Ask Google

Results for hydroxychinolinu translation from Czech to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Danish

Info

Czech

5,7-dichlor-4-hydroxychinolin

Danish

5,7-dichlor-4-hydroxyquinolin

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

kyselina 5,7-dichlor-4-hydroxychinolin-3-karboxylová

Danish

5,7-dichlor-4-hydroxyquinolin-3-carboxylsyre

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

8-hydroxychinolin-1-ium-benzoát

Danish

benzoesyre, forbindelse med quinolin-8-ol (1:1)

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Bis(8-hydroxychinolin-1-ium)sulfát

Danish

bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

(2) Nařízeními Komise (ES) č. 451/2000 [2] a (ES) č. 1490/2002 [3] se stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS. U účinných látek, pro které oznamovatel nesplnil své povinnosti podle těchto nařízení, se neprovádí kontrola úplnosti a hodnocení dokumentace. Pro amonium-sulfamát, hexakonazol, natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin nebyla předložena ve stanovené lhůtě úplná dokumentace. Proto nebylo prokázáno, že přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedené účinné látky splňují za navržených podmínek použití obecně požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS. Z toho důvodu by tyto účinné látky neměly být zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS a členské státy by měly odejmout všechna povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky.

Danish

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 [2] og (EF) nr. 1490/2002 [3] fastsættes nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Hvis en anmelder undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse forordninger, foretages der ikke nogen fuldstændighedskontrol eller evaluering af dossieet vedrørende det pågældende aktive stof. Der er ikke fremlagt et fuldstændigt dossier for ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin inden for den fastsatte frist. Derfor er det ikke blevet påvist, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, for så vidt angår de foreslåede anvendelsesformål. Disse aktive stoffer bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og medlemsstaterne bør trække alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer, tilbage.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(4) Pro natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin byly předloženy a Komisí společně s odborníky z členských států vyhodnoceny informace, které ukázaly potřebu dalšího používání dotyčných látek.

Danish

(4) For natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin er der fremlagt oplysninger, som er blevet vurderet af Kommissionen sammen med eksperter fra medlemsstaterne, og hvoraf det fremgår, at der er behov for yderligere anvendelse af de pågældende stoffer.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Amonium-sulfamát, hexakonazol, natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin se nezařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Danish

Ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

a) povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících amonium-sulfamát, hexakonazol, natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin byla odejmuta do 22. května 2007;

Danish

a) Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin, trækkes tilbage senest den 22. maj 2007.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

b) od 23. listopadu 2006 nebyla na základě odchylky stanovené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících amonium-sulfamát, hexakonazol, natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin.

Danish

b) Fra den 23. november 2006 gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

o nezařazení amonium-sulfamátu, hexakonazolu, natrium-tetrathiokarbonátu a 8-hydroxychinolinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky

Danish

om afvisning af at optage ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(4) Pro natrium-tetrathiokarbonát a 8-hydroxychinolin byly předloženy a Komisí společně s odborníky z členských států vyhodnoceny informace, které ukázaly potřebu dalšího používání dotyčných látek. Za současných okolností je tedy odůvodněné stanovit za přísných podmínek zaměřených na minimalizaci rizika delší lhůtu pro odnětí stávajících povolení pro omezená použití, která jsou považovaná za nezbytná a pro něž v současné době zřejmě nejsou k dispozici žádná účinná náhradní řešení.

Danish

(4) For natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin er der fremlagt oplysninger, som er blevet vurderet af Kommissionen sammen med eksperter fra medlemsstaterne, og hvoraf det fremgår, at der er behov for yderligere anvendelse af de pågældende stoffer. Under disse omstændigheder er det derfor berettiget på strenge vilkår, der tager sigte på at minimere risikoen, at fastsætte en længere frist for tilbagetrækning af allerede givne tilladelser til de begrænsede anvendelser, der anses for nødvendige, og for hvilke der for tiden ikke synes at være effektive alternativer.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK