Ask Google

Results for indikující translation from Czech to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Danish

Info

Czech

LED indikující Neschválený a Nepřeložený stav řetězce a číslo sloupce

Danish

Lysdioder der indikerer fuzzy og uoversat status, såvel som tekstmarkørens kolonnenummer

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Jediná klinická příhoda indikující vysoké riziko vzniku roztroušené sklerózy:

Danish

Enkelt klinisk hændelse, der indikerer, at der er stor risiko for, at du kan udvikle dissemineret sklerose:

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Czech

Přidružení indikující, zda půdní profil v klasifikaci WRB zahrnuje i jinou vyvinutou, starší půdu.

Danish

En associering, der angiver, at en jordprofil i en WRB-klassifikation omfatter en anden udviklet, ældre jord.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Indikující osoba a aplikující odborník musí být podle předpisů členských států zapojeni na odpovídající úrovni do procesu odůvodnění.

Danish

Den, der henviser, samt den ansvarlige leder skal på et hensigtsmæssigt niveau inddrages i beslutningen om berettigelse efter medlemsstaternes nærmere angivelse.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Jak Extavia pomáhá bojovat s vaší nemocí Jediná klinická příhoda indikující vysoké riziko vzniku roztroušené sklerózy:

Danish

Enkelt klinisk hændelse, der antyder, at man er i højrisikogruppen for at udvikle dissemineret sklerose:

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

1. a) U žen ve fertilním věku musí aplikující odborník nebo indikující osoba podle předpisů členského státu zjistit, zda je žena těhotná nebo popřípadě kojící, a

Danish

1. a) Når der er tale om en kvinde i den fødedygtige alder, skal den, der henviser, og den ansvarlige leder, som defineret af medlemsstaterne, spørge, om hun er gravid eller ammer, når dette er relevant, og

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

-"indikující osobou" lékař, zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, který je v souladu s vnitrostátními předpisy oprávněn doporučit osoby k lékařskému ozáření aplikujícímu odborníkovi,

Danish

-»Den, der henviser«: læge, tandlæge eller anden person med sundhedsfaglig uddannelse, som er berettiget til at henvise enkeltpersoner til en ansvarlig leder til medicinsk bestråling i overensstemmelse med nationale forskrifter.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Po základní očkovací sérii Prevenarem podání nekonjugovaných pneumokokových polysacharidů ve věku 13 měsíců vyvolalo paměťovou protilátkovou odpověď 7 sérotypů obsažených ve vakcíně, indikující, že imunitní reakce (priming) proběhla.

Danish

Der blev fremkaldt en anamnestisk antistofrespons ved alle 7 serotyper i vaccinen efter administration af ukonjugerede pneumokokpolysaccharid- vacciner efter en serie Prevenar- primærvaccinationer, hvilket indikerede, at der havde fundet priming sted.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

u chovu nebylo během posledních 6 měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen hovězí dobytek v chovu je prost klinických příznaků indikujících infekci BHV1;

Danish

Der er i de sidste 6 måneder ikke registreret mistanke om BHV1-infektion på bedriften, og alt kvæg på bedriften er frit for kliniske symptomer på BHV1-infektion.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Jazykové kolejnice a pohyblivé části srdcovek jednoduchých a křižovatkových výhybek musí být vybaveny zařízením indikujícím, že pohyblivé prvky jsou ve správné pozici a zajištěny.

Danish

Tungeskinnerne og drejetappene på vigespor eller diamantkrydsninger skal være udstyret med et sikringssystem, der kan registrere, at mobile dele er placeret korrekt og er aflåst.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Údaje zařízení indikujícího maximální úroveň naplnění musí být lehce srozumitelné z pohledu osoby, která nádrž naplňuje.

Danish

Angivelsen på påfyldningsgrænseindikatoren skal være let aflæselig fra påfyldningspladsen.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

- "klinickou odpovědností" odpovědnost za jednotlivé lékařské ozáření, kterou nese aplikující odborník, zahrnující zejména odůvodnění, optimalizaci, klinické hodnocení, praktickou spolupráci s jinými specialisty, a popřípadě personálem, popřípadě získávání informací o předchozím vyšetření, poskytování stávajících radiologických informací nebo záznamů jiným aplikujícím odborníkům nebo indikujícím osobám na jejich žádost, popřípadě poskytování informací o riziku ionizujícího záření pacientům a jiným zúčastněným osobám,

Danish

- »Klinisk ansvar«: ansvar for medicinsk bestråling af enkeltpersoner, som påhviler en ansvarlig leder, navnlig med hensyn til berettigelse, optimering, klinisk vurdering af resultatet, det nødvendige samarbejde med andre specialister og eventuelt personalet om praktiske aspekter, indhentning, når det er relevant, af information om tidligere undersøgelser, efter behov fremskaffelse af eksisterende radiologiske oplysninger og/eller journaler til andre ansvarlige ledere og/eller dem, der henviser patienten, samt med hensyn til den nødvendige informering af patienterne og andre berørte enkeltpersoner om risikoen ved ioniserende stråling, når det er relevant.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

- že u pacientů, kteří dobrovolně podstoupí experimentální diagnostický nebo terapeutický zákrok a u kterých se očekává, že budou mít z takového zákroku diagnostický nebo terapeutický prospěch, budou cílové úrovně dávek plánovány aplikujícím odborníkem nebo indikující osobou jednotlivě,

Danish

- at den ansvarlige leder og/eller den, der henviser, i tilfælde hvor patienter frivilligt underkastes eksperimentel terapeutisk eller diagnostisk bestråling og forventes at få terapeutisk eller diagnostisk udbytte heraf, på forhånd fastsætter individuelle niveauer for de påtænkte doser

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

0713 _BAR_ Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené Zboží patřící do tohoto čísla, které je určeno k setí, jsou produkty pěstování rostlin a jsou obvykle rozpoznatelné podle balení (například pytle nesoucí označení indikující jejich použití) a podle vyšší ceny. _BAR_

Danish

0713 _BAR_ Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede Varer bestemt til udsæd henhørende under denne position er særligt udvalgte varer, der almindeligvis kendetegnes ved deres emballage (fx i sække med angivelse af anvendelsesformålet) og ved deres højere pris. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Indikující osoba nebo aplikující odborník, podle předpisů členského státu, si vyhledá, je-li to možné, předchozí diagnostické informace nebo chorobopisy významné pro plánované ozáření a posoudí tyto údaje tak, aby vyloučil zbytečné ozáření;

Danish

Den, der henviser, og den ansvarlige leder, som defineret af medlemsstaterne, søger, hvor det er praktisk muligt, at indhente tidligere diagnostiske oplysninger eller medicinske journaler med relevans for den planlagte bestråling, og konsulterer disse data med henblik på at undgå unødvendig bestråling

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Členské státy zajistí, že osobám indikujícím lékařské ozáření budou k dispozici doporučení týkající se příslušných kritérií pro lékařská ozáření, včetně radiačních dávek.

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at de, der henviser til medicinsk bestråling, har adgang til anbefalinger vedrørende henvisningskriterier for medicinsk bestråling, herunder stråledoser.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

V hospodářství nebylo během posledních šesti měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen skot v hospodářství je prost klinických příznaků indikujících infekci BHV1.

Danish

Der er i de sidste 6 måneder ikke registreret mistanke om BHV1-infektion på bedriften, og alt kvæg på bedriften er frit for kliniske symptomer på BHV1-infektion.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Snížení hmotnosti plodů a změny na skeletu indikující opožděný vývoj byly pozorovány u králíků pouze při závažné toxicitě pro matky, dávky do 50 mg/ kg (9násobek expozice u lidí) neměly žádný účinek.

Danish

Hos kaniner blev der kun bemærket øget føtal vægt og skeletvariationer, som kunne tyde på forsinket udvikling i forbindelse med svær maternel toksicitet med en nuleffektdosis på 50 mg/ kg (9 gange human eksponering).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

U králíků snížení hmotnosti plodů a změny na skeletu, indikující opožděný vývoj, byly pozorovány pouze při závažné toxicitě pro matky; dávky do 50 mg/ kg (9 násobek expozice u lidí) neměly žádný účinek.

Danish

Hos kaniner blev der kun bemærket øget føtal vægt og skeletvariationer, som kunne tyde på forsinket udvikling, i forbindelse med svær maternel toksicitet med en no- effect dose på 50 mg/ kg (9 gange human eksponering).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Polypropylenová lahvička s polyetylenovým proužkem indikujícím poškození po 100 a 500 potahovaných tabletách v jedné lahvičce.

Danish

Tabletbeholder af polypropylen med børnesikret polyethylen- låg med 100 & 500 filmovertrukne tabletter pr. tabletbeholder.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK