Ask Google

Results for skúsenosťami translation from Czech to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Danish

Info

Czech

b) zamestnancov s odbornými skúsenosťami v oblasti činnosti uvedenej v článku 1, ktoré získali pred 4.

Danish

b) personal med yrkeserfarenhet av den verksamhet som avses i artikel 1 och som förvärvats före den 4 juli 2008.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(29) V súvislosti s personálom s niekoľkoročnými skúsenosťami sa môže predpokladať, že má určitú úroveň spôsobilosti.

Danish

(29) Personal med flera års erfarenhet kan antas ha nått en viss skicklighetsnivå.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(29) V súvislosti s personálom s niekoľkoročnými skúsenosťami sa môže predpokladať, že má určitú úroveň spôsobilosti.

Danish

(29) Personale med mange års erfaring kan forventes at have en vis ekspertise.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(29) V súvislosti s personálom s niekoľkoročnými skúsenosťami sa môže predpokladať, že má určitú úroveň spôsobilosti.

Danish

(29) Võib eeldada, et mitmeaastase töökogemusega personalil on teatav oskusteabe tase olemas.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(40) Preto iba kupujúci so skúsenosťami v oblasti ťažby a spracovania niklu a s prístupom k baniam a dostatočnému množstvu medziproduktov z niklu by mohol priniesť dostatočné upokojenie, pokiaľ ide o schopnosť a motiváciu subjektu kupujúceho odpredávaný podnik obnoviť hospodársku súťaž z dlhodobého hľadiska.

Danish

(40) Derfor ville kun en afhændelse til en køber med erfaring inden for udvinding og forarbejdning af nikkel samt adgang til miner og tilstrækkelige forsyninger af udgangsmaterialer kunne give tilstrækkelig garanti for, at køberen ville være i stand til og have incitament til at genoprette konkurrencen på længere sigt.

Last Update: 2012-12-06
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

Podľa informácie správcu konkurznej podstaty v prospech tohto dražiteľa rozhodla tak skúsenosť na trhu s porcelánom ako aj skutočnosť, že ponúkol podstatne viac ako druhý uchádzač, ktorý podľa informácie nemeckej strany ponúkol len 1 DEM.

Danish

Ifølge kuratoren var grundene til dette valg både den bydendes erfaringer på porcelænsmarkedet og det forhold, at han havde afgivet et væsentligt højere tilbud end den anden bydende, som ifølge Tyskland havde budt 1 DEM.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(7) Nedávna skúsenosť ukázala, že plány zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, nie sú nevyhnutnou dokumentáciou na schválenie podnikov, ktoré sa môžu zúčastniť predaja liehu na účely využitia v Spoločenstve vo forme bioetanolu.

Danish

(7) De seneste erfaringer viser, at planerne for de anlæg, hvor alkohol forarbejdes til absolut alkohol, ikke er uundværlige dokumenter for godkendelse af de virksomheder, der kan deltage i salget af alkohol med henblik på anvendelse som bioethanol i EF.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(7) Nedávna skúsenosť ukázala, že plány zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, nie sú nevyhnutnou dokumentáciou na schválenie podnikov, ktoré sa môžu zúčastniť predaja liehu na účely využitia v Spoločenstve vo forme bioetanolu.

Danish

(7) Erfarenheten har visat att planerna för de anläggningar där alkohol bearbetas till absolut alkohol inte är nödvändiga för godkännande av företag som får delta i försäljning av alkohol som ska användas i form av bioetanol i gemenskapen.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(7) Nedávna skúsenosť ukázala, že plány zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, nie sú nevyhnutnou dokumentáciou na schválenie podnikov, ktoré sa môžu zúčastniť predaja liehu na účely využitia v Spoločenstve vo forme bioetanolu.

Danish

(7) Hiljutine kogemus näitas, et dokumendid alkoholi absoluutseks alkoholiks töötlevate ettevõtete skeemide kohta ei ole hädavajalikud ettevõtjatele heakskiidu andmiseks, mis lubab ettevõtjatel osaleda bioetanoolina ühenduses kasutamiseks ette nähtud alkoholi müügis.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Czech

(3) Na to, aby bolo možné uskutočňovať odbornú prípravu zamestnancov a vydávať osvedčenia zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti aktívni v oblastiach podliehajúcich tomuto nariadeniu, bez prerušenia ich odbornej činnosti, požaduje sa primerané prechodné obdobie, počas ktorého sa zamestnanci vyškolení na základe existujúcich kvalifikačných systémov alebo s odbornými skúsenosťami môžu považovať za primerane kvalifikovaných na účely nariadenia (ES) č.

Danish

(3) För att personal som för närvarande är verksamma inom de områden som omfattas av denna förordning ska kunna erhålla utbildning och intyg utan att avbryta sitt förvärvsarbete, krävs en lämplig övergångsperiod då personal som utbildats inom ramen för befintliga utbildningsprogram eller som har yrkeserfarenheter kan anses ha lämplig utbildning enligt förordning (EG) nr 842/2006.

Last Update: 2010-08-28
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK