Ask Google

Results for vyčnívající translation from Czech to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Finnish

Info

Czech

METODA URČENÍ ROZMĚRŮ VYČNÍVAJÍCÍCH ČÁSTÍ SOUČÁSTI UMÍSTĚNÉ NA VNĚJŠÍM POVRCHU VOZIDLA

Finnish

MENETELMÄ ULKOPINTAAN ASENNETUN OSAN ULKONEMAN MITTOJEN MÄÄRITTÄMISEKSI

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Pokud rozměry vyčnívajících částí součásti umístěné na jiném povrchu než vypouklém nelze určit prostým změřením, určí se jako největší změna vzdálenosti středu kulové hlavice o průměru 100 mm od jmenovité linie panelu, je-li tato kulová hlavice při pohybu neustále ve styku s danou součástí. Příklad použití této metody je zobrazen na obr.

Finnish

Jos muuhun kuin kuperaan pintaan asennetun osan ulkonemaa ei voida määrittää yhdellä mittauksella, se määritetään mittaamalla halkaisijaltaan 100 mm:n pallon keskipisteen etäisyyden suurin ero helmapellin nimellislinjasta, pallon pyörähdettyä yhden kierroksen niin, että se on jatkuvassa kosketuksessa osaan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Pokud však je to funkčními požadavky odůvodněno, mohou kryty kol, které kryjí matice kola a náboje, vyčnívat za svislý průmět vnějšího povrchu nebo konstrukce za podmínky, že poloměr zaoblení vyčnívající části není menší než 30 mm a že toto vyčnívání za svislý průmět vnějšího povrchu nebo konstrukce v žádném případě nepřesahuje 30 mm.

Finnish

Jos ajoneuvon toiminnalliset vaatimukset niin vaativat, pyörän ja navan muttereita peittävät vanteet saavat kuitenkin vaakatasossa ulottua tämän ulkopinnan tai -rakenteen ulkopuolelle, jos niiden ulkonevan osan pinnan kaarevuussäde on vähintään 30 mm ja ulkonema ulottuu vaakatasossa ulkopinnan tai -rakenteen ulkopuolelle enintään 30 mm.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Rozměry vyčnívajících částí součásti umístěné na vypouklém povrchu lze určit buď přímo nebo podle nákresu odpovídající části této součásti, jak je namontována.

Finnish

Kuperaan pintaan asennetun osan ulkonema voidaan määrittää joko suoraan tai tämän ajoneuvoon kiinnitetyn osan tarvittavan kohdan piirustuksen avulla.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

V případě zaoblených krytů musí jejich vyčnívající plocha činit nejméně 150 mm2, měřeno maximálně 6,5 mm od nejvzdálenějšího vyčnívajícího bodu.

Finnish

Jos pitimen suojukset on pyöristetty, niiden ulkoneman on oltava vähintään 150 mm2 mitattuna enintään 6,5 mm:n etäisyydeltä ulommaisimmasta pisteestä.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

typu vozidla ohledně částí vyčnívajících z jeho vnějšího obrysu v souladu s nařízením č. 26.

Finnish

sen ulkonevien osien osalta säännön nro 26 mukaisesti.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Nařízení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel ohledně částí vyčnívajících z jejich vnějšího obrysu

Finnish

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 26 — Ajoneuvojen ulkonevien osien hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Přidané ozdoby, které vyčnívají více než 10 mm nad montážní podklad, se musí dát zatlačit, oddělit nebo ohnout silou 10 daN působící na jejich nejvíce vyčnívající bod v kterémkoli směru v rovině přibližně rovnoběžné s povrchem, na kterém jsou namontovány.

Finnish

Lisäkoristeiden, jotka ulkonevat yli 10 mm ympäröivästä pinnasta, on painuttava sisään, irrottava tai taivuttava, kun niiden ulkonevimpaan kohtaan kohdistuu 10 daN suuruinen voima mistä suunnasta tahansa tasossa, joka on likimain niiden asennuspinnan suuntainen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Schválení typu vozidla z hlediska částí vyčnívajících z jeho vnějšího obrysu

Finnish

Ajoneuvotyypin hyväksyntä sen ulkonevien osien osalta

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Toto nařízení platí pro části vyčnívající z vnějšího obrysu vozidel kategorie M1 [1].

Finnish

Tätä sääntöä sovelletaan M1-luokan [1] ajoneuvojen ulkoneviin osiin.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Vyčnívající části vnějšího povrchu zhotovené z materiálu o tvrdosti nepřesahující 60 Shore A mohou mít poloměr zaoblení menší než 2,5 mm.

Finnish

Ulkopinnan ulkonevien osien, joiden valmistusmateriaalin Shore A -kovuus on enintään 60, kaarevuussäde voi olla pienempi kuin 2,5 mm.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

V závislosti na konkrétním typu vozidla se linie podlahové čáry může nacházet na vyčnívajícím povrchu nárazníků nebo na panelu karoserie pod nárazníkem.

Finnish

Ajoneuvon mallin mukaan lattialinja saa sijoittua puskureiden ääripisteiden tasolle tai puskureiden alla olevien etu- ja takahelmapeltien tasolle.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

výkresy některých částí vyčnívajících z vnějšího obrysu a výkresy některých částí vnějšího povrchu uvedených v bodě 6.9.1.

Finnish

piirrokset tietyistä ulkonevista osista ja tarvittaessa piirrokset tietyistä 6.9.1 kohdassa tarkoitetun ulkopinnan osista.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Czech

Žádná vyčnívající část vnějšího povrchu vozidla nesmí mít poloměr zaoblení menší než 2,5 mm. Tento požadavek se nevztahuje na části na vnějším povrchu vozidla, které vyčnívají méně než 5 mm, ale vně směřující úhly těchto částí musí být zaobleny, ledaže nevyčnívají více než 1,5 mm.

Finnish

Ulkopinnasta ulkonevan osan kaarevuussäteen on oltava vähintään 2,5 mm. Tätä vaatimusta ei sovelleta ulkopinnan osiin, jotka ulkonevat vähemmän kuin 5 mm, mutta niiden ulospäin suuntautuvien särmien on oltava pyöristettyjä, jollei ulkonema ole vähemmän kuin 1,5 mm.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska částí vyčnívajících z jeho vnějšího obrysu podává výrobce vozidla nebo jeho pověřený zástupce.

Finnish

Ajoneuvon valmistajan tai tämän asianmukaisesti valtuuttaman edustajan on tehtävä ulkonevia osia koskeva ajoneuvon tyyppihyväksyntähakemus.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska částí vyčnívajících z jeho vnějšího obrysu.

Finnish

Hyväksynnän hakeminen ajoneuvotyypille sen ulkonevien osien osalta

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

„rozměry vyčnívajících částí“ součástí namontovaných na panelu se rozumí rozměry určené pomocí metody v souladu s odstavcem 2 přílohy 3 tohoto nařízení,

Finnish

Helmapeltiin asennetun osan ”ulkonemalla” tämän säännön liitteessä 3 olevassa 2 kohdassa kuvatulla menetelmällä määritettyä mittaa.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

„schválením typu vozidla“ se rozumí schválení typu vozidla z hlediska částí vyčnívajících z jeho vnějšího obrysu,

Finnish

”Ajoneuvon hyväksynnällä” ajoneuvotyypin hyväksyntää sen ulkonevien osien osalta.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

bez vyčnívajících zlomených kostí,

Finnish

vailla esiin työntyviä katkenneita luita,

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

1.1. Toto nařízení platí pro části vyčnívající z vnějšího obrysu vozidel kategorie M1 [1]. Neplatí pro vnější zpětná zrcátka ani pro kouli tažného zařízení.

Finnish

1.1. Tätä sääntöä sovelletaan M1-luokan [1] ajoneuvojen ulkoneviin osiin. Sitä ei sovelleta ulkoisiin taustapeileihin eikä hinauslaitteiden palloon.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK