Results for tolerovatelnou translation from Czech to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

French

Info

Czech

světová zdravotnická organizace( who) odhadla tolerovatelnou denní dávku na 0,005 mg niklu na kg tělesné hmotnosti.

French

l’ organisation mondiale de la santé( oms) a établi une dose journalière tolérable de 0,005 mg de nickel par kilogramme de poids corporel.

Last Update: 2012-03-16
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

tento velmi přísný ukazatel znamená , že osoba o hmotnosti 75 kg by mohla denně sníst více než 100 kusů eurobankovek a celkový objem přijatého niklu by byl stále pod tolerovatelnou dávkou .

French

selon cette norme – très stricte – , une personne pesant 75 kg qui mangerait plus de cent billets en euros par jour absorberait une quantité de nickel inférieure à la dose tolérable .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

skupinový tolerovatelný denní přívod

French

dose journalière tolérable de groupe

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

tolerovatelný týdenní přívod

French

dose hebdomadaire tolérable

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

tolerovatelný denní přívod

French

dose journalière tolérable

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Czech

7.3 evropská směrnice pro velká spalovací zařízení stanovuje přísná ekologická měřítka pro zřizování a provoz elektráren s výkonem ≥ 50 mwth. koncentrace škodlivých látek v odpadním plynech plynových, ropných a uhelných elektráren musí být omezeny podle stavu techniky stanoveného v této směrnici. starší zařízení je třeba dodatečně vybavit. tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru. emise hluku musejí být pečlivě zredukovány do té míry, aby bylo co nejvíce zabráněno obtěžování hlukem.

French

7.3 la directive européenne sur les grandes installations de combustion fixe des normes environnementales strictes pour la construction et l'exploitation des centrales électriques d'une puissance égale à 50 mwth. la concentration des polluants dans les rejets de gaz dans les centrales au gaz, au pétrole ou au charbon doit être limitée selon l'état de la technique fixé dans cette directive. les anciennes installations doivent être modernisées. la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature. il faut réduire préventivement les émissions sonores de manière à éviter le plus possible les nuisances.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

pro indikaci přípravku u rakoviny močového měchýře poskytl držitel rozhodnutí o registraci údaje ze dvou studií fáze 2 a z pivotní studie fáze 3, z nichž vyplývá, že v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z přechodných buněk urotelu je chemoterapie s použitím gemcitabinu účinná, tolerovatelná, vykazuje zvládnutelnou míru toxicity a lepší výsledky než chemoterapie s použitím mvac (metotrexát, vinblastin, adriamycin a cisplatina).

French

concernant l’indication pour le traitement du cancer de la vessie, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a procuré des données provenant de deux études de phase 2 et d’une étude cruciale de phase 3 qui montrent que la chimiothérapie à la gemcitabine est active, bien tolérée, et révèle une toxicité maîtrisable et une supériorité à la chimiothérapie au m-vac (méthotrexate, vinblastine, adriamycine et cisplatine) dans le traitement des patients atteints d’un carcinome transitionnel avancé ou métastatique des cellules de l’urothélium.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

nežádoucí účinky 1. a 2. stupně, které jsou tolerovatelné a snadno řešitelné

French

effets indésirables de grade 1 et grade 2 qui sont tolérables et facilement contrôlables.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadovaná úprava dávky.

French

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadována úprava dávky.

French

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

posouzení rizik je analýzou založenou na předpokládané četnosti a závažnosti důsledků bezpečnostního problému, přičemž jako referenční se vezmou všechny možné scénáře, společně s určením toho, zda je riziko přijatelné, tolerovatelné nebo nepřijatelné.

French

l’évaluation des risques est une analyse fondée sur la fréquence et la gravité prévues des conséquences d’un problème de sécurité, prenant comme référence l'ensemble des scénarios possibles, combinée à la question de savoir si le risque est acceptable, tolérable ou inacceptable.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

stupeň 1 nebo 2 (tolerovatelný)

French

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

stupeň 1 nebo stupeň 2 (tolerovatelný)

French

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

stupeň ≤2 (tolerovatelný) fotosenzitivity má být upraven podpůrnou léčbou.

French

une photosensibilité de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

tento postupje ve shodě s hlavními směry rozvíjenými v rámci politiky zachování zdrojů: snížení intenzity rybolovu, omezení výlovu(roční povolený odlov a kvóty), technická opatření, ale i dlouhodobější přístup, jenž zahrnuje uskutečnění víceletýchplánů k obnově zdrojů u populací, které jsou pod tolerovatelnými biologickými limity, a víceletých plánů regulace uostatních populací.

French

et cela en cohérence avec les axes développés dans le cadre de la politique de conservation: réduction del'effort de pêche, limitation des captures (tac et quotas), mesures techniques mais également une approche à pluslong terme qui implique la réalisation de plans de reconstitution pluriannuels pour les stocks au-dessous des limitesbiologiques tolérables et de plans de gestion pluriannuels pour les autres stocks.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru.

French

la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

vyrážka stupně ≤2 (tolerovatelný) má být léčena podpůrnou léčbou.

French

une éruption cutanée de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

maximální tolerovatelný denní přívod fosforečnanů stanovený vědeckým výborem pro potraviny [3] činí 70 mg/kg tělesné hmotnosti.

French

la dose journalière maximale tolérable (djmt) de phosphates établie par le comité scientifique de l’alimentation humaine [3] est de 70 mg/kg de poids corporel.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

nejvyšší přispění fosforečnanů prostřednictvím ošetřených přírodních střívek bude představovat 2,1 % maximálního tolerovatelného denního přívodu.

French

l’apport maximal de phosphates via les boyaux naturels traités sera de 2,1 % de la djmt.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

v ojedinělých případech by mohla konzumace ovčích jater vést k příjmům převyšujícím tolerovatelný týdenní příjem těchto kontaminujících látek.

French

dans certains cas, la consommation de foie d’ovin pourrait entraîner l’absorption de fortes doses excédant la dose hebdomadaire tolérable (dht) de ces contaminants.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK