Ask Google

Results for tehdejšího translation from Czech to Romanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Romanian

Info

Czech

1 Název je odvozen od autora zprávy Pierra Wernera, tehdejšího předsedy vlády Lucemburska.

Romanian

1 Denumit astfel după Pierre Werner, prim-ministru al Luxemburgului în acea perioadă.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

A přišedši jedna chudá vdova, i vrhla dva šarty, jenž jest čtvrtá částka peníze tehdejšího.

Romanian

A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, cari fac un gologan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Důležitým hlediskem byla schopnost tehdejšího Společenství s 12 členskými státy přijmout nové členy a zachovat přitom dynamiku evropské integrace.

Romanian

Comunitatea celor douăsprezece state de atunci trebuia să aibă capacitatea de a primi noii membri, menţinând totodată dinamica integrării europene.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Philip Lowe je generálním ředitelem na GŘ Competition od roku 2002 a byl předsedou kabinetu Bruce Millana, tehdejšího komisaře pro regionální politiku v letech 1989 a 1991.

Romanian

Philip Lowe este Director-General al DG Competiţie din 2002 şi a fost Şeful de Cabinet al lui Bruce Millan, comisarul de atunci pentru politică regională între 1989 şi 1991.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Představitelé evropských zemí založili pracovní skupinu pod vedením tehdejšího ministerského předsedy Lucemburska, Pierra Wernera, která měla vypracovat analýzu způsobu dosažení HMU do roku 1980.

Romanian

Liderii europeni au înfiinat un grup la nivel înalt, prezidat de prim-ministrul Luxemburgului, Pierre Werner, cu misiunea de a pregăti un raport asupra modalităilor care ar permite înfiinarea UEM până în 1980.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Po pádu Berlínské zdi přizval Evropský parlament již v roce 1991 pozorovatele z nových spolkových zemí, které do Parlamentu jmenoval Spolkový sněm, aby podpořil integraci občanů z tehdejšího NDR do EU.

Romanian

În aceste cazuri, Parlamentul European a fost cel care a

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Až doroku2009 představoval výběr daní v¹Beninu menší problém z¹důvodu tehdejšího pozitivního makroekonomického prostředí, což vysvětluje, proč tento ukazatel nebyl vybrán v¹roce 2008.Jetřeba poznamenat,žeexterní kontrolaseprovádív¹rámciprogramu reformyřízení veřejnýchfinancí.

Romanian

Pânăîn 2009, încasareaimpozitelorîn Beninera mai pu±inproblematicădatorită mediului macroeconomic pozitivlaaceavreme, careexplicădeceacestindicatornu a©fost selectatîn 2008. Trebuie remarcat faptul că controlul extern este monito-rizatîncadrul programului dereformă a©GFP.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Členské státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy, byly oprávněny rozhodnutími Rady 2004/294/ES [3] a 2007/727/ES [4], aby protokol z roku 2004 v zájmu tehdejšího Společenství ratifikovaly nebo k němu přistoupily.

Romanian

Prin Deciziile 2004/294/CE [3] și 2007/727/CE [4] ale Consiliului, statele membre care sunt părți contractante la Convenția de la Paris au fost autorizate să ratifice sau să adere la Protocolul din 2004, în interesul Comunității, la vremea respectivă.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

V době vydání rozhodnutí o záchraně podnik ING uvedl, že bude nadále uplatňovat svou tehdejší dividendovou politiku, pokud to budou umožňovat tržní podmínky.

Romanian

În momentul adoptării deciziei privind salvarea, ING a declarat că își va continua politica de dividende în cazul în care situația de pe piață permite acest lucru.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

První případ se týká tehdejších dokumentů potvrzujících prodej sousedního pozemku v dubnu 2009, kdy vyvolávací cena zveřejněná v tiskovém prohlášení odpovídala komerční hodnotě pozemků Nauty za metr čtvereční uvedené v ocenění z roku 2009.

Romanian

Primul caz se referă la dovezi din perioada respectivă privind vânzarea publică în 2009 a unui teren adiacent, la un preț de pornire în cadrul licitației, menționat în anunțul de presă, care corespundea valorii comerciale pe metru pătrat a terenului deținut de Nauta, astfel cum este indicat în evaluarea din 2009.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Ve svých připomínkách polské orgány poskytly objasnění a další tehdejší podklady pro obě opatření.

Romanian

În observațiile lor, autoritățile poloneze au furnizat clarificări și dovezi suplimentare actualizate în cazul ambelor măsuri.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

vzhledem k tomu, že směrnice 76/893/EHS byla přijata, neboť tehdejší rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy týkajícími se výše uvedených materiálů a předmětů bránily jejich volnému pohybu, mohly vytvářet podmínky nerovné hospodářské soutěže, a tím přímo ovlivňovat zřízení nebo fungování společného trhu;

Romanian

întrucât Directiva 76/893/CEE a fost adoptată pe motiv că diferenţele existente la acel moment între legislaţiile naţionale privind materialele şi obiectele menţionate anterior împiedicau libera circulaţie, că acestea puteau crea condiţii inegale de concurenţă şi că astfel puteau afecta în mod direct realizarea sau funcţionarea pieţei comune;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

vzhledem k tomu, že určité účely výživy nemohly být zprvu zahrnuty do seznamu určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy z důvodu tehdejší neexistence metod Společenství pro výpočet energetické hodnoty krmiv pro domácí zvířata;

Romanian

întrucât unele scopuri nutritive nu au putut fi incluse de la început în lista posibilelor utilizări date produselor pentru alimentaţia animalelor în scopuri nutritive speciale din cauza absenţei în acel moment a metodelor comunitare de calculare a valorii energetice a alimentelor pentru animalele de casă;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

2.2.3.1NEZÁVISLOST CENTRÁLNÍ BANKYV listopadu 1995 vypracoval EMI seznam znaků nezávislosti centrální banky (podrobně jsou popsány v konvergenční zprávě z roku 1998), na jejichž základě se hodnotily tehdejší vnitrostátní právní předpisy členských států, zejména statuty národních centrálních bank.

Romanian

Într-adevăr, articolul 14.4 din Statut permite BCN să îndeplinească şi alte funcţii decât cele menţionate în Statut, în măsura în care acestea nu împiedică realizarea obiectivelor şi atribuţiilor SEBC. Prevederile care permit menţinerea acestor funcţii suplimentare în statutele BCN reprezintă un exemplu elocvent de situaţii în care se acceptă păstrarea diferenţelor.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

22. června 2001 podepsala tehdejší předsedkyně Evropského parlamentu Nicole Fontaine a předsedové a místopředsedové mnoha vnitrostátních parlamentů text vyzývající „všechny státy, aby bezodkladně a všude ve světě vyhlásily moratorium na popravy osob odsouzených k smrti a aby se chopily iniciativy vedoucí ke zrušení trestu smrti ve svých vnitrostátních právních předpisech.“

Romanian

Iniiativa a aparinut Parlamentului: la 14 martie 1980, acesta adopta o rezoluie prin care cerea statelor membre să nu mai aplice pedeapsa capitală.„Europa”, se poate citi în rezoluie, „nu este doar o piaă comună, ea este și o civilizaie întemeiată pe valori comune, precum, în primul rând, respectarea demnităii și a vieii omenești, chiar și a celor care au atentat la acestea”.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Byl zřízen výbor, jehož úlohou bylo posoudit možnosti a navrhnout konkrétní etapy vedoucí k takové unii. Jeho předsedou byl Jacques Delors, tehdejší předseda Evropské komise.

Romanian

A fost constituit un comitet prezidat de Jacques Delors, la vremea aceea p r e ^ e din t e le Comisiei Europene, care să studieze ^ i să propună etapele concrete ale acestei uniuni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

CHRONOPOST A LA POSTE v. UFEX A DALŠÍ všech v ní obsažených úvah, nahlížet tak, že nebyly stanoveny svévolným způsobem, nýbrž na základě informací, které byly v tehdejší době k dispozici.

Romanian

CHRONOPOST ȘI LA POSTE/UFEX ȘI ALŢII în temeiul tuturor considerațiilor acestuia trebuie considerate ca fiind stabilite în funcție de informații disponibile în acel moment, iar nu în mod arbitrar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Delorsův výbor: Evropská rada pověřila v červnu 1988 výbor vedený tehdejším předsedou Evropské komise Jacquesem Delorsem, aby provedl studii a vypracoval návrh konkrétních kroků vedoucích k realizaci Hospodářské a měnové unie.

Romanian

Derogare: conform articolului 122 din Tratatul CE,statele membre care fac obiectul unei derogări suntacelea care încă nu au adoptat euro, dar sepregătesc pentru adoptarea lui.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Deník Oslobodjenje, který byl založen v roce 1943, získal Sacharovovu cenu v roce 1993.Přes oběti na životech a zraněné mezi novináři a přesto, že vydavatelství deníku bylo zničeno srbskými děly, pracovalo přibližně 70 redaktorů, Muslimů, Srbů a Chorvatů, ve sklepním atomovém bunkru v budově vydavatelství v Sarajevu a s nasazením vlastního života pokračovalo ve vydávání deníku.Zlatko Dizdarević, jeden z tehdejších redaktorů a pozdější velvyslanec Bosny, uvedl, že Oslobodjenje slouží k udržení a ochraně Bosny a Hercegoviny jako mnohonárodnostního státu.„Naše snaha se obrací proti zániku, rozdělení nebo dokonce vymazání Bosny a Hercegoviny z mapy.

Romanian

Cotidianul„Oslobodjenje”, înfiinat în 1943, a fost laureat al premiului Saharov în 1993.În ciuda faptului că mai muli dintre colegii lor au fost uciși sau rănii, iar sediul ziarului a fost distrus de artileria sârbă, un grup de 70 de ziariști – musulmani, sârbi și croai – au continuat să lucreze într-un adăpost nuclear din subsolul clădirii lor din Sarajevo, riscându-și vieile pentru ca „Oslobodjenje” să apară în continuare.Zlatko Disdarvevi, unul dintre redactorii ziarului de atunci, devenit apoi ambasador al Bosniei, a declarat că scopul cotidianului „Oslobodjenje” a fost să apere Bosnia și Heregovina, ca stat multietnic.„Eforturile noastre au fost îndreptate împotriva morii și împotriva divizării, sau chiar a ștergerii complete de pe hartă a Bosniei și Heregovinei.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Dne 1. května 2004 se tehdejší 15členná EU rozšířila a přivítala deset dalšíchčlenských států.

Romanian

La 1 mai 2004, Uniunea Europeană a celor 15 state membre de atunci s-aextins, primind încă zece state membre.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK