Ask Google

Results for chinook translation from Czech to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Spanish

Info

Czech

Chinook

Spanish

Chinook

Last Update: 2014-01-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Největším operátorem na trhu na světě byla společnost Chinook s podílem 19,3 %.

Spanish

Chinook era el mayor operador de mercado en el mundo, con una cuota de mercado del 19,3 %.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Proto tato záležitost, třebaže nešťastná, neovlivnila práva společnosti Chinook na slyšení.

Spanish

En consecuencia, este incidente, aunque desafortunado, no ha afectado a los derechos de Chinook a ser oído.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Společnosti Bioproducts a Chinook se po slyšení vyjádřily také k problematice imunity v oblasti pokut.

Spanish

Tras la audiencia, Bioproducts y Chinook también presentaron sus comentarios sobre la dispensa de pagos de multas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Když společnost BASF předložila své důkazy, měla již Komise k dispozici důkazy o těchto opatřeních poskytnuté společnostmi Chinook a Bioproducts.

Spanish

Cuando BASF presentó sus pruebas, la Comisión ya disponía de pruebas relativas a estos acuerdos presentadas por Chinook y Bioproducts.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Kromě toho se délka nezákonného jednání u společností Chinook a Bioproducts snížila, v důsledku čehož je uložení pokut promlčené.

Spanish

Además, la duración de la infracción se ha reducido en el caso de Chinook y Bioproducts, con la consecuencia de que ha prescrito la imposición de multas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

čtyři žádající výrobci ve Společenství: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA a FINI SpA,

Spanish

cuatro fabricantes comunitarios denunciantes: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA y FINI SpA,

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

- Chinook Group Limited; Chinook Group Inc; Chinook Group Limited Partnership ("Chinook")

Spanish

- Chinook Group Limited; Chinook Group Inc; Chinook Group Limited Partnership. ("Chinook")

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Bez ohledu na hodnotu důkazů předložených společností Chinook byly důkazy předložené společností Bioproducts samy o sobě dostatečně rozhodným důkazem existence kartelu ve smyslu oddílu B oznámení o shovívavosti z roku 1996.

Spanish

Con independencia del valor de las pruebas presentadas por Chinook, las pruebas de Bioproducts bastaban claramente por sí mismas para demostrar de forma concluyente la existencia del cártel en el sentido de la Sección B de la Comunicación de clemencia de 1996.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Zejména zřídila společnost BASF výrobní zařízení v Mexiku, Brazílii a Thajsku, společnosti Akzo Nobel a UCB v Číně, společnost DuCoa v Mexiku a společnost Chinook v Singapuru.

Spanish

En particular, BASF creó instalaciones de fabricación en México, Brasil y Tailandia, Akzo Nobel y UCB en China, Ducoa en México y Chinook en Singapur.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

d) Chinook Group Limited Partnership, spolu s Chinook Group Limited, od 13. října 1992 do 14. dubna 1994;

Spanish

d) Chinook Group Limited Partnership, junto con Chinook Group Limited, del 13 de octubre de 1992 al 14 de abril de 1994;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Jelikož k tomu došlo více než pět let poté, co severoameričtí výrobci ukončili účast na protiprávní jednání, nebyly severoamerickým výrobcům, Bioproducts, Chinook a DuCoa, uloženy žádné pokuty.

Spanish

Por haber transcurrido más de cinco años desde que los productores norteamericanos Bioproducts, Chinook y DuCoa dejaran de tomar parte en la infracción, no se les multó.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(1) Toto rozhodnutí je určeno Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemical Internationals BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional Chemicals BV, společně a nerozdílně (dále jen "Akzo Nobel"), BASF AG (dále jen "BASF"), Bioproducts Incorporated (dále jen "Bioproducts"), Chinook Group Limited Partnership a Chinook Group Limited, společně a nerozdílně (dále jen "Chinook"), DuCoa LP (dále jen "DuCoa") a UCB SA (dále jen "UCB").

Spanish

(1) La presente Decisión está destinada a Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Nederland B.V., Akzo Nobel Chemical Internationals B.V., Akzo Nobel Chemicals B.V. y Akzo Nobel Functional Chemicals B.V., de forma solidaria (en lo sucesivo, "Akzo Nobel"), BASF A.G. ("BASF"), Bioproducts Incorporated ("Bioproducts"), Chinook Group Limited Partnership y Chinook Group Limited, de forma solidaria ("Chinook"), DuCoa L.P. ("Ducha") y UCB S.A. ("UCB").

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Protože byly tyto kroky podniknuty po více než pěti letech od doby, kdy severoameričtí výrobci ukončili svou účast na protiprávním jednání [2], nelze severoamerickým výrobcům Bioproducts, Chinook a DuCoa uložit žádnou pokutu.

Spanish

Dado que estas medidas se adoptaron más de cinco años después de que los fabricantes norteamericanos dejaran de cometer la infracción [2], no puede imponerse ninguna multa a los fabricantes norteamericanos Bioproducts, Chinook y DuCoa.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

V průběhu řízení společnost Chinook upozornila úředníka pro slyšení na zjevné nesprávné zacházení ze strany útvarů Komise, které vyplývalo z toho, že část spisu společnosti Chinook byla chybně zařazena, zvláště pokud šlo o jí předložené dokumenty, které se údajně týkaly uplatnění oznámení o shovívavosti.

Spanish

Durante el procedimiento, Chinook señaló al consejero auditor la evidente gestión inadecuada del asunto que habían realizado los servicios de la Comisión, resultante del extravío de parte de su expediente, en particular de los documentos transmitidos por Chinook y declarados relevantes para la aplicación de la Comunicación sobre la clemencia.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(10) Severoameričtí výrobci se přestali na protiprávním jednání podílet na konci celosvětového jednání, které se odehrálo od 14. do 20. dubna 1994. Komise poprvé zahájila šetření protiprávního jednání dne 26. května 1999. Protože byly tyto kroky podniknuty po více než pěti letech od doby, kdy severoameričtí výrobci ukončili svou účast na protiprávním jednání [2], nelze severoamerickým výrobcům Bioproducts, Chinook a DuCoa uložit žádnou pokutu.

Spanish

(10) Los fabricantes norteamericanos dejaron de cometer la infracción tras la reunión global que tuvo lugar del 14 al 20 de abril de 1994. El 26 de mayo de 1999, la Comisión adoptó las primeras medidas para investigar la infracción. Dado que estas medidas se adoptaron más de cinco años después de que los fabricantes norteamericanos dejaran de cometer la infracción [2], no puede imponerse ninguna multa a los fabricantes norteamericanos Bioproducts, Chinook y DuCoa.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(12) Sazebník pravděpodobných pokut v kategorii závažných protiprávních jednání umožňuje, aby se vůči podnikům použilo odlišného zacházení a zohlednila se tak skutečná ekonomická schopnost pachatelů způsobit konkurenci významnou újmu. Vzhledem k tomu, že protiprávní jednání začalo na celosvětové úrovni a podíleli se na něm severoamerické společnosti, které, mimo jiné, souhlasily s tím, že se stáhnou z evropského trhu, považuje Komise za vhodné použít v tomto případě pro stanovení vzájemné váhy porušujících podniků jejich podíl na celosvětovém trhu. Největším operátorem na trhu na světě byla společnost Chinook s podílem 19,3%. Proto spadá do první kategorie. DuCoa s podílem na trhu 16,3% spadá do druhé kategorie. UCB s podílem na trhu 13,4%, Bioproducts s podílem 12,2% a Akzo Nobel s podílem 12% spadají do třetí kategorie. A konečně BASF s podílem na trhu 9,1% spadá do čtvrté kategorie.

Spanish

(12) En la categoría de infracciones muy graves, la escala de multas permite aplicar un trato diferenciado a las empresas a fin de tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores para causar un daño significativo a la competencia. Teniendo en cuenta que la infracción empezó a escala global, con la intervención de las empresas norteamericanas que acordaron, entre otras cosas, retirarse del mercado europeo, la Comisión considera conveniente en este caso utilizar las cuotas de mercado globales de las empresas que han cometido la infracción para determinar la importancia relativa de cada una de ellas. Chinook era el mayor operador de mercado en el mundo, con una cuota de mercado del 19,3%. Por lo tanto, se incluye en una primera categoría. DuCoa, con una cuota de mercado del 16,3%, se incluye en la segunda categoría. UCB, Bioproducts y Akzo Nobel, con cuotas de mercado del 13,4%, 12,2% y 12,0%, respectivamente, se sitúan en la tercera categoría. Por último, BASF, con una cuota de mercado del 9,1%, se incluye en la cuarta categoría.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(23) BASF byla třetí společností, která dobrovolně poskytla důkazy o celosvětových opatřeních. Když společnost BASF předložila své důkazy, měla již Komise k dispozici důkazy o těchto opatřeních poskytnuté společnostmi Chinook a Bioproducts. Bez ohledu na hodnotu důkazů předložených společností Chinook byly důkazy předložené společností Bioproducts samy o sobě dostatečně rozhodným důkazem existence kartelu ve smyslu oddílu B oznámení o shovívavosti z roku 1996. Když tedy společnost BASF předložila své důkazy, nebyla prvním podnikem, který o existenci kartelu poskytl Komisi rozhodný důkaz. Proto se oddíly B a C oznámení o shovívavosti z roku 1996 nevztahují ani na BASF, ani na druhé dva evropské výrobce.

Spanish

(23) BASF fue la tercera empresa que, voluntariamente, presentó pruebas sobre los acuerdos globales. Cuando BASF presentó sus pruebas, la Comisión ya disponía de pruebas relativas a estos acuerdos presentadas por Chinook y Bioproducts. Con independencia del valor de las pruebas presentadas por Chinook, las pruebas de Bioproducts bastaban claramente por sí mismas para demostrar de forma concluyente la existencia del cártel en el sentido de la Sección B de la Comunicación de clemencia de 1996. Por lo tanto, cuando BASF presentó sus pruebas, no era la primera empresa que suministraba a la Comisión pruebas decisivas de la existencia del cártel. En consecuencia, las Secciones B y C de la Comunicación de clemencia de 1996 no se aplican a BASF, ni a los otros dos fabricantes europeos.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(5) Na počátku období šetření se cholinchlorid vyráběl zejména v Evropě a v Severní Americe (ve Spojených státech a v Kanadě), i když se výrobní kapacity nacházely též v Číně, Indii, Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu. Severoameričtí výrobci vyváželi cholinchlorid do Střední a Jižní Ameriky, do Evropy, na Dálný východ a do jihovýchodní Asie. Evropští výrobci začínali s vývozem do Střední a Jižní Ameriky, Afriky, na Dálný východ a do jihovýchodní Asie. Evropští i severoameričtí výrobci měli výrobní zařízení také v různých částech světa a zvyšovali místní výrobu, aby mohli snížit náklady na přepravu a skladování a mohli lépe proniknout na místní trhy. Zejména zřídila společnost BASF výrobní zařízení v Mexiku, Brazílii a Thajsku, společnosti Akzo Nobel a UCB v Číně, společnost DuCoa v Mexiku a společnost Chinook v Singapuru.

Spanish

(5) Al comenzar el período de investigación, el cloruro de colina se fabricaba principalmente en Europa y Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), aunque también existía capacidad de producción de cloruro de colina en China, India, Japón, Corea y Taiwán. Los fabricantes norteamericanos exportaban a Sudamérica y Centroamérica, Europa, Extremo Oriente y Sudeste Asiático. Los fabricantes europeos empezaban a exportar a Sudamérica y Centroamérica, África, Extremo Oriente y Sudeste Asiático. Los fabricantes europeos y norteamericanos poseían instalaciones de fabricación en diversas zonas del mundo y aumentaban la producción local a fin de recortar los costes de transporte y almacenamiento y de penetrar mejor en los mercados locales. En particular, BASF creó instalaciones de fabricación en México, Brasil y Tailandia, Akzo Nobel y UCB en China, Ducoa en México y Chinook en Singapur.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Během slyšení byl distribuován další dokument vycházející z odpovědí jedné ze stran na SN, neboť obsahoval informace, které podpořily námitky Komise, jež by mohly být pro konečné rozhodnutí podstatné. Zúčastněné strany dostaly možnost se k tomuto dokumentu vyjádřit. Společnosti Bioproducts a Chinook se po slyšení vyjádřily také k problematice imunity v oblasti pokut.

Spanish

Durante la audiencia, se distribuyó un documento adicional procedente de la contestación de una parte al pliego de cargos, por considerarse que contenía información en apoyo de las objeciones de la Comisión en las que podría basarse la decisión final. Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de presentar sus comentarios sobre este documento. Tras la audiencia, Bioproducts y Chinook también presentaron sus comentarios sobre la dispensa de pagos de multas.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK