Ask Google

Results for zdokumentovanému translation from Czech to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Spanish

Info

Czech

Vzhledem k dobře zdokumentovanému riziku udušení je navrhováno stažení z oběhu několika želírovacích přísad.

Spanish

Debido al riesgo de asfixia bien documentado que entrañan, se propone prohibir el uso de determinados aditivos alimentarios gelificantes.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Jak ukazuje hodnocení projektů IDS, využití externích odborníků by vedlo k lépe zdokumentovanému a odůvodněnému procesu vyhodnocování a výběru projektů (viz body 38 a 39).

Spanish

Como muestra la evaluación de los proyectos de sistemas inteligentes de transporte, el recurso a los expertos externos habría permitido documentar y respaldar mejor los procesos de evaluación y selección (véanse los apartados 38 y 39).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Tyto případy a další incidenty zdokumentované nadací SHARE naznačují, že stav svobody slova v srbském mediálním prostoru po právu vyvolává stále větší znepokojení.

Spanish

Estos casos y otros incidentes documentados por la Fundación SHARE sugieren que el estado de la libertad de expresión en los medios serbios debe ser una preocupación creciente.

Last Update: 2016-02-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Nedostatečně odhadnutý nebo zdokumentovaný zdroj nerostné suroviny.

Spanish

Recurso mineral mal estimado o documentado.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

nedostatečně zdokumentovaný

Spanish

mal documentado

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

instance MappedFeature, které jsou zdokumentovanými (interpretovanými) intervaly ve vrtu.

Spanish

Instancias 1-D de MappedFeature que son intervalos interpretados dentro de un sondeo.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Za tímto účelem by měly být vyhodnoceny vědecky podložené a řádně zdokumentované metody statistických odhadů a mělo by být podporováno jejich používání.

Spanish

Para ello, deben evaluarse métodos de estimación estadística con base científica y bien documentados y ha de fomentarse su uso.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Kromě této kvóty může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu přidělit dodatečné kvóty do celkové výše 1 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu podle kapitoly II hlavy II tohoto nařízení.

Spanish

Además de esta cuota, cualquier Estado miembro podrá conceder a buques que enarbolen su pabellón y participen en pruebas sobre pesquerías plenamente documentadas asignaciones adicionales dentro del límite global de un 1 % de la cuota asignada a ese Estado miembro, de conformidad con el título II, capítulo II del presente Reglamento.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Slovinské orgány navíc Komisi předložily zdokumentované doklady o tom, že společnost nemohla získat dostatečné množství čerstvého kapitálu na kapitálových trzích.

Spanish

Además, las autoridades eslovenas facilitaron a la Comisión pruebas documentales de que la empresa fue incapaz de obtener una cantidad suficiente de capital fresco en los mercados de capitales.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat zdokumentované obecné a specifické environmentální cíle pro každou příslušnou funkci a úroveň v rámci organizace.

Spanish

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

„interním environmentálním auditem“ systematické, zdokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení vlivu činnosti organizace na životní prostředí, systému řízení a postupů pro ochranu životního prostředí;

Spanish

«Auditoría medioambiental interna»: una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento medioambiental de la organización, del sistema de gestión y de los procedimientos destinados a proteger el medio ambiente.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Tento příslušný úřad stanoví organizační strukturu a zdokumentované postupy pro zajištění souladu s přílohou III (část 66).“;

Spanish

La autoridad competente establecerá una estructura organizativa, así como procedimientos documentados para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo III (Parte 66).»;

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Při každém přezkoumání musí být revizorovi poskytnuty záznamy o zkouškách nebo kontrolách a záznamy o výrobě, a to zejména záznamy zkoušek nebo kontrol zdokumentovaných v souladu s požadavkem podle bodu 2.2.

Spanish

En cada examen se pondrán a disposición del inspector las actas de los ensayos o las comprobaciones y los registros de la producción; en particular, las actas de los ensayos o las comprobaciones que estén documentados como se exige en el punto 2.2.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Odstavec 2 se nevztahuje na rybolovné činnosti prováděné plavidly, které se účastní iniciativ souvisejících s řádně zdokumentovaným rybolovem, pokud tento rybolov využívá dodatečných kvót.“

Spanish

El apartado 2 no se aplicará a las operaciones de pesca efectuadas por buques que participen en iniciativas relativas a la pesca plenamente documentada cuando las pesquerías correspondientes se beneficien de cuotas adicionales.».

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Odstavec 2 se nevztahuje na rybolovné činnosti prováděné plavidly, které se účastní iniciativ souvisejících s řádně zdokumentovaným rybolovem, pokud tento rybolov využívá dodatečných kvót.“

Spanish

El apartado 2 no se aplicará a las operaciones de pesca efectuadas por buques que participen en iniciativas relativasa la pesca plenamente documentada cuando las pesquerías correspondientes se beneficien de cuotas adicionales.».

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 2
Quality:

Czech

Rybolovné činnosti prováděné pouze pro účely vědeckého výzkumu by neměly být zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení, s výjimkou operací prováděných plavidly, které se účastní iniciativ souvisejících s řádně zdokumentovaným rybolovem.

Spanish

Las operaciones pesqueras realizadas únicamente con fines de investigaciones científicas no deberían quedar incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, a excepción de las operaciones realizadas por buques que participen en las iniciativas relativas a la pesca plenamente documentada.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

pravidelný přezkum možnosti prodeje zbývajících aktiv a pasiv jako celku nebo po částech (roční průzkumy trhu nahlášené správci, plně zdokumentované průzkumy trhu co dva roky)

Spanish

se analizará periódicamente la posibilidad de ceder, en todo o en parte, los activos y pasivos restantes (mediante contactos exploratorios anuales de los que se informará al administrador, y un sondeo del mercado plenamente documentado cada dos años);

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Profil využívání zdrojů a emisí musí tvořit zdokumentované vstupní a výstupní toky související se všemi činnostmi a procesy v rámci definovaných hranic environmentální stopy organizace.

Spanish

El perfil de uso de los recursos y de emisiones deberá consistir en los flujos de entrada y de salida documentados relacionados con todas las actividades y procesos dentro de los límites definidos de la HAO.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Profil využívání zdrojů a emisí musí tvořit zdokumentované vstupní a výstupní toky související se všemi činnostmi a procesy všech stadií životního cyklu v rámci definovaných hranic environmentální stopy organizace.

Spanish

El perfil de uso de los recursos y de emisiones deberá consistir en los flujos de entrada y salida documentados relacionados con todas las actividades y procesos de todas las fases del ciclo de vida dentro de los límites definidos de la HAO.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

jasně zdokumentované.

Spanish

deberá estar claramente documentada.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK