Ask Google

Results for fældefangstmetodernes translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Den indfødte befolknings muligheder for at blive undtaget fra standarderne for fældefangstmetoder er blevet skærpet.

English

The exemption from the standards for trapping methods used by indigenous people has been tightened.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne ambitiøse aftale, som er juridisk bindende i henhold til international ret, indeholder strenge, videnskabeligt baserede standarder for alle fældefangstmetoder, som omfatter mekaniske anordninger og anvendes til at fange 19 forskellige amerikanske og europæiske arter af vilde pattedyr.

English

This ambitious agreement, legally binding under international law, lays down stringent and scientifically-based standards for all trapping methods involving mechanical devices used to catch 19 American and European species of wild mammals.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Parterne skal således forbyde fældefangstmetoder, som ikke opfylder disse standarder, inden for en klart defineret tidsramme.

English

Trapping methods that do not comply with these standards will have to be prohibited by the parties within a clearly-defined timeframe.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det betyder at et tredjeland ikke har mulighed for at sikre at de fældefangstmetoder der anvendes til de pågældende arter, opfylder internationale standarder for human fældefangst.

English

As a result, the option for a third country to ensure that trapping methods meet humane trapping standards is not available.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det omfatter også en lang række mulige undtagelser samt to bilag (bilag II og III), der vedrører standarder for human fældefangst og afprøvning af fældefangstmetoder.

English

The text also includes a large series of possible derogations, and two annexes (Annex II and III) relating to humane trapping standards and testing of trapping methods.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Endvidere sikrer forslaget ikke, at autoriserede fældefangstmetoder ikke utilsigtet afliver eller fastholder dyrearter, der ikke er mål for fangsten.

English

Furthermore, the Proposal does not ensure that authorised trapping methods would not accidentally kill or restrain untargeted species.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Forslaget fastsætter tekniske bestemmelser om afprøvning af fældefangstmetoder, der ikke udelukker brugen af levende dyr.

English

The Proposal foresees technical provisions for the testing of trapping methods, which do not exclude the use of live animals.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Forslaget fastsætter visse forpligtelser og krav i forbindelse med fældefangstmetoder, anvendelse af fælder, pelsjægere, forskning, sanktioner og certificering.

English

The Proposal sets some obligations and requirements concerning trapping methods, use of traps, trappers, research, penalties and certification.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I artikel 2 defineres ”fældefangstmetoder”, men der gives ingen definition af ”standarder for human fældefangst”.

English

Article 2 defines "trapping methods" but it does not include a definition of "humane trapping standards".

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Kommissionens forordning (EF) nr. 1771/94 udsatte ikrafttrædelsesdatoen for det importforbud der var blevet indført i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3254/91, og som gjaldt visse skind og produkter deraf, medmindre Kommissionen kunne konstatere at et givet tredjeland havde forbudt anvendelse af rævesakse eller for tretten arters vedkommende havde indført fældefangstmetoder der opfylder internationale standarder for human fældefangst.

English

Commission Regulation (EC) No. 1771/94 decided to suspend the import prohibition, envisaged in Council Regulation (EEC) No. 3254/91, on certain furs and products thereof, unless the Commission had established that a third country had banned the use of leghold traps or had implemented trapping methods for thirteen animal species that met internationally agreed humane trapping standards.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionens forslag uddelegerer certificeringen af de anvendte fældefangstmetoder til medlemsstaterne og fastsætter, at denne certificering skal kunne anerkendes gensidigt medlemsstaterne iblandt.

English

The Commission's Proposal delegates to the Members States the certification of the trapping methods used and prescribes the mutual recognition of this certification among Member states.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionens forslag uddelegerer certificeringen af de anvendte fældefangstmetoder til medlemsstaterne og foreskriver, at medlemsstaterne gensidigt anerkender denne certificering.

English

The Commission's Proposal delegates to the Members States the certification of the trapping methods used and prescribes the mutual recognition of this certification among Member states.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Licensering er dog ikke omfattet, og kontrollen med pelsjægernes fældefangstmetoder er overvejende uanvendelig, idet den ville skulle udføres i naturen.

English

However, licensing is not covered and control on trapping methods used by trappers is mainly inapplicable, given that it would have to be performed in the wild.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Senest den 31. december 1996 skal Kommissionen undersøge, hvilke fremskridt der er gjort i disse forhandlinger, og samtidig skal den i samarbejde med de berørte kompetente myndigheder undersøge, hvilke fremskridt tredjelandene har gjort i udviklingen af humane fældefangstmetoder.

English

The Commission is to review the progress of the negotiations no later than 31 December 1996 and at the same time, in cooperation with the competent authorities concerned, the progress made by third countries in the development of humane trapping methods.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Videnskabelige udtalelser (herunder Kommissionens Videnskabelige Veterinærkomités udtalelse) bekræftede, at de humane fældefangstmetoder i aftalen ikke udelukkede uacceptabel stor lidelse.

English

Scientific opinions (including the one from the Commission’s Scientific and Veterinary Committee) confirmed that the humane trapping methods included into the Agreement did not exclude unacceptable levels of suffering.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Afgørelse om, hvorvidt fældefangstmetoder er humane, træffes ud fra princippet om, at metoderne skal overholde de tærskelværdier, der er anført i afsnit 2 og 3.

English

The principle for deciding that a trapping method is humane is that it meets the threshold requirements in Sections 2 and 3.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Denne aftale finder anvendelse på fældefangstmetoder og certificering af fælder til fangst af de i bilag I opførte vildtlevende terrestriske eller semiakvatiske pattedyr med henblik på:

English

This Agreement applies to trapping methods and the certification of traps for the trapping of wild terrestrial or semi-aquatic mammals listed in Annex I for:

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

En dræbende fældefangstmetode opfylder standarderne,

English

A killing trapping method would meet the Standards if:

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

En fastholdende fældefangstmetode opfylder standarderne

English

A restraining trapping method would meet the Standards if:

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

For at sikre nøjagtighed og pålidelighed bør afprøvning af fældefangstmetoder til påvisning af, at de opfylder standardkravene, følge af de generelle principper for god forsøgspraksis.

English

To ensure accuracy and reliability, and to demonstrate that trapping methods fulfil the requirements set out in the Standards studies for testing those trapping methods should follow the general principles of good experimental practices.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK