Ask Google

Results for jernbaneterminaler translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Betragtes uafbrudt transport gennem OEstrig via foelgende jernbaneterminaler som bilateral koersel:

English

Conitnuous transit journeys through Austria using the following rail terminals shall be deemed as bilateral journeys:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Desuden er Dundalk, Dublin og Cork anført som intermodale jernbaneterminaler/omladningsområder.

English

In addition, Dundalk, Dublin and Cork feature as intermodal rail terminals/transhipment areas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Betragtes uafbrudt transport gennem Østrig via følgende jernbaneterminaler som bilateral kørsel:

English

Conitnuous transit journeys through Austria using the following rail terminals shall be deemed as bilateral journeys:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Jernbaneterminaler og jernbanestationer, der udelukkende tjener jernbaneformål, betragtes som en integrerende del af jernbanenettet.

English

Unimodal railway terminals and stations are considered to form an integral part of the railway network.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

»Uanset stk. 2 betragtes uafbrudt transport gennem Østrig via følgende jernbaneterminaler som bilateral kørsel:«

English

'Notwithstanding paragraph 2, continuous transit journeys through Austria using the following rail terminals shall be deemed to constitute journeys:`

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Det er et delvist underjordisk S­togssystem gennem midtbyen med forbindelse til flere kvarterer i udkanten af byen og til de vigtigste regionale jernbaneterminaler.

English

This is a tram system which crosses the heart of the city to connect to several outlying districts as well as the main regional railway stations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

køretøjer, der udelukkende anvendes på veje inden for trafikknudepunkter som f.eks. havne, intermodale havne og jernbaneterminaler

English

vehicles used exclusively on roads inside hub facilities such as ports, interports and railway terminals;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

»Uanset stk. 2 betragtes uafbrudt transport gennem Østrig via følgende jernbaneterminaler som bilateral kørsel:«

English

'Notwithstanding paragraph 2, continuous transit journeys through Austria using the following rail terminals shall be deemed to constitute journeys:`

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Den 4. oktober 2000 traf Kommissionen beslutning om ikke at gøre indsigelse mod nederlandsk støtte tilopførelse og udvidelse af to intermodale jernbaneterminaler i Rotterdam.

English

On 4 October, the Commission decided not to raise any objections to a subsidy for the construction andexpansion of two intermodal rail terminals in Rotterdam.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

godstogskorridoren løber igennem mindst tre medlemsstater eller to medlemsstater, hvis strækningen mellem de jernbaneterminaler, der betjenes af godstogskorridoren, er over 500 kilometer

English

the crossing by the freight corridor of the territory of at least three Member States, or of two Member States if the distance between the terminals served by the freight corridor is greater than 500 km;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Jernbaneterminaler og jernbanestationer betragtes som en del af det integrerede net, men også de er kun undtaget, hvis der er uhindret adgang til dem, og de drives af den samme ledelse.

English

Railway terminals and stations are considered part of the integrated network and are also exempted only if open access is provided and they are operated under the same manager

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Jernbaneterminal.

English

Rail terminal building.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Således vil f.eks. støtte til en jernbaneterminal, der drives selvstændigt for enden af en sidelinje til hovedlinjen, eller til en terminal, der drives og benyttes af en industrivirksomhed, være anmeldelsespligtig, hvorimod støtte til en jernbaneinfrastrukturs driftsledelse til udvidelse af nettet ikke er anmeldelsespligtig, forudsat der er åben adgang til nettet i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning.

English

Thus, for example, aid relating to an independently managed rail terminal at the end of a spur off a main railway line, or a terminal run and used by a manufacturing company would be pre-notifiable, whereas aid to a railway infrastructure manager for an extension to the network would not be pre-notifiable, provided access to the network was open in accordance with Community legislation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hvis et produkt overtages af jernbanen i eksportmedlemsstaten eller i en anden medlemsstat og forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fællesskabsforsendelse som led i en kontrakt om kombineret jernbane-/landevejstransport for at blive transporteret ad jernbane til en destination uden for Fællesskabets toldområde, foretages der på det toldsted, under hvis myndighedsområde eller i nærheden af hvilket den jernbaneterminal er placeret, hvor transporten overtages af jernbanen, en påtegning i rubrikken "Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse" på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet der under "Bemærkninger" anføres en af følgende angivelser:

English

Where a product is taken over by the railways in the Member State of export or another Member State and circulates under the external Community transit procedure or the common transit procedure under a contract of carriage for combined road-rail transport by rail to a destination outside the customs territory of the Community, the customs office competent for or nearest to the rail terminal at which the product is taken over by the railways shall insert one of the following entries under "Remarks" in the section headed "Control of use and/or destination" on the back of the original of the T5 control copy:

Last Update: 2017-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Når en kombineret vareforsendelse med jernbane-landevej, der foregår på grundlag af en eller flere forsendelsesangivelser efter den i afsnit II fastlagte procedure, modtages af jernbaneselskabet i en jernbaneterminal og føres over på jernbanevogne, overtager jernbaneselskabet ansvaret for betalingen af importafgifter og andre afgifter i tilfælde af, at der begås overtrædelser eller uregelmæssigheder under jernbanetransporten, såfremt der ikke er en gyldig garanti i det land, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden er eller formodes at være begået, og for så vidt som det ikke er muligt at søge dækning for disse beløb hos den hovedforpligtede.

English

Where a consignment of goods being carried by combined road-rail transport, under cover of one or more transit declarations made under the procedure set out in Title II, is accepted by the railways in a rail terminal and is loaded on wagons, the railway companies shall assume liability for payment of duties and other charges where offences or irregularities occur during the journey by rail, if there is no valid guarantee in the country where the offence or irregularity has occurred or is deemed to have occurred, and if it is not possible to recover such amounts from the principal.

Last Update: 2017-01-13
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hvis et produkt overtages af jernbanen i eksportmedlemsstaten eller i en anden medlemsstat og forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fællesskabsforsendelse som led i en kontrakt om kombineret jernbane-/landevejstransport for at blive transporteret ad jernbane til en destination uden for Fællesskabets toldområde, foretages der på det toldsted, under hvis myndighedsområde eller i nærheden af hvilket den jernbaneterminal er placeret, hvor transporten overtages af jernbanen, en påtegning i rubrikken "Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse" på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet der under "Bemærkninger" anføres en af følgende angivelser:

English

Where a product is taken over by the railways in the Member State of export or another Member State and circulates under the external Community transit procedure or the common transit procedure under a contract of carriage for combined road-rail transport by rail to a destination outside the customs territory of the Community, the customs office competent for or nearest to the rail terminal at which the product is taken over by the railways shall insert one of the following entries under "Remarks" in the section headed "Control of use and/or destination" on the back of the original of the T5 control copy:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

en ny aftale om drift af jernbaneterminalen Cirkeldyck, som gjorde det muligt at opnå en betydelig synergi med den tilstødende terminal MSC Home Terminal.

English

A new agreement concerning the operation of the rail terminal at Cirkeldyck, which allowed the provision of important synergies with the adjacent terminal MSC Home Terminal;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

»Hvis et produkt overtages af jernbanen i eksportmedlemsstaten eller i en anden medlemsstat og forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fælles forsendelse som led i en kontrakt om kombineret jernbane-/landevejstransport for at blive transporteret ad jernbane til en destination uden for Fællesskabets toldområde, foretager det toldsted, under hvis myndighedsområde eller i nærheden af hvilket den jernbaneterminal er placeret, hvor transporten overtages af jernbanen, en påtegning i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet en af påtegningerne i bilag Ic anføres under »Bemærkninger«.«

English

‘Where a product is taken over by the railways in the Member State of export or in another Member State and circulates under the external Community transit procedure or the common transit procedure under a contract of carriage for combined road-rail transport by rail to a destination outside the customs territory of the Community, the customs office competent for or nearest to the rail terminal at which the product is taken over by the railways shall insert one of the entries listed in Annex Ic under “Remarks” in the section headed “Control of use and/or destination” on the back of the original of the T5 control copy.’

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hvis et produkt overtages af jernbanen i eksportmedlemsstaten eller i en anden medlemsstat og forsendes i henhold til proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse eller proceduren for fælles forsendelse som led i en kontrakt om kombineret jernbane-/landevejstransport for at blive transporteret ad jernbane til en destination uden for Fællesskabets toldområde, foretager det toldsted, under hvis myndighedsområde eller i nærheden af hvilket den jernbaneterminal er placeret, hvor transporten overtages af jernbanen, en påtegning i rubrikken »Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse« på bagsiden af originalen af kontroleksemplar T5, idet en af påtegningerne i bilag VII anføres under »Bemærkninger«.

English

Where a product is taken over by the railways in the Member State of export or in another Member State and circulates under the external Community transit procedure or the common transit procedure under a contract of carriage for combined road-rail transport by rail to a destination outside the customs territory of the Community, the customs office competent for or nearest to the rail terminal at which the product is taken over by the railways shall insert one of the entries listed in Annex VII under ‘Remarks’ in the section headed ‘Control of use and/or destination’ on the back of the original of the T5 control copy. A contract of carriage for combined road-rail transport which is amended so that carriage terminates within the Community instead of outside may not be performed by the railway authorities without prior authorisation from the office of departure.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Er det virkelig sikrere eller mere socialt acceptabelt eller mere effektivt end at tilbagelægge en landevejsdistance på mellem 100 og 150 km til eller fra en jernbaneterminal på en søndag?

English

Is it really safer, or more socially acceptable, or more efficient to do that than to have a road journey of about 100-150 kms to or from a rail terminal on a Sunday?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK