Ask Google

Results for lønsumsafgiften translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Danmark minder om, at fritagelsen for lønsumsafgiften i mellemtiden er afskaffet.

English

Denmark states that the payroll tax exemption has now been abolished.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

DKT anfører, at den danske stat har ophævet fritagelsen for lønsumsafgiften i 2008.

English

DKT indicates that the payroll tax exemption was abolished by the Danish State in 2008.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ifølge Danmark har fritagelsen for lønsumsafgiften og den efterfølgende ophævelse af fritagelsen således haft en neutral virkning på DSB's økonomi.

English

According to Denmark, the payroll tax exemption and its subsequent abolition consequently had a neutral effect on DSB’s finances.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen konstaterede i sin beslutning om at indlede en procedure, at private danske virksomheder, der opererer i momsfritagne sektorer som kollektiv transport, skal betale en særlig lønskat: lønsumsafgiften.

English

In its decision initiating the procedure, the Commission noted that Danish private undertakings operating in VAT-exempt sectors such as the public transport sector are subject to a special payroll tax (‘lønskat’).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Planen gennemføres mellem 2013 og 2020 og sigter mod en gradvis sænkelse af selskabsskatten (med undtagelse af indtægterne fra udvinding af olie og naturgas i Nordsøen), mens lønsumsafgiften i den finansielle sektor øges.

English

The plan will be implemented between 2013 and 2020 and foresees a gradual decrease in the corporate tax rate (except on profits from North Sea drilling of oil and natural gas) whilst the payroll tax for the financial sector is being increased.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen gør opmærksom på, at Danmark har vedtaget lov nr. 526 af 25. juni 2008, hvormed enhver potentiel konkurrenceforvridning mellem offentlige og private virksomheder elimineres, for så vidt angår gennemførelsen af lønsumsafgiften.

English

The Commission therefore notes that Denmark has adopted Act No 526 of 25 June 2008, which eliminates any potential distortion between public and private undertakings with regard to the implementation of the payroll tax.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den danske regering oplyser for en god ordens skyld, at ændringerne i lønsumsafgiften er gennemført ved lov nr. 526 af 25. juni 2008, og at ændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

English

For information, the Danish authorities have stated that the changes to payroll tax were introduced by Act No 526 of 25 June 2008 and that they entered into force on 1 January 2009.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ungarn henviser til Kommissionens 27. beretning om konkurrencepolitikken fra 1997 [14], som indeholder henvisninger til en nederlandsk foranstaltning, der nedsatte den lønsumsafgift, som pålægges arbejdsgivere, der er beskæftigede med forskning og udvikling.

English

Hungary refers to the Commission’s 27th Report on Competition Policy of 1997 [14], which makes reference to a Dutch measure that reduced the payroll tax levied on employers engaged in research and development.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Derfor er Kommissionen af den opfattelse, at selv om fritagelsen af DSB for lønsumsafgift skulle indebære statsstøtte, skulle denne sidestilles med en »supplerende kontraktbetaling« på et beløb svarende til den skattebyrde, virksomheden var fritaget for.

English

Consequently, the Commission considers that, even if DSB’s payroll tax exemption were to constitute State aid, that aid would have to be treated in the same way as ‘additional contractual payments’ of an amount equivalent to the tax burden from which the company was exempt.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I øvrigt bemærker Kommissionen, at DSB fra den 1. januar 2009 er blevet pålagt lønsumsafgift.

English

The Commission notes, moreover, that DSB has been subject to payroll tax as from 1 January 2009.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen gør ligeledes opmærksom på, at denne lov trådte i kraft den 1. januar 2009, og at DSB efterfølgende er blevet pålagt lønsumsafgift.

English

It also points out that that Act entered into force on 1 January 2009 and that DSB has been subject to payroll tax since that date.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen konkluderer følgelig, at den danske stats kompensation for den lønsumsafgift, DSB efterfølgende er pålagt at betale, ikke medfører overkompensation og således må anses for forenelig med det indre marked i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007.

English

Consequently, the Commission concludes that the compensation from the Danish State for the payroll tax that DSB has subsequently been required to pay does not result in overcompensation and should therefore be regarded as compatible with the internal market under Regulation (EC) No 1370/2007.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Selvom DKT, den anden klager, fremførte, at fritagelsen af DSB for lønsumsafgift kunne give DSB en konkurrencefordel, har Kommissionen ikke undersøgt spørgsmålet om lønsumsafgift, fordi det er genstand for en samlet undersøgelse i Kommissionen inden for en særskilt procedure [54].

English

Although DKT, the second complainant, claimed that DSB’s exemption from the payroll tax could give it a competitive advantage, the Commission did not examine the issue of payroll tax because it was the subject of a general examination by the Commission in the context of a separate procedure [54].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Angående en eventuel kompensation af DSB som følge af, at virksomheden ikke længere er fritaget for lønsumsafgift, bemærker den danske regering, at DSB's kontraktbetaling oprindeligt blev beregnet ud fra, at DSB ikke skulle betale lønsumsafgift.

English

As regards possible compensation for DSB following its no longer being exempt from payroll tax, the Danish authorities point out that the contractual payments made to DSB had initially been calculated on the basis that DSB was not required to pay payroll tax.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Efter at DSB er blevet pålagt lønsumsafgift, gælder forudsætningen for kompensationsberegningen således ikke længere, og DSB kompenseres derfor for denne ændring i forudsætningerne.

English

As DSB is now liable for payroll tax, the basis on which the compensation is calculated was no longer valid, and compensation was paid to DSB to take account of this change in the calculation parameters.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den danske regering har noteret sig, at Kommissionen på baggrund af oplysninger om, at fritagelsen for lønsumsafgift forventes fjernet, ikke har vurderet spørgsmålet om denne afgift i den aktuelle procedure.

English

The Danish authorities point out that the Commission, having been informed that the exemption from payroll tax was due to be abolished, had not examined the issue of that tax in this procedure.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Lønsumsafgift

English

Payroll tax

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

fritagelse for lønsumsafgift for så vidt angår DSB's personale.

English

a payroll tax exemption for DSB’s staff,

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK