Ask Google

Results for lydformater translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Lydformater

English

Audio formats

Last Update: 2017-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Patientinformationspakken skal udgives på tryk og i lydformat og skal indeholde følgende hovedelementer:

English

The patient information pack should be provided in printed and in audio format, and contain the following key elements:

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Eftersom det anvendelsesområde for undtagelserne og indskrænkningerne, som Marrakeshtraktaten kræver, også omfatter værker i lydformat såsom lydboger, er det nødvendigt, at disse undtagelser også gælder for beslægtede rettigheder.

English

As the scope of exceptions and limitations required by the Marrakesh Treaty also includes works in audio form, like audiobooks, it is necessary that these exceptions also apply to related rights.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Formålet med foranstaltningerne i dette direktiv er at øge mængden af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, noder og andet trykt materiale, herunder i digitalt eller analogt lydformat, i formater, som vil gøre disse værker og materialer tilgængelige for disse personer i tilnærmelsesvis samme omfang som for personer uden handicap.

English

The objective of the measures introduced by this Directive is to improve the availability of books, journals, newspapers, magazines and other writings, sheet music and other print material, including in audio form, whether digital or analogue, in formats that make those works and other subject-matter accessible to those persons to substantially the same degree as to persons without an impairment or disability.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Et lydformat med seks kanaler (til 5.1-systemer) - venstre og højre frontkanal, centerkanalen, venstre og højre bagkanal samt en kanal til subwooferen.

English

A five-channel audio format consisting of left, center, and right front channels, left and right rear channels, and one channel for the subwoofer.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 31
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Blandt lydformater som taber information på grund af datakomprimering ifølge en psykoakustisk model, er mp3 og ogg de sædvanligste. I dag har ogg måske en vis fordel frem for mp3 i lydkvalitet ved lavere bithastigheder (op til 128 kbit/ s), men over denne hastighed bliver forskellene mindre vigtige, eftersom begge indkodningsprogrammer producerer meget god lydkvalitet.

English

Between the audio formats which do lose information due to data compression according their psychoacustic model, mp3 and ogg are the most common. ogg may today have a slight advantage over mp3 in audio quality on lower bit rates (up to 128 kbps), but above that rate the differences become less important, as both encoders produce very good audio quality.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Du kan konvertere lydfilerne til Wave manuelt med et andet program som understøtter dette lydformat og derefter tilføje Wave- filerne til K3b- projektet.

English

You may manually convert these audio files to wave using another application supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Du kan vælge indkodningsprogrammer og på den måde filformat som du vil forvandle de rippede wav- filer til. Når du først åbner det finder du fordefinerede indgange for lame (mp3), oggenc (ogg) og flac (et lydformat med tabsfri komprimering) i indstillingsfanebladet for indkodning, men du kan også tilføje andre indkodningsprogrammer i dette faneblad.

English

You can choose the encoder and therefore the file format you want to turn the ripped wav files into. On first opening you will find pre-defined entries for lame (mp3s), oggenc (oggs) and flac (a lossless compression audio format) on the encoder setup tab. But you can add other encoders on that tab as well.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Flac er et tabsløst komprimeret lydformat frit for patenter og licensafgifter. Det bevarer perfekt cd- lydkvalitet mens filstørrelsen reduceres med ca. 50%. Fordi filstørrelsen er meget større end Ogg Vorbis eller Mp3 anbefales det ikke hvis du ønsker at overføre din musik til en mobil afspiller.

English

Flac is a lossless compressed audio format free of any patents or license fees. It maintains perfect CD audio quality while reducing file size by about 50%. Because the filesize is much larger than Ogg Vorbis or Mp3 it is not recommended if you want to transfer your music to a mobile player.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Hvis denne radioknap er markeret, bruges & kde; 's lydsystem ikke til at afspille lyden. Det er et godt valg hvis lydformatet du vil bruge ikke understøttes af & kde;' s underretningsystem, eller hvis du ikke bruger lyddæmonen & arts;. Efter radioknappen er markeret, skrives fuldstændig søgesti og navn på programmet som du vil bruge i tekstfeltet. Du kan bruge mappeknappen (placeret længst til højre i dialogen) til at bladre i mappetræet.

English

If a mark is in this radio button, & kde; will not use the & kde; sound system to play the sound. This is a good choice if the sound format you want to use is not supported by the & kde; notification system. After checking the radio box, enter the full path and name of the program you want to use into the text field. You can use the folder button (located along the right side) to browse the directory tree.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Hvis du ikke vil tabe lydinformation behøver du et tabsfrit lydformat. Udover flac er der andre såsom shorten eller monkey, som kan være tilgængelige i din distribution. Bagdelen er at komprimeringsgraden er lav og at næsten ingen kommercielle afspillere kan spille filerne.

English

If you do n't want to lose any audio information you need a lossless audio format. Beside flac there are others like shorten or monkey, which may be available for your distro. The down side is that the compression rates will be low and hardly any commercial device can play these files.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Image- fil- typer som understøttes af K3b: Ren image- filRene image- filer brændes til mediet som de er med brug af et enkelt dataspor. Typisk er rene image- filer iso- image- filer som kan oprettes med K3b' s dataprojekt. Cue/ bin image- filerCue/ bin image- filer består af en cue- fil som beskriver indholdet af af mediet og en image- fil som indeholder de egentlige data. Datavil blive brændt til mediet i henhold til cue- filen. Lyd Cue image- filLyd cue image- filer er en særlig slags cue/ bin image- filer som indeholder et aftryk af en lyd- cd. De egentlige lyddata kan indkodes med ethvert lydformat som K3b understøtter. Lyd cue- filer kan også importeres til K3b lydprojekter hvilket muliggør at ændre rækkefølge på og tilføje eller fjerne spor. Cdrecord klon- image- filerK3b opretter en cdrecord klon- image- fil af en enkeltsession- cd ved kopiering af en cd i klontilstand. Disse image- filer kan genbruges her. Cdrdao TOC- filerK3b understøtter brænding af cdrdaos eget image- fil- format, toc- filer.

English

Image types supported by K3b: Plain imagePlain images are written as is to the medium using a single data track. Typical plain images are iso images as created by K3b's data project. Cue/ bin imagesCue/ bin images consist of a cue file describing the table of contents of the medium and an image file which contains the actual data. The data will be written to the medium according to the cue file. Audio Cue imageAudio cue images are a special kind of cue/ bin image containing an image of an audio CD. The actual audio data can be encoded using any audio format supported by K3b. Audio cue files can also be imported into K3b audio projects which allows to change the order and add or remove tracks. Cdrecord clone imagesK3b creates a cdrecord clone image of a single-session CD when copying a CD in clone mode. These images can be reused here. Cdrdao TOC filesK3b supports writing cdrdao's own image format, the toc files.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Ingen. Ja, der er rigtigt. Ingen. Vores metode er uafhængig af det underliggende program, så det spørgsmål du skulle stille er "Hvilke medietyper understøtter GStreamer/ xine/ aRts/ NMM/ MAS/ KDEmm support?" Som du kan gætte betyder det at vi mere understøtter nogenlunde absolut ethvert lydformat du kan komme i tanker om. GStreamer kan endog afkode tekst og PNG.

English

None. Yes, that's right! None! We have a backend independent approach, so the question you should be asking is "What media types does GStreamer/ xine/ aRts/ NMM/ MAS/ KDEmm support?" So as you can guess we pretty much support absolutely every audio format you can think of. GStreamer can even decode text and PNG!

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Kan ikke håndtere følgende filer pga. et ikke- understøttet format: Du kan manuelt konvertere disse til wave med brug af et andet program som understøtter lydformatet og så tilføje wave- filerne til K3b- projektet.

English

Unable to handle the following files due to an unsupported format: You may manually convert these audio files to wave using another application supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Kvalitetsmæssigt skulle begge lydformater være gode nok, afhængig af komprimeringsgraden du vælger. For mp3 (og formodentlig også for ogg) giver bithastigheden 128 kbit/ s komprimeringsgraden 11 sammenlignet med de oprindelige wav- filerne som er opbevarede på cd' en. Det kan være godt på rejser, men er ikke tilstrækkeligt til et godt hifi hjemmesystem. Værdien 192 kbit/ s er et godt kompromis til og med for hifi- systemet i dagligstuen. Det giver komprimeringsgraden 7, 3.

English

Qualitywise both audio formats should be just fine, depending the compression rate you choose. For mp3 (and most likely ogg too) a bit rate of 128 kbps results in a compression rate of 11 compared to the original wav file which is stored on the & CD;. That might be good during travel but is not sufficient for a good home HiFi stereo system. 192 kbps is a good compromise even for you HiFi system in your living room. This would give you a compression rate of 7.3.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

MPEG1 Layer III er bedre kendt som MP3 og er det mest anvendte tabsgivende lydformat.

English

MPEG1 Layer III is better known as MP3 and is the most used lossy audio format.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Ogg Vorbis er et helt frit og ubebyrdet komprimeret lydformat som er perfekt til opbevaring af din komprimerede musik på din computer. Lydkvaliteten er en anelse bedre end Mp3 ved samme bitrate. Bemærk at ikke alle mobile afspillere understøtter Ogg Vorbis- formatet.

English

Ogg Vorbis is a fully free and unencumbered compressed audio format that is perfect for storing your compressed music on your computer. The sound quality is slightly better than Mp3 at the same bitrate. Note that not all mobile players support the Ogg Vorbis format.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Som tidligere nævnt, er både mp3 og ogg lydformater hvor du til sidst taber lydinformation. Du kan ikke gå tilbage til originalen når du har mp3 - eller ogg- filer. Du kan oprette wav- filer ud fra dem, og til og med brænde dem på en cd igen for at afspille dem på en cd- spiller (mens dvd- spillere som oftest kan spille både wav og mp3, men ikke ogg), men wav- filerne som laves ud fra mp3 eller ogg er ikke lige så gode som originalen. I virkeligheden, afhængig af dit hifi- system og komprimeringsgraden du valgte da du oprettede mp3 - eller ogg- filerne, kan du måske end ikke høre nogen forskel. Hvis du imidlertid ikke vil tabe nogen lydinformation men alligevel vil komprimere dine wav- filer, bør du tage et kig på flac, shorten eller monkey. Men disse indkodningsprogram komprimerer ikke meget bedre end en faktor 2, x.

English

As mentioned before, mp3 and ogg both are audio formats with which you will lose sound information in the end. You cannot revert back to the original once you have the mp3/ ogg files. You can create wav files of these and even burn them back onto a & CD; to play them on a & CD; -Player (while DVD-players usually can play both, wav and mp3, mostly not ogg) but the wav files generated from a mp3 or ogg will not be as good as the original. In reality, depending on your HiFi system and the compression rate you chose when creating the mp3s/ oggs, you might not even hear a difference. However, if you do not want to lose any sound information but still want to compress your wave files, you should take a look into flac, shorten or monkey. But these encoders will not compress much better than the factor of 2. x.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

ukendt lydformat

English

unknown audio format

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Understøttede lydformater: AAC (16 til 320 Kbps), Beskyttet AAC (fra iTunes Store), MP3 (16 til 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formaterne 2, 3 og 4), Apple Lossless, AIFF og WAVUnderstøttede lydformater: AAC (16 til 320 Kbps), Beskyttet AAC (fra iTunes Store), MP3 (16 til 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formaterne 2, 3 og 4), Apple Lossless, AIFF og WAV

English

Audio formats supported: HE-AAC (V1), AAC (16 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 and 4), Apple Lossless, AIFF and WAVAudio formats supported: HE-AAC (V1), AAC (16 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 and 4), Apple Lossless, AIFF and WAV

Last Update: 2011-03-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK