Ask Google

Results for mexiletin translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

mexiletin

English

mexiletine

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 10
Quality:

Danish

Flecainid Systemisk lidocain Mexiletin Propafenon

English

Flecainide Systemic lidocaine Mexiletine Propafenone

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Amiodaron Bepridil Disopyramid Flecainid Lidocain (systemisk) Mexiletin Propafenon Quinidin

English

Amiodarone Bepridil Disopyramide Flecainide Lidocaine (systemic) Mexiletine Propafenone Quinidine

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Mexiletin Samtidig administration af ciprofloxacin og mexiletin kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer af mexiletin.

English

Mexiletine Simultaneous administration of ciprofloxacin and mexiletine can lead to increased plasma concentrations of mexiletine.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

eller arme) and mexiletin (bruges til behandling af uregelmæssigt hjerteslag) .

English

mexiletine (used to treat irregular heart beat) .

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

cirkulationsforstyrrelser i benene) og mexiletin (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme) .

English

and mexiletine (used to treat irregular heart beat) .

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

- Amiodaron, bepridil, digoxin, disopyramid, flecainid, lidocain, mexiletin, propafenon eller

English

- amiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone and

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er rapporteret hjertetilfælde og neurologiske bivirkninger i forbindelse med samtidig indgift af ritonavir og disopyramid, mexiletin eller nefazodon.

English

Cardiac and neurologic events have been reported when ritonavir has been co-administered with disopyramide, mexiletine or nefazadone.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

Der er rapporteret hjertetilfælde og neurologiske bivirkninger i forbindelse med samtidig indgift af ritonavir og disopyramid, mexiletin eller nefazodon.

English

Ritonavir effects on Non-antiretroviral Co-administered Drugs

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Der er rapporteret hjertetilfælde og neurologiske bivirkninger i forbindelse med samtidig indgift af ritonavir og disopyramid, mexiletin eller nefazodon.

English

Cardiac and neurologic events have been reported when ritonavir has been co-administered with disopyramide, mexiletine or nefazodone.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

hjertemedicin (f.eks. disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin);

English

heart medicines (e.g. disopyramide, mexiletine and calcium channel antagonists such as amlodipine, diltiazem and nifedipine);

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Lægemidler, der hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid, kan være årsag til interaktioner, resulterende i nedsat clearance af pramipexol.

English

Therefore, medicinal products that are inhibitors of this active renal elimination pathway or are eliminated by this pathway, such as cimetidine, amantadine, mexiletine, zidovudine, cisplatin, quinine, and procainamide, may interact with pramipexole resulting in reduced clearance of pramipexole.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Lægemidler, som således hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procainamid kan være årsag til interaktioner med pramipexol, resulterende i reduceret clearance af pramipexol.

English

Therefore, medicinal products that are inhibitors of this active renal elimination pathway or are eliminated by this pathway, such as cimetidine, amantadine mexiletine, zidovudine, cisplatin, quinine, and procainamide may interact with pramipexole resulting in reduced clearance of pramipexole.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Risikoen for øget systemisk toksicitet bør tages i betragtning ved administration af store doser af Fortacin til patienter, der i forvejen bruger andre lokalanæstetika eller strukturelt beslægtede lægemidler, f.eks. klasse I-antiarytmika såsom mexiletin.

English

The risk of additional systemic toxicity should be considered when large doses of Fortacin are applied to patients already using other local anaesthetics or structurally related medicinal products e.g. class I anti-arrhythmics such as mexiletine.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

amlodipine, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, systemisk lidocain, metoprolol, mexiletin, nicardipin, nifedipin, propafenon, timolol og verapamil, lægemidler, der anvendes til at behandle hjerteproblemer

English

amlodipine, digoxin, diltiazem, disopyramide, felodipine, flecainide, lidocaine, metoprolol, mexiletine, nicardipine, nifedipine, propafenone, timolol and verapamil, medicines used to treat heart problems

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

disopyramid, flecainid, mexiletin, propafenon, digoxin, bosentan, amlodipin, felodipin, nicardipin, nifedipin, verapamil, diltiazem, metoprolol og timolol (medicin til at sænke blodtrykket og til at nedsætte eller korrigere hjerterytmen (pulsen))

English

disopyramide, flecainide, mexiletine, propafenone, digoxin, bosentan, amlodipine, felodipine, nicardipine, nifedipine, verapamil, diltiazem, metoprolol and timolol (medicines to lower blood pressure, to slow heart rate or to correct heart rhythm)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− amfetamin eller derivater heraf − antibiotika (f. eks. erythromycin, clarithromycin); − lægemidler mod kræft (f. eks. vincristin, vinblastin); − lægemidler mod depression (f. eks. amitriptylin, desipramin, fluoxetin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon); − lægemidler mod svamp (f. eks. ketoconazol, itraconazol); − antihistaminer (f. eks. loratidin, fexofenadin); − antiretrovirale lægemidler, herunder HIV- proteasehæmmere og non- nukleoside revers transkriptasehæmmere (NNRTI); − lægemidler mod angst, buspiron; − lægemidler mod astma, theophyllin; − atovaquon, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af en specifik type lungebetændelse og malaria; − buprenorphin, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af kroniske smerter; − bupropion, der er et lægemiddel, som anvendes til at hjælpe dig med at holde op med at ryge; − lægemidler mod epilepsi (f. eks. carbamazepin, divalproex, lamotrigin, phenytoin); − hjertemedicin (f. eks. digoxin, disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin); − lægemidler med indvirkning på immunsystemet (f. eks. ciclosporin, tacrolimus, everolimus); − morfin og morfinlignende lægemidler, der anvendes til behandling af stærke smerter (f. eks. methadon, fentanyl); − sovepiller (f. eks. alprazolam, zolpidem) og endvidere midazolam indgivet med injektion; − lægemidler til behandling af psykotiske tilstande (f. eks. haloperidol, risperidon, thioridazin); − warfarin, der er et lægemiddel med blodfortyndende virkning.

English

− amphetamine or amphetamine derivatives; − antibiotics (eg erythromycin, clarithromycin); − anticancer treatments (eg vincristine, vinblastine); − antidepressants (eg amitriptyline, desipramine, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline, trazodone); − antifungals (eg ketoconazole, itraconazole); − antihistamines (eg loratidine, fexofenadine); − antiretroviral medicines including HIV-protease inhibitors and Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors( NNRTI); − anxiety medicine, buspirone; − asthma medicine, theophylline; − atovaquone, a medicine used to treat a certain type of pneumonia and malaria; − buprenorphine, a medicine used for the treatment of chronic pain; − bupropion, a medicine used to help you stop smoking; − epilepsy medicines (eg carbamazepine, divalproex, lamotrigine, phenytoin); − heart medicines (eg digoxin, disopyramide, mexiletine and calcium channel antagonists such as amlodipine, diltiazem and nifedipine); − immune system (eg cyclosporine, tacrolimus, everolimus); − morphine and morphine-like medicines used to treat severe pain (eg methadone, fentanyl); − sleeping pills (eg alprazolam, zolpidem) and also midazolam administered by injection; − tranquillisers (eg haloperidol, risperidone, thioridazine); − warfarin, that thins the blood.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− amfetamin eller derivater heraf − antibiotika (f. eks. erythromycin, clarithromycin); − lægemidler mod kræft (f. eks. vincristin, vinblastin); − lægemidler mod depression (f. eks. amitriptylin, desipramin, fluoxetin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon); − lægemidler mod svamp (f. eks. ketoconazol, itraconazol); − antihistaminer (f. eks. loratidin, fexofenadin); − antiretrovirale lægemidler, herunder HIV- proteasehæmmere og non- nukleoside revers transkriptasehæmmere (NNRTI); − lægemidler mod angst, buspiron; − lægemidler mod astma, theophyllin; − atovaquon, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af en særlig type lungebetændelse og malaria; − buprenorphin, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af kroniske smerter; − bupropion, der er et lægemiddel, som anvendes til at hjælpe dig med at holde op med at ryge − lægemidler mod epilepsi (f. eks. carbamazepin, divalproex, lamotrigin, phenytoin); − hjertemedicin (f. eks. digoxin, disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin); − lægemidler med indvirkning på immunsystemet (f. eks. ciclosporin, tacrolimus, everolimus); − morfin og morfinlignende lægemidler, der anvendes til behandling af stærke smerter (f. eks. methadon, fentanyl); − sovepiller (f. eks. alprazolam, zolpidem) og endvidere midazolam indgivet med injektion; − lægemidler til behandling af psykotiske tilstande (f. eks. haloperidol, risperidon, thioridazin); − warfarin, der er et lægemiddel med blodfortyndende virkning.

English

− amphetamine or amphetamine derivatives; − antibiotics (eg erythromycin, clarithromycin); − anticancer treatments (eg vincristine, vinblastine); − antidepressants (eg amitriptyline, desipramine, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline, trazodone); − antifungals (eg ketoconazole, itraconazole); − antihistamines (eg loratidine, fexofenadine); − antiretroviral medicines including HIV-protease inhibitors and Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors( NNRTI); − anxiety medicine, buspirone; − asthma medicine, theophylline; − atovaquone, a medicine used to treat a certain type of pneumonia and malaria; − buprenorphine, a medicine used for the treatment of chronic pain; − bupropion, a medicine used to help you stop smoking; − epilepsy medicines (eg carbamazepine, divalproex, lamotrigine, phenytoin); − heart medicines (eg digoxin, disopyramide, mexiletine and calcium channel antagonists such as amlodipine, diltiazem and nifedipine); − immune system (eg cyclosporine, tacrolimus, everolimus); − morphine and morphine-like medicines used to treat severe pain (eg methadone, fentanyl); − sleeping pills (eg alprazolam, zolpidem) and also midazolam administered by injection; − tranquillisers (eg haloperidol, risperidone, thioridazine); − warfarin, that thins the blood.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne medicins niveau i blodet kan øges eller reduceres. • kaffein (stimulerende middel), pentoxifyllin (bruges til behandling af kredsløbslidelser i ben eller arme) and mexiletin (bruges til behandling af uregelmæssigt hjerteslag).

English

The blood level of this medicine can be increased or reduced. • caffeine (used as a stimulant), pentoxifylline (used to treat circulatory disorders in the limbs) and mexiletine (used to treat irregular heart beat).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Niveauet af dette lægemiddel i blodet kan falde eller stige. • koffein (anvendes som opkvikkende middel), pentoxifyllin (anvendes til behandling af cirkulationsforstyrrelser i benene) og mexiletin (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme).

English

The blood level of this medicine can be increased or reduced. • caffeine (used as a stimulant), pentoxifylline (used to treat circulatory disorders in the limbs) and mexiletine (used to treat irregular heart beat).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK