Ask Google

Results for ministériel translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Arrêté royal nr . 62 af 16 . november 1939 og arrêté ministériel af 17 . december 1945 , som foreskriver besiddelse af et " carte professionelle " .

English

Arrêté royal No 62 of 16 November 1939 and Arrêté ministériel of 17 December 1945, which require the possession of a carte professionelle;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Arrêté ministériel af 20. september 1977 om ændring af arrêté ministeriel af 2. oktober 197^ om tabet i tovfletningen, som skal medtages ved beregningen af brudbelastningen for de forskellige tovtyper til anvendelse i miner.

English

Ministerial Decree of 20 September 1977 modifying Ministerial Decree of 2nd October 1974 laying down the theoretical spinning loss to be taken into account in calculating the breaking load of the different kinds of mine ropes.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Arrêté ministériel af 27- januar 1977 om ændring af arrêté ministériel af 31· oktober 1958 om sprængstoftyper ; godkendelsesbetingelser for sprængstoffer og maksimumsprængladninger pr. sprænghul i underjordiske mineanlæg.

English

Ministerial Decree of 27 January 1977 modifying Ministerial Decree of 31 October 1958 concerning the types, acceptance conditions and maximum charges per blast hole for explosives in underground mine workings.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

La conférence ministérielle sur l’Eau ayant eu lieu en Jordanie en décembre 2008 a accueilli les 43 ministres de l’UpM en charge des questions hydriques ainsi que les représentants des bailleurs de fonds, des autorités locales et de la société civile.

English

La conférence ministérielle sur l’Eau ayant eu lieu en Jordanie en décembre 2008 a accueilli les 43 ministres de l’UpM en charge des questions hydriques ainsi que les représentants des bailleurs de fonds, des autorités locales et de la société civile.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Følgende liste indeholder vinnavne, der er fastlagt og beskyttet i Belgien i henhold til "Arrêté ministériel du 9 juillet 1997 portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d." og "Arrêté ministériel du 6 janvier 2000 portant agrément de 'Haspengouwse Wijn' comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d."

English

The following list reflects wine names established and protected in Belgium under the 9 juillet 1997 Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d. and the 6 janvier 2000 Arrêté ministériel portant agrément de "Haspengouwse Wijn" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Fiskerilicensafgifter, øvrige afgifter og udgifter til observatører indbetales til Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (landbrugs- og havfiskeriministeriets økonomikontor) på konto 0018100078000 20110750201 i Bank Al Maghrib, Marokko, og først derefter udstedes fiskerilicenserne.

English

Fishing licence fees, other fees and observers’ expenses shall be payable, in the name of the Ministerial Treasurer of the Ministry of Agriculture and Maritime Fisheries, into bank account number 0018100078000 20110750201 at the Bank Al Maghrib (Morocco) before the fishing licences are issued.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Følgende liste indeholder vinnavne, der er fastlagt og beskyttet i Belgien i henhold til "Arrêté ministériel du 9 juillet 1997 portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d." og "Arrêté ministériel du 6 janvier 2000 portant agrément de 'Haspengouwse Wijn' comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d."

English

The following list reflects wine names established and protected in Belgium under the 9 juillet 1997 Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d. and the 6 janvier 2000 Arrêté ministériel portant agrément de "Haspengouwse Wijn" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée v.q.p.r.d.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

AFNOR NF-T-90-350 og Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

English

AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique … des eaux de surface

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

De to forelæggelseskendelser blev registreret på Domstolens justitskontor henholdsvis den 18. april og 16. maj 1979. I henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen har følgende indgivet skriftlige indlæg: den 12. juli 1979, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, repræsenteret af sin juridiske konsulent Jean-Claude Séché som befuldmægtiget; den 25. juli 1979, sigtede i hovedsagen (herefter benævnt sigtede), repræsenteret af B. Baudelot, medlem af advokatrådet, og R. Saint-Esteben, begge advokater i Paris; den 2. august 1979, Forbundsrepublikken Tysklands regering, repræsenteret af sin befuldmægtigede Dr. Seidel; den 3. august 1979, den franske regering, repræsenteret af sin befuldmægtigede Y. Cousin, Secrétaire Généraladjoint du Comité inter-ministériel pour les questions de coopération économique européenne, (vice-generalsekretær i det interministerielle udvalg for spørgsmål om europæisk økonomisk samarbejde; den 13. august 1979, af Det forenede kongerige Storbritanniens regering, repræsenteret af sin befuldmægtigede R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department.

English

If Question 1 is answered in the affir­mative: Does not the first paragraph of Article 19 of the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation of 22 July 1972, which prohibits any restrictions on payments relating to trade in goods and the transfer of such payments between the Member States of the European Community and Switzerland, thereby prohibit the competent authorities of a Member State from classifying as "unlawful transfers of capital" (offences prohibited by its exchange control rules) a transaction whereby a purchaser in a Member State of the European Community pays his Swiss supplier the amount of an invoice relating to a sale of goods, where it is not disputed that those goods have

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Den omstændighed, at de belgiske myndigheder i henhold til forordning (EØF) nr. 1516/74 godkendte de pågældende brancheaftaler ved »Arrêté ministériel« af 14. oktober 1987, betyder på ingen måde, at disse aftaler er forenelige med forordning nr. 26 eller med EØF-Traktatens konkurrenceregler.

English

The fact that, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1516/74, the Belgian authorities approved, by Ministerial Decree of 14 October 1987, the inter-trade agreements in question cannot in any way be taken to mean that the agreements comply with the provisions of Regulation No 26 or with the competition rules laid down in the EEC Treaty.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Det drejer sig om décret 77 842 om justeringer i handelsordningen for alkohol, om to ministerielle be kendtgørelser (arrêtés ministériels) samt om en meddelelse til importørerne, som trådte i kraft den 29. juli 1977").

English

Its measures consisted of Decree No 77.842 adjust ing the alcohol marketing scheme, two ministerial orders and a notice to importers, all of which took effect on 29 July.2

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Efter at hr. Bocklet her har redegjort for, at hr. Tindemans pludselig har opdaget, at Parlamentet dog har noget at skulle have sagt vedrørende denne fond, må jeg sige — også rådsformanden optræder jo først som formand for Rådet og træder så to skridt til siden og siger — jeg som Mertes er naturligvis af en helt anden mening —: der er åbenbart ikke blot tale om déformation professionnelle, men også om schizophrénie ministérielle.

English

Mrs Gaiotti de Biase (PPE). — (IT) Mr President, I wish to point out immediately that the somewhat disconcerting statements made by the representative of the Council lead me to think that the more this institution talks about our being in the right, the more it reveals its own impotence and inability to take decisions.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hvad angår den støtte, der skal ydes i form af lån, forskud og rentegodtgørelse, foreligger der ingen oplysninger om de grundlæggende bestemmelser og det nødvendige i senere at udstede en »Arrêté ministériel«, (bekendtgørelse), og Kommissionen har derfor taget forbehold med hensyn til denne ordning, indtil der foreligger en for håndsanmeldelse af ovennævnte »Arrêté ministériel«.

English

In reaching this decision, the Commission took account of the fact that jobsplitting work can help to secure better sharing of work as part of the fightagainst unemployment.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Kommissionen afgav den 25. juni en udtalelse ') vedrørende et forslag til »règlement ministériel«, forelagt af den luxembourgske rege ring i henhold til Rådets beslutning af 21. marts 1962 2), om indførelse af en ordning med tilladelser for personbefordring og godstransport på luxembourgsk område med motordrevne køretøjer til transport ad landevej og påhængsvogne hertil, registreret i et andet land end Luxembourg.

English

The United Kingdom delegation having withdrawn its reservation, the Council adopted on 27 June the Regulations concluding framework agreements between the Com munity and Norway, Sweden, the Faeroe Islands and Canada and two African coun tries, Senegal and Guinea-Bissau. The United Kingdom maintained its reservation regard ing the agreement with Finland, which it con sidered inseparable from the question of her ring fishing in the North Sea.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Som et eksempel kan nævnes, at Délégation Inter-Ministériel à la Ville (DIV) i Frankrig har identificeret over 400 ugunstigt stillede distrikter i byområder, hvoraf mange er i byer, som ellers er velhavende.

English

For a variety of reasons - social, occupational and political - migration of unskilled labour is unlikely to be a powerful mechanism for alleviating regional imbalances in the 1990s.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Som svar på Kommissionens anmodning om oplysninger meddelte Raffinerie Tirlemontoise den 3. december 1987, at den belgiske landbrugsminister ved »Arrête ministériel« af 14. oktober 1987 og i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1516/74 havde godkendt de belgiske brancheaftaler af 23. december 1985 og den 17. marts 1987.

English

On 3 December 1987, in response to a request for information sent by the Commission, the Raffinerie Tirlemontoise informed the Commission that, by Ministerial Decree of 14 October 1987, the State Secretary for Agriculture had, in accordance with Regulation (EEC) No 1516/74, approved the Belgian inter-trade agreements signed on 23 December 1985 and 17 March 1987.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Arrêté royal nr. 62 af 16. november 1939 og arrêté ministériel af 17. december 1945, som foreskriver besiddelse af et " carte professionelle ".

English

Arrêté royal No 62 of 16 November 1939 and Arrêté ministériel of 17 December 1945, which require the possession of a carte professionelle;

Last Update: 2013-09-11
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK