Ask Google

Results for morfinlignende translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

morfinlignende lægemidler, anvendes til at behandle stofafhængighed:

English

morphine-like medicines, used to treat drug addiction:

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

-morfin og morfinlignende lægemidler (f. eks. metadon, fentanyl);

English

-morphine and morphine-like medicines (eg methadone, fentanyl);

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin og medicin mod depression yderligere forværre et lavt blodtryk.

English

Furthermore, low blood pressure may be aggravated by alcohol, barbiturates, narcotics or antidepressants.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dette omfatter alkohol og sløvende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital og sløvende antihistaminer).

English

CNS medicines: caution is advised when ARICLAIM is taken in combination with other centrally acting medicines or substances, including alcohol and sedative medicines(benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Dette omfatter alkohol og sløvende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital og sløvende antihistaminer).

English

CNS medicines: caution is advised when DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is taken in combination with other centrally acting medicines or substances, including alcohol and sedative medicines(benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Dette omfatter alkohol og sløvende medicin (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital og sløvende antihistaminer).

English

CNS medicines: caution is advised when YENTREVE is taken in combination with other centrally acting medicines or substances, including alcohol and sedative medicines (benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Det omfatter sløvende medicin (såsom "nervemedicin", sovemedicin, antipsykotika, allergimedicin, morfinlignende præparater og barbiturater).

English

This includes sedatives (such as anxiolytics, hypnotics, antipsychotics, H1 anti-histamines, opiate derivatives and barbiturates).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Relistor anvendes til behandling af forstoppelse forårsaget af opioider (morfinlignende smertestillende lægemidler) og til behandling af moderate til svære smerter, som skyldes langvarig eller femskreden sygdom hos voksne (18 år og derover), når reaktionen på afføringsmidler ikke er tilstrækkelig.

English

Relistor is used to treat the constipation caused by opioids (painkillers that are related to morphine and used to treat moderate to severe pain due to long-term or advanced diseases) in adults (aged 18 years or over) when the response to laxative medicines has not been sufficient.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Som konsekvens deraf anbefales det at udvise forsigtighed, når DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og sederende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

English

Consequently, caution is advised when DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is taken in combination with other centrally acting medicinal products and substances including alcohol and sedative medicinal products (e.g. benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

Det anbefales at udvise forsigtighed, når YENTREVE tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og sederende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

English

CNS medicinal products: caution is advised when YENTREVE is taken in combination with other centrally acting medicinal product or substances, including alcohol and sedative medicinal product (benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det anbefales at udvise forsigtighed, når YENTREVE tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og sederende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

English

CNS medicinal products: caution is advised when YENTREVE is taken in combination with other centrally acting medicinal products or substances, including alcohol and sedative medicinal products (benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Som konsekvens deraf anbefales det at udvise forsigtighed, når XERISTAR tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og sederende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

English

Consequently, caution is advised when XERISTAR is taken in combination with other centrally acting medicinal products and substances including alcohol and sedative medicinal products (e. g. benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 4
Quality:

Danish

Relistor anvendes til behandling af konstipation forårsaget af opioider (morfinlignende smertestillende lægemidler) hos voksne, som er meget syge og modtager palliativ behandling (lindrende behandling af sygdomssymptomer, hvor man ikke forventer helbredelse).

English

Relistor is used to treat the constipation caused by opioids (painkillers that are related to morphine) in adults who are very ill and are receiving palliative care (treatment of the symptoms of a disease that is not intended to lead to cure).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− amfetamin eller derivater heraf − antibiotika (f. eks. erythromycin, clarithromycin); − lægemidler mod kræft (f. eks. vincristin, vinblastin); − lægemidler mod depression (f. eks. amitriptylin, desipramin, fluoxetin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon); − lægemidler mod svamp (f. eks. ketoconazol, itraconazol); − antihistaminer (f. eks. loratidin, fexofenadin); − antiretrovirale lægemidler, herunder HIV- proteasehæmmere og non- nukleoside revers transkriptasehæmmere (NNRTI); − lægemidler mod angst, buspiron; − lægemidler mod astma, theophyllin; − atovaquon, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af en specifik type lungebetændelse og malaria; − buprenorphin, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af kroniske smerter; − bupropion, der er et lægemiddel, som anvendes til at hjælpe dig med at holde op med at ryge; − lægemidler mod epilepsi (f. eks. carbamazepin, divalproex, lamotrigin, phenytoin); − hjertemedicin (f. eks. digoxin, disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin); − lægemidler med indvirkning på immunsystemet (f. eks. ciclosporin, tacrolimus, everolimus); − morfin og morfinlignende lægemidler, der anvendes til behandling af stærke smerter (f. eks. methadon, fentanyl); − sovepiller (f. eks. alprazolam, zolpidem) og endvidere midazolam indgivet med injektion; − lægemidler til behandling af psykotiske tilstande (f. eks. haloperidol, risperidon, thioridazin); − warfarin, der er et lægemiddel med blodfortyndende virkning.

English

− amphetamine or amphetamine derivatives; − antibiotics (eg erythromycin, clarithromycin); − anticancer treatments (eg vincristine, vinblastine); − antidepressants (eg amitriptyline, desipramine, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline, trazodone); − antifungals (eg ketoconazole, itraconazole); − antihistamines (eg loratidine, fexofenadine); − antiretroviral medicines including HIV-protease inhibitors and Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors( NNRTI); − anxiety medicine, buspirone; − asthma medicine, theophylline; − atovaquone, a medicine used to treat a certain type of pneumonia and malaria; − buprenorphine, a medicine used for the treatment of chronic pain; − bupropion, a medicine used to help you stop smoking; − epilepsy medicines (eg carbamazepine, divalproex, lamotrigine, phenytoin); − heart medicines (eg digoxin, disopyramide, mexiletine and calcium channel antagonists such as amlodipine, diltiazem and nifedipine); − immune system (eg cyclosporine, tacrolimus, everolimus); − morphine and morphine-like medicines used to treat severe pain (eg methadone, fentanyl); − sleeping pills (eg alprazolam, zolpidem) and also midazolam administered by injection; − tranquillisers (eg haloperidol, risperidone, thioridazine); − warfarin, that thins the blood.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− amfetamin eller derivater heraf − antibiotika (f. eks. erythromycin, clarithromycin); − lægemidler mod kræft (f. eks. vincristin, vinblastin); − lægemidler mod depression (f. eks. amitriptylin, desipramin, fluoxetin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon); − lægemidler mod svamp (f. eks. ketoconazol, itraconazol); − antihistaminer (f. eks. loratidin, fexofenadin); − antiretrovirale lægemidler, herunder HIV- proteasehæmmere og non- nukleoside revers transkriptasehæmmere (NNRTI); − lægemidler mod angst, buspiron; − lægemidler mod astma, theophyllin; − atovaquon, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af en særlig type lungebetændelse og malaria; − buprenorphin, der er et lægemiddel, som anvendes til behandling af kroniske smerter; − bupropion, der er et lægemiddel, som anvendes til at hjælpe dig med at holde op med at ryge − lægemidler mod epilepsi (f. eks. carbamazepin, divalproex, lamotrigin, phenytoin); − hjertemedicin (f. eks. digoxin, disopyramid, mexiletin og calciumantagonister såsom amlodipin, diltiazem og nifedipin); − lægemidler med indvirkning på immunsystemet (f. eks. ciclosporin, tacrolimus, everolimus); − morfin og morfinlignende lægemidler, der anvendes til behandling af stærke smerter (f. eks. methadon, fentanyl); − sovepiller (f. eks. alprazolam, zolpidem) og endvidere midazolam indgivet med injektion; − lægemidler til behandling af psykotiske tilstande (f. eks. haloperidol, risperidon, thioridazin); − warfarin, der er et lægemiddel med blodfortyndende virkning.

English

− amphetamine or amphetamine derivatives; − antibiotics (eg erythromycin, clarithromycin); − anticancer treatments (eg vincristine, vinblastine); − antidepressants (eg amitriptyline, desipramine, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline, trazodone); − antifungals (eg ketoconazole, itraconazole); − antihistamines (eg loratidine, fexofenadine); − antiretroviral medicines including HIV-protease inhibitors and Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors( NNRTI); − anxiety medicine, buspirone; − asthma medicine, theophylline; − atovaquone, a medicine used to treat a certain type of pneumonia and malaria; − buprenorphine, a medicine used for the treatment of chronic pain; − bupropion, a medicine used to help you stop smoking; − epilepsy medicines (eg carbamazepine, divalproex, lamotrigine, phenytoin); − heart medicines (eg digoxin, disopyramide, mexiletine and calcium channel antagonists such as amlodipine, diltiazem and nifedipine); − immune system (eg cyclosporine, tacrolimus, everolimus); − morphine and morphine-like medicines used to treat severe pain (eg methadone, fentanyl); − sleeping pills (eg alprazolam, zolpidem) and also midazolam administered by injection; − tranquillisers (eg haloperidol, risperidone, thioridazine); − warfarin, that thins the blood.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Brugen af følgende lægemidler sammen med Kaletra skal kun finde sted på basis af lægeligt råd: kolesterolsænkende lægemidler (f. eks. lovastatin, simvastatin, rosuvastatin eller atorvastatin), lægemidler, der påvirker immunsystemet (f. eks. ciclosporin, sirolimis (rapamycin), tacrolimus), forskellige steroider (f. eks. dexamethason, fluticasonpropionat, ethinylestradiol), andre proteasehæmmere, visse typer hjertemedicin såsom calcium antagonister (f. eks. felodipin, nifedipin, nicardapin), andre lægemidler, der anvendes til at korrigere hjerterytmen (f. eks. bepridil, systemisk lidokain, quinidin), antimykotika (f. eks. ketoconazol, itraconazol), morfinlignende lægemidler (f. eks. metadon), antikonvulsiva (f. eks. carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), warfarin, visse antibiotika (f. eks. rifampicin, rifabutin, clarithromycin), visse antidepressiva (f. eks. trazodon, bupropion), voriconazol, sedative midler (midazolam administreret ved injektion), lægemidler mod cancer (f. eks. vincristin, vinblastin), medicin som bruges til rygeophør (f. eks. bupropion).

English

The use of the following medicines together with Kaletra should only take place on the basis of medical advice: medicines used to lower blood cholesterol (e.g. lovastatin, simvastatin, rosuvastatin or atorvastatin), some medicines affecting the immune system (e.g. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tacrolimus), various steroids (e.g. dexamethasone, fluticasone propionate, ethinyl oestradiol), other protease inhibitors, certain heart medicines such as: calcium channel antagonists (e.g. felodipine, nifedipine, nicardipine) and medicines used to correct heart rhythm (e.g. bepridil, systemic lidocaine, quinidine), antifungals (e.g. ketoconazole, itraconazole), morphine -like medicines (e.g. methadone), anticonvulsants (e.g. carbamazepine, phenytoin, phenobarbital), warfarin, certain antibiotics (e.g. rifampicin, rifabutin, clarithromycin), certain antidepressants (e.g. trazodone, bupropion), voriconazole, sedative agents (e.g. midazolam administered by injection), anticancer agents (e.g. vincristine, vinblastine), medicines used for smoking cessation (e.g. bupropion).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− Lægemidler, der anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet (f. eks. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin); − Lægemidler, som bruges til rygeophør (f. eks. bupropion); − Lægemidler, som påvirker immunsystemet (f. eks. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tracrolimus); − Morfinlignende lægemidler (f. eks. metadon); − Non- nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRTIs) (f. eks. efavirenz, nevirapin); − Oral prævention eller depotplaster til forebyggelse af graviditet (se nedenstående afsnit med overskriften Præventionsmidler); − Proteasehæmmere (f. eks. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Beroligende lægemidler (f. eks. midazolam indgivet ved injektion); − Steroider (f. eks. dexamethason, fluticasonpropionat, ethinylestradiol); − Warfarin.

English

− Medicines used to lower blood cholesterol (e.g. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin or simvastatin); − Medicines affecting the immune system (e.g. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tacrolimus); − Medicines used for smoking cessation (e.g. bupropion); − Morphine-like medicines (e.g. methadone); − Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) (e.g. efavirenz, nevirapine); − Oral contraceptive or using a patch contraceptive to prevent pregnancy (see section below titled Contraceptives); − Protease inhibitors (e.g. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Sedatives (e.g. midazolam administered by injection); − Steroids (e.g. dexamethasone, fluticasone propionate, ethinyl oestradiol); − Warfarin.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− Lægemidler, der anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet (f. eks. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin); − Lægemidler, som påvirker immunsystemet (f. eks. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tracrolimus); − Lægemidler, som bruges til rygeophør (f. eks. bupropion); − Morfinlignende lægemidler (f. eks. metadon); − Non- nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRTIs) (f. eks. efavirenz, nevirapin); − Oral prævention eller depotplaster til forebyggelse af graviditet (se nedenstående afsnit med overskriften Præventionsmidler); − Proteasehæmmere (f. eks. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Beroligende lægemidler (f. eks. midazolam indgivet ved injektion); − Steroider (f. eks. dexamethason, fluticasonpropionat, ethinylestradiol); − Warfarin.

English

− Medicines used to lower blood cholesterol (e.g. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin or simvastatin); − Medicines affecting the immune system (e.g. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tacrolimus); − Medicines used for smoking cessation (e.g. bupropion); − Morphine-like medicines (e.g. methadone); − Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) (e.g. efavirenz, nevirapine); − Oral contraceptive or using a patch contraceptive to prevent pregnancy (see section below titled Contraceptives); − Protease inhibitors (e.g. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Sedatives (e.g. midazolam administered by injection); − Steroids (e.g. dexamethasone, fluticasone propionate, ethinyl oestradiol); − Warfarin.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

− Lægemidler, der anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet (f. eks. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin); − Lægemidler, som påvirker immunsystemet (f. eks. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tracrolimus); − Lægemidler, som bruges til rygeophør (f. eks. bupropion); − Morfinlignende lægemidler (f. eks. metadon); − Oral prævention eller depotplaster til forebyggelse af graviditet (se nedenstående afsnit med overskriften Præventionsmidler); − Proteasehæmmere (f. eks. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Beroligende lægemidler (f. eks. midazolam indgivet ved injektion); − Steroider (f. eks. dexamethason, fluticasonpropionat, ethinylestradiol); − Warfarin; − Lægemidler, som giver en reaktion med alkohol (f. eks. disulfiram).

English

− Medicines used to lower blood cholesterol (e.g. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin or simvastatin); − Medicines affecting the immune system (e.g. cyclosporin, sirolimus (rapamycin), tacrolimus); − Medicines used for smoking cessation (e.g. bupropion); − Morphine-like medicines (e.g. methadone); − Oral contraceptive or using a patch contraceptive to prevent pregnancy (see section below titled Contraceptives); − Protease inhibitors (e.g. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir); − Sedatives (e.g. midazolam administered by injection); − Steroids (e.g. dexamethasone, fluticasone propionate, ethinyl oestradiol); − Warfarin. − Medicines that cause a reaction with alcohol (e.g. disulfiram).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det anbefales at udvise forsigtighed, når DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder alkohol og sederende lægemidler (benzodiazepiner, morfinlignende præparater, antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

English

CNS medicinal products: caution is advised when DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is taken in combination with other centrally acting medicinal products or substances, including alcohol and sedative medicinal products (benzodiazepines, morphinomimetics, antipsychotics, phenobarbital, sedative antihistamines).

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK