Ask Google

Results for naturfredningsloven translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Ifølge naturfredningsloven af 1998 skal der opstilles en forvaltningsplan for alle Natura 2000-områder.

English

The Nature Conservation Act 1998 requires that a management plan be established for all Natura 2000 areas.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Naturfredningsloven nr. 76 629 af 10.7.1976 indeholder bestemmelser om særlig beskyttelse af kystområderne. .

English

NOx emissions could be reduced by 25 per cent, to 60 per cent of the current type test legislative level.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Indtil denne forvaltningsplan træder i kraft, anvendes afdeling 19d i naturfredningsloven af 1998 fuldt ud.

English

Until this management plan comes into effect, Section 19d of the Nature Conservation Act 1998 remains fully applicable.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Naturfredningsbestemmelserne findes i lov om flora og fauna, mens bestemmelserne om bevaringsområder findes i naturfredningsloven af 1998.

English

Wildlife conservation is legally regulated under the Flora and Fauna Act, and conservation areas are legally regulated under the Nature Conservation Act 1998.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den i henhold til naturfredningsloven udstedte bemyndigelse til anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2 omfatter en kompensationsforpligtelse for naturtype 1110 og en række fuglearter.

English

The Nature Conservation Act licence issued for the construction and presence of Maasvlakte 2 includes a compensation obligation concerning Habitat Type 1110 and a number of species of bird.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I den bemyndigelse efter naturfredningsloven, der er udstedt for anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2, er der fastsat en kompensationsforpligtelse for denne art.

English

The Nature Conservation Act licence issued for the construction and presence of Maasvlakte 2 imposes a compensation obligation for this species.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I den bemyndigelse efter naturfredningsloven, der er udstedt for anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2, er der fastsat en kompensationsforpligtelse for disse arter.

English

The Nature Conservation Act licence issued for the construction and presence of Maasvlakte 2 imposes a compensation obligation for these species.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Begrænsning af adgangen til naturområder efter afdeling 20 i naturfredningsloven af 1998 for Natura 2000-området »Voordelta«.

English

Restriction of access to natural areas under Section 20 of the Nature Conservation Act 1998 for the ‘Voordelta’ Natura 2000 area.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De adgangsbegrænsninger, der er beskrevet i afdeling 1, gælder ikke for følgende aktiviteter efter afdeling 20, afsnit 4, i naturfredningsloven af 1998:

English

Access restrictions described above in Section 1 do not apply to the following activities on grounds of Section 20, Subsection 4 of the Nature Conservation Act 1998:

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Retsgrundlaget for sådanne adgangsbegrænsninger kan findes i dekretet om udpegning af Voordelta (19.2.2008, ref. DRZO/2008-113) med henblik på at opfylde målsætningerne for Voordelta Natura 2000 og de kompensationsforpligtelser, der er indføjet i den bemyndigelse ifølge naturfredningsloven (17.4.2008, ref. DRWZ/2008-1670), som blev udstedt for anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2.

English

The basis for imposing such access restrictions can be found in the Voordelta Designation Decree (19 February 2008, ref. DRZO/2008-113) with regard to fulfilling Voordelta Natura 2000 objectives, as well as compensation obligations as incorporated into the Nature Conservation Act licence (17 April 2008, ref. DRZW/2008-1670) issued for construction and presence of Maasvlakte 2.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Retsgrundlaget for sådanne adgangsbegrænsninger kan findes i dekretet om udpegning af Voordelta (19.2.2008, ref. DRZO/2008-113) med henblik på at opfylde målsætningerne for Voordelta Natura 2000 og de kompensationsforpligtelser, der er indføjet i den bemyndigelse ifølge naturfredningsloven (17.4.2008, ref. DRZW/2008-1670), som blev udstedt for anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2.

English

The basis for imposing such access restrictions can be found in the Voordelta Designation Decree (19 February 2008, ref. DRZO/2008-113) with regard to fulfilling Voordelta Natura 2000 objectives, as well as compensation obligations as incorporated into the Nature Conservation Act licence (17 April 2008, ref. DRZW/2008-1670) issued for construction and presence of Maasvlakte 2.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De adgangsbegrænsninger, der er beskrevet i afdeling 1, 2 og 3, gælder ikke for følgende aktiviteter efter afdeling 20, afsnit 4, i naturfredningsloven af 1998:

English

Access restrictions described above in Sections 1 to 3 do not apply to the following activities under Section 20, Subsection 4, of the Nature Conservation Act 1998:

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I afdeling 20, afsnit 1, i naturfredningsloven af 1998 er det fastsat, at provinsmyndighederne kan begrænse adgangen til fredede naturområder jf. afdeling 10, afsnit 1; udpegede områder jf. afdeling 10a, afsnit 1; andre områder, for hvilke en sådan udpegning er under overvejelse, jf. afdeling 12, eller dele af sådanne områder, for så vidt som det er nødvendigt for at bevare nævnte områders økologiske værdi. I afdeling 20, afsnit 2, i naturfredningsloven af 1998 er det fastsat, at den i afsnit 1 fastlagte myndighed tildeles ministeren for landbrug, natur og fødevarekvalitet i givet fald efter aftale med en anden minister for det tilfælde, at det i afsnit 1 fastlagte område eller en del heraf forvaltes af eller henhører under denne ministers eller andre ministres ansvarsområde.

English

Section 20, Subsection 1, of the Nature Conservation Act 1998 stipulates that provincial executives may restrict access to protected nature reserves as defined under Section 10, Subsection 1; designated areas as defined under Section 10a, Subsection 1; other areas for which such a designation is under consideration as defined under Section 12, or parts of such areas in so far as is necessary for the conservation of the ecological value of said area.Section 20, Subsection 2, of the Nature Conservation Act 1998 stipulates that the authority as defined in Subsection 1 rests with the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality in agreement with another Minister in the event that the area as defined under Subsection 1, or a part thereof, is managed by or falls under the jurisdiction of that Minister or other Ministers.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Retsgrundlaget for sådanne adgangsbegrænsninger kan findes i dekretet om udpegning af Voordelta (19.2.2008, ref. DRZO/2008-113) med henblik på at opfylde målsætningerne for Voordelta Natura 2000 og de kompensationsforpligtelser, der er indføjet i den bemyndigelse ifølge naturfredningsloven (17.4.2008, ref. DRZW/2008-1670), som blev udstedt for anlæggelse og tilstedeværelse af Maasvlakte 2.

English

The basis for imposing such access restrictions can be found in the Voordelta Designation Decree (19 February 2008, ref. DRZO/2008-113) with regard to fulfilling Voordelta Natura 2000 objectives, as well as compensation obligations as incorporated into the Nature Conservation Act licence (17 April 2008, ref. DRZW/2008-1670) issued for the construction and presence of Maasvlakte 2.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Specifikke undtagelser fra adgangsbegrænsningerne formindsker på ingen måde de bemyndigelseskrav, der er fastsat i afdeling 19d i naturfredningsloven af 1998, medmindre undtagelser som fastlagt i afdeling 19d, afsnit 2, i naturfredningsloven af 1998 (projekter eller aktiviteter i overensstemmelse med forvaltningsplanen) finder anvendelse.

English

Specific exceptions to access restrictions detract in no way from any licensing requirements as defined under Section 19d of the Nature Conservation Act 1998, unless exceptions as defined under Section 19d, Subsection 2, of the Nature Conservation Act 1998 (projects or activities in accordance with the management plan) are applicable.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

På dette lovgrundlag udarbejdede Asturien sin naturfredningslov (lov 5/91 af 5. april 1991 om Fredning af Naturområder.

English

Within this framework, Asturias established its law 5/91 (5th April 1991) on the Protection of Natural Spaces.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

kalt initiativ til regulering af besøgsstrømmen i landområderne, hvilket omfatter et undersøgelsesseminar og offentliggørelse af rapporten. I Tyskland er idéen med »naturparkkonceptet« under den føderale naturfredningslov at forlige kravene om beskyttelse med de re kreative.

English

chures, training manuals), tourism guidelines (codes of conduct), and voluntary sustainable management initiatives have been used.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK