Ask Google

Results for projektiværksætter translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

"projektiværksætter":

English

'project promoter' means:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

»projektiværksætter« en af følgende:

English

‘project promoter’ means one of the following:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De regionale grupper er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne, det europæiske net af transmissionssystemoperatører for henholdsvis elektricitet og gas (ENTSO-E og ENTSO-G), de nationale transmissionssystemoperatører og projektiværksættere, de nationale regulerende myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER).

English

Regional Groups consist of the representatives of the Member States, the European Network of Transmission System Operators for electricity and gas (ENTSO-E and ENTSO-G), national transmission system operators and project promoters, national regulatory authorities, and the Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den pågældende gruppe, som består af medlemsstater, reguleringsinstanser, transmissionssystemoperatører og projektiværksættere, udarbejder en liste med forslag.

English

These groups bringing together Member States, regulators, transmission system operators and project promoters draw up their proposed list.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Desuden vil projektiværksættere ikke skulle henvende sig til en lang række myndigheder for at få tilladelser, men kun en enkelt national kompetent myndighed, som samordner tilladelsesprocessen og træffer en samlet beslutning.

English

In addition, project developers will not have to address several authorities for permits but only one single national competent authority coordinating the permit granting process and issuing a comprehensive decision.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det forudsættes, at EU-institutionerne og medlemsstaterne samt projektiværksætterne virkelig engagerer sig, hvis der skal sikres en levedygtig og rettidig gennemførelse af projekterne.

English

Serious engagement by the EU institutions and Member States, as well as project promoters, is required in order to ensure that projects are undertaken in a sustained and timely way.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

EIPP vil være en offentligt tilgængelig, sikker webportal, hvor EU-baserede projektiværksættere, som efterspørger ekstern finansiering, får mulighed for at promovere deres projekter over for potentielle investorer.

English

The EIPP will be a publicly available, secure web portal where EU based project promoters seeking external financing are given the opportunity to promote their projects to potential investors.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Rapporten anbefaler, at EU opretter et knudepunkt for rådgivning, som skal fungere som en kvikskranke med kontinuerlig rådgivning og ekspertise for projektiværksættere, investorer og offentlige myndigheder.

English

The report recommends that the EU should set up an advisory hub as a one-stop-shop offering a continuous service of advice and expertise for project promoters, investors and public authorities.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Regionalt niveau: Projektiværksætteren forelægger sit projektforslag for den relevante regionale gruppe.

English

The Regional level: The project promoter will submit its proposal to the relevant regional group.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

færre administrative omkostninger for projektiværksætterne og myndighederne på grund af mere strømlinede miljøvurderingsprocedurer, samtidig med at kravene i EU-retten overholdes

English

less administrative costs for the project promoters and authorities due to a more streamlined environmental assessment procedure, whilst respecting the requirements of Union law.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(18) Projekter af fælles interesse bør gennemføres så hurtigt som muligt og overvåges nøje og evalueres, samtidig med at den administrative byrde for projektiværksættere holdes på et minimum.

English

(18) Projects of common interest should be implemented as quickly as possible and should be closely monitored and evaluated, while keeping the administrative burden for projects promoters to a minimum.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Agenturet skal, inden det træffer en sådan afgørelse, rådføre sig med de berørte reguleringsmyndigheder og projektiværksætteren(-erne).

English

Before taking such a decision, the Agency shall consult the national regulatory authorities concerned and the project promoter(s).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da det kan være vanskeligt at finde frem til relevante finansieringskilder uden at undersøge mange, der viser sig at være uegnede, er der blevet udarbejdet en PEPA-finansieringsoversigt for at hjælpe projektiværksætterne i ansøgerlandene.

English

Since it can be difficult to identify relevant sources of funding without researching many that prove to be unsuitable, a PEPA Fund Fiche has been developed to assist project ‘owners’ in the Candidate Countries.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De nationale reguleringsmyndigheder skal desuden analysere de særlige risici, som projektiværksætteren(-erne) pådrager sig, de iværksatte risikobegrænsende foranstaltninger og begrundelsen for denne risikoprofil i lyset af projektets positive nettovirkning, når det sammenlignes med mindre risikofyldte alternativer.

English

The national regulatory authorities shall further analyse the specific risks incurred by the project promoter(s), the risk mitigation measures taken and the justification of this risk profile in view of the net positive impact provided by the project, when compared to a lower-risk alternative.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De skal navnlig sørge for et hurtigt forløb af de administrative procedurer og godkendelses‑, tilladelses- og certificeringsprocedurer, som projektiværksætterne skal igennem.

English

They shall, in particular, make every effort to expedite the administrative procedures and authorisation, licensing and certification procedures to be fulfilled by the projects' promoters.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den kompetente myndighed støtter i givet fald aktivt de aktiviteter, der gennemføres af projektiværksætteren.

English

Where relevant, the competent authority shall actively support the activities undertaken by the project promoter.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne løsningsmodel vil give borgerne væsentligt bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, da den ledende myndighed og/eller projektiværksætterne vil være nødt til at sikre, at borgerne høres i en tidlig fase.

English

The option would significantly improve conditions for citizens to participate in the decision-making process as the Leading Authority and/or promoters would need to ensure early consultation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne nye ordning skulle kunne lette adgangen til gældsfinansiering af aktiviteter med en risikoprofil over gennemsnittet, i kraft af risikodeling mellem Det Europæiske Fællesskab, EIB og FUI‑projektiværksættere.

English

This new scheme should facilitate access to debt financing for activities with a higher-than-average risk profile, on the basis of a risk-sharing between the European Community, the EIB and promoters of RDI projects.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der gennemføres mindst én offentlig høring tilrettelagt af projektiværksætteren eller, hvis dette er fastsat i den nationale lovgivning, af den kompetente myndighed, før ansøgningen indgives til den kompetente myndighed, jf. artikel 11, stk. 1, litra a).

English

At least one public consultation shall be carried out by the project promoter, or, where this is laid down by national legislation, by the competent authority, before submission of the application file to the competent authority pursuant to paragraph 1(a) of Article 11.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der vil blive oprettet ét fælles knudepunkt for investeringsrådgivning, hvor projektiværksættere, investorer og forvaltningsorganer kan indhente ekspertise og teknisk bistand.

English

Sources of expertise and technical assistance will be brought together into a single investment advisory "Hub" for project promoters, investors and managing authorities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK