Results for reguleringsstruktur translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

markedsfragmenteringen er ikke det eneste årsagselement i den nuværende reguleringsstruktur i unionen.

English

market fragmentation is not solely to blame on the current regulatory set-up in the union.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

et transatlantisk marked uden barrierer er et realistisk mål, som blot skal baseres på en ny, samlet reguleringsstruktur.

English

a transatlantic market without barriers is a feasible objective; it just needs to be based on a new and unified regulatory architecture.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 5
Quality:

Danish

den nuværende reguleringsstruktur, hvor kreditvurderingerne er indlejret i finansiel regulering, må tages op til grundig overvejelse.

English

the current regulatory structure in which credit ratings are embedded in financial regulation needs thorough review.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

med henblik på en løbende forbedring af reguleringsinfrastrukturen gennemføres der regelmæssigt peer reviews af tilsynsmyndigheden og den nationale reguleringsstruktur.

English

in order to continuously improve the regulatory infrastructure, the regulatory body and the national regulatory structure will be subject to periodic international peer reviews.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

den nye reguleringsstruktur bør være funktionsdygtig senest fra begyndelsen af 2002, og der skal foretages en fuldstændig og åben revision i 2004.

English

the new regulatory structure should be operational from the beginning of 2002 at the latest and there shall be a full and open review in 2004.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

det nye direktiv er et vigtigt skridt hen imod et sikkert europæisk jernbanesystem, og det fastsætter en klar reguleringsstruktur med henblik på den gradvise oprettelse heraf.

English

this new directive is an important step towards the creation of a safe european railway system and sets out a clear regulatory structure for its gradual establishment.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

formålet med forslaget er at tilvejebringe en mere risikobaseret tilgang til bestemmelser vedrørende dyresundhed og fjerne de administrative byrder i forbindelse med flytning af dyr, en enklere og mere fleksibel reguleringsstruktur for dyresundhed i eu og bedre sikkerhed med større fokus på sygdomsforebyggelse, hvilket vil resultere i færre økonomiske tab som følge af sygdomsudbrud.

English

the proposal aims to provide a more risk-based approach to animal health requirements and removal of administrative burdens in animal movements, a simpler and more flexible regulatory structure for animal health in the eu, and better safety with more focus on disease prevention resulting in fewer economic losses due to disease outbreaks.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

kommissionen mener, at hvis de europæiske reguleringsinstanser opfordres til at arbejde på denne måde, vil det også med tiden gøre det lettere at harmonisere reguleringsstrukturerne i eu.

English

the commission believes that encouraging european regulators to work in this way will also facilitate over time the convergence of regulatory structures throughout the european union.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Danish

inden for området internetforvaltning, det vil sige de fremtidige administrerings- og reguleringsstrukturer for forvaltningen af internettet, blev der nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af fn' s generalsekretær, som er åben for alle.

English

the key role played by legal and regulatory frameworks that promote competition and enable a better range of services to be provided to all citizens was recognised.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

formålet med det nye direktiv er at harmonisere reguleringsstrukturen i medlemsstaterne og udvikle fælles sikkerhedsmål og-metoder i europa.

English

we spent an hour this morning, mr president, an hour, and we also did so in the last sitting, pushing and shoving each other out of the way for reasons which, personally, entirely escape me.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

af hensyn til effektiviteten og konsekvensen bør klagenævnet være et fælles organ sammensat af esa'erne, men bør handle uafhængigt af deres administrative strukturer og reguleringsstrukturer.

English

for reasons of efficiency and consistency, the board of appeal should be a joint body of the esas, independent from their administrative and regulatory structures.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

3.2.10 selv om kommissionen fremfører, at "de europæiske beslutningstagnings- og reguleringsstrukturer er blevet mere rationelle og effektive som et resultat af lamfalussy‑processen" er der rejst spørgsmål om processens effektivitet og tempo.

English

3.2.10 however, while the commission may well claim that "european decision making and regulatory structures have become more rational and efficient as a result of the lamfalussy process," questions have been raised as to the efficiency and speed of that process.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

(3) i sine beslutninger af 5. februar 2002 og 21. november 2002 gav europa-parlamentet sin tilslutning til den reguleringsstruktur med fire niveauer, som blev foreslået i vismandsudvalgets endelige rapport om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder, og til også at lade visse aspekter af ordningen gælde for bank- og forsikringssektoren, forudsat at rådet afgiver et klart tilsagn om at sikre en passende balance mellem institutionerne.

English

(3) in its resolutions of 5 february 2002 and 21 november 2002, the european parliament endorsed the four-level regulatory framework advocated in the final report of the committee of wise men on the regulation of european securities markets and called for certain aspects of that approach to be extended to the banking and insurance sectors, subject to a clear council commitment to guarantee a proper institutional balance.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

4) som er opmÆrksom pÅ drøftelserne vedrørende det eventuelle omfang samt fordele og ulemper ved selvergulering på medieområdet som fremhævet af deltagerne i ekspertseminaret i saarbrücken om selvregulering på medieområdet, området, at der fuldt ud tages hensyn til den audiovisuelle sektors specifikke forhold, om nødvendigt navnlig ved en vertikal og sektrobestemt tilgang, baseret på den nuværende reguleringsstruktur samt på samfundsmæssige målsætninger

English

takes note that such separation implies with regard to content regulation: taking full account of the specificity of the audiovisual sector, in particular through a vertical and sectoral approach where necessary, building on current regulatory structures as well as the public policy objectives,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

den første og vigtigste opgave i forbindelsemed den igangværende omstrukturering af deeuropæiske jernbaner består i at modernisereog harmonisere reguleringsstrukturen på sikkerhedsområdet og indholdet af sikkerhedsforskrifterne i medlemsstaterne og på europæisk plan.

English

the first and most important task in the evolving restructuring of european railways is tomodernise and harmonise the safety regulatory structure and the content of safety rules inthe member states and at european level.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

nye planlægnings-, markeds- og reguleringsstrukturer skal være drivkraften bag effektivitet og omkostningseffektivitet i elforsyningskæden og interoperabilitet blandt infrastrukturerne og sikre et åbent og konkurrencepræget marked for intelligente teknologier, produkter og tjenester på energinettet.

English

new planning, market and regulatory designs need to drive the overall efficiency and cost-effectiveness of the electricity supply chain and interoperability of infrastructures as well as the emergence of an open and competitive market for smart energy grid technologies, products and services.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

de europæiske beslutningstagnings- og reguleringsstrukturer er blevet mere rationelle og effektive som et resultat af ”lamfalussy-processen”5.

English

european decision making and regulatory structures have become more rational and efficient as a result of the ”lamfalussy process”5.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

den første og vigtigste opgave i forbindelse med den igangværende omstrukturering af de europæiske jernbaner vil være at modernisere og harmonisere reguleringsstrukturen på sikkerhedsområdet og indholdet af sikkerhedsforskrifterne i medlemsstaterne og på europæisk plan.

English

the first and most important task in the evolving restructuring of european railways is to modernise and harmonise the safety regulatory structure and the content of safety rules in the member states and at european level.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

det er særligt vigtigt at harmonisere reguleringsstrukturen i medlemsstaterne, indholdet af sikkerhedsforskrifter, sikkerhedscertificeringen af jernbanevirksomheder, sikkerhedsmyndighedernes opgaver og funktioner og undersøgelsen af ulykker;

English

it is of particular importance to harmonise the regulatory structure in the member states, the content of safety rules, safety certification of railway undertakings, the tasks and roles of the safety authorities and the investigation of accidents.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

det foreslåede direktiv om regulering af sikkerheden og undersøgelse af ulykker og hændelser på jernbanerne i eu tager fat på fire væsentlige problemstillinger i relation til udviklingen af sikre jernbaner i europa: behovet for en harmonisering af reguleringsstrukturen på sikkerhedsområdet og indholdet af sikkerhedsforskrifter, de resterende hindringer for en yderligere åbning af markedet, åbenhed og information om sikkerheden samt undersøgelse af alvorlige ulykker og hændelser.

English

the proposed directive on the regulation of safety and investigation of accidents and incidents on the community’s railways addresses four main problem areas related to the development of safe railways in europe: harmonisation of the safety regulatory structure and the content of safety rules; remaining obstacles to further market opening; the provision of transparency and information on safety; and investigation of serious accidents and incidents.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK