Ask Google

Results for risikostyringsstruktur translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Når en CCP fastlægger en solid risikostyringsstruktur, bør den tage højde for strukturens potentielle risiko og økonomiske konsekvenser for clearingmedlemmerne og deres kunder.

English

When defining a sound risk-management framework, a CCP should take into account its potential risk and economic impact on the clearing members and their clients.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Når den koncerntilsynsførende og de øvrige kompetente tilsynsmyndigheder definerer eller udtaler sig om typen af risici, tager de hensyn til den specifikke koncern og dens risikostyringsstruktur.

English

When defining or giving their opinion about the type of risks, the group supervisor and the other supervisory authorities concerned shall take into account the specific group and risk management structure of the group.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

En CCP bør have en solid risikostyringsstruktur med henblik på at styre kreditrisici, likviditetsrisici samt operationelle og andre risici, herunder de risici, som de er udsat for eller påfører andre enheder som følge af et indbyrdes afhængighedsforhold.

English

A CCP should have a sound risk-management framework to manage credit risks, liquidity risks, operational and other risks, including the risks that it bears or poses to other entities as a result of interdependencies.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har undersøgt, om ECB's samlede risikostyringsstruktur er hensigtsmæssig, og vurderet, om ECB styrer sine operationelle og finansielle risici effektivt.

English

The European Court of Auditors (ECA) examined the appropriateness of the ECB’s overall risk management framework and assessed whether the ECB manages operational and financial risks effectively.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

CCP'er bør have en solid risikostyringsstruktur med henblik på at styre kreditrisici, likviditetsrisici samt operationelle og andre risici, herunder de risici, som de er udsat for eller påfører andre enheder som følge af et indbyrdes afhængighedsforhold.

English

A CCP should have a sound risk management framework to manage credit risks, liquidity risks, operational and other risks, including the risks that it bears or poses to other entities as a result of interdependencies.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De risikostyringsstrukturer, der understøtter den koordinerede indsats på EU-plan, vil være bæredygtige og have stærkere mandater, hvilket vil gøre håndteringen af sundhedskriser, herunder kommunikationen, mere effektiv.

English

The risk management structures supporting the coordinated response at EU level would be sustainable with clearer mandates, thereby improving the effectiveness of health crisis management, including communication.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Risikostyringsstrukturen skal omhandle likviditetsbehov som følge af CCP'ens forhold til eventuelle enheder, som CCP'en har en likviditetseksponering for bl.a.:

English

The risk management framework shall address the liquidity needs stemming from the CCP’s relationships with any entity towards which the CCP has a liquidity exposure including:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

CCP'ens risikochef skal implementere risikostyringsstrukturerne, herunder de af bestyrelsen fastlagte politikker og procedurer.

English

The CCP chief risk officer shall implement the risk management framework including the policies and procedures established by the board.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er behov for yderligere at specificere kravene i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende interne risikoindberetningsveje for at gennemføre en risikostyringsstruktur, der omfatter strukturen af samt rettigheder og ansvar i forbindelse med den interne risikostyringsprocedure.

English

The requirements of Regulation (EU) No 648/2012 relating to internal risk reporting lines need further specification to implement a risk-management framework, which includes the structure, rights and responsibilities of the internal risk management process.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Med det formål at holde CCP'ers risikostyringsstruktur up to date bør ekstreme, men plausible markedsvilkår ikke betragtes som et statisk begreb, men snarere som vilkår, der udvikler sig over tid og varierer på tværs af markeder.

English

For the purposes of keeping the CCP risk management framework up to date, extreme but plausible market conditions should not be considered as a static concept, but rather as conditions that evolve over time and vary across markets.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Underretningen bør også indeholde oplysninger om modparterne, f.eks. typen og antallet af modparter, den krævede fremgangsmåde ved påbegyndelse af clearing gennem en CCP, deres retlige og operationelle kapacitet eller deres risikostyringsstruktur, således at ESMA kan vurdere de aktive modparters evne til at opfylde clearingforpligtelsen uden at forårsage forstyrrelser på markedet.

English

The notification should also contain information pertaining to the counterparties, such as the type and number of counterparties, the steps required to start clearing with a CCP, their legal and operational capacity or their risk management framework in order to allow ESMA to assess the ability of the active counterparties to comply with the clearing obligation without disruption to the market.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK