Ask Google

Results for transformateurs translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Da støtteforanstaltningerne blev iværksat, før Kommissionen havde truffet endelig beslutning, kan de på grund af procedurereglernes bindende karakter, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, og Domstolens domme i Carmine Capolongo mod Azienda Agricola Maya [53], Gebrueder Lorenz GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland [54] og Firma Steinike & Weinlig mod Forbundsrepublikken Tyskland [55], hvor reglerne havde direkte virkning, ikke lovliggøres efterfølgende (Dom i sagen Nationale du Commerce Exterieur des Produits Alimentaires og Syndicat National des Negociants et Transformateurs de Saumon mod Den Franske Republik [56]).

English

Since the aid in question was implemented without awaiting a final decision of the Commission, it should be borne that, in view of the mandatory nature of the rules of procedure laid down in Article 88(3) of the Treaty, whose direct effect the Court of Justice recognised in its judgments in Carmine Capolongo v Azienda Agricola Maya [53], Gebrueder Lorenz GmbH v Germany [54] and Steinicke and Weinlig v Germany [55], the unlawfulness of the aid concerned cannot be remedied a posteriori (judgment in Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et al v France [56]).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for eksportlandet og sammenslutningen af EU-producenter (Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux »AETMD«) om indledningen af interimsundersøgelsen.

English

The Commission officially advised the applicant, representatives of the exporting country, as well as the association of Union producers (Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux ‘AETMD’) of the initiation of the interim review.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

EF-Domstolens dom i sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon mod den franske stat, Sml. 1991, s. I-5505, præmis 9-11 og 14, s. I-5527-28.

English

Case C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires and Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon v. France (1991) ECR I-5505, paragraphs 9, 10, 11 and 14, at pp. 5527 and 5528.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den 13. februar 2006 indgav Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (i det følgende benævnt »klageren«) en klage på vegne af producenter, som tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde ca. 70 %, af den samlede produktion i Fællesskabet af tilberedte eller konserverede sukkermajs.

English

On 13 February 2006, a complaint concerning imports of certain prepared and preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand was lodged by the Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (the complainant) on behalf of producers representing a major proportion of the total Community production of prepared or preserved sweetcorn, in this case around 70 %.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Anmodningen blev indgivet af Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (»klageren«) på vegne af producenter, der tegner sig for en væsentlig del af den samlede produktion af sukkermajs, tilberedt eller konserveret i Unionen — i dette tilfælde mere end 50 %.

English

The request was lodged by the Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (‘the complainant’) on behalf of producers representing a major proportion of the total Union production of prepared or preserved sweetcorn — in this case more than 50 %.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

45 — Jf. bl.a. dom af 22.3.1977, sag 78/76, Steinike & Weinlig, Sml. s. 595, præmis 14, og af 30.11.1993, sag C-189/91, Kirsammer-Hack, Sml. I, s. 6185, præmis 14. 46 — Jf. bl.a. dom af 21.11.1991, sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Sml. I, s. 5505, præmis 12, og dommen i sagen Lornoy m.fl., nævnt i fodnote 21 ovenfor, præmis 30.

English

45 — See, inter alia, Case 78/76 Steinike & Weinlig [1977] ECR 595, paragraph 14, and Case C-189/91 Kirsammer-Hack [1993] ECR I-6185, paragraph 14. 46 — See, inter alia, Case C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires and Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon [1991] ECR I-5505, paragraph 12, and Lornoy and Others, cited in footnote 21, paragraph 30.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

De nationale retter skal over for borgerne sikre, at der drages alle konsekvenser af en tilsidesættelse af den pågældende bestemmelse, i henhold til national ret, såvel med hensyn til gennemførelsesretsakternes gyldighed som med hensyn til tilbagesøgning af den finansielle støtte, der er tildelt i strid med den omhandlede traktatbestemmelse eller i givet fald i strid med foreløbige forholdsregler (jf. dom af 21.11.1991, sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, præmis 12).

English

Environmental protection requirements are capable of constituting an objective by virtue of which certain State aid measures may be declared compatible with the common market (see, in particular, the Community guidelines on State aid for environmental protection).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For så vidt angår sagsøgeren anbringende om, at den pågældende medlemsstat fortsat vil kunne gennemføre de omhandlede støtteforanstaltninger, bemærkes, at forbuddet i traktatens artikel 93, stk. 3, sidste punktum, mod at gennemføre støtteforanstaltninger ifølge fast praksis har direkte virkning for enhver støtte, som gennemføres uden underretning, eller som, hvis der er givet underretning, ydes i den indledende fase, eller — hvis Kommissionen iværksætter en kontradiktorisk procedure — før vedtagelsen af den endelige beslutning (jf. Domstolens dom af 21.11.1991, sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Sml. I, s. 5505, præmis 11, herefter »FNCE«dommen).

English

With regard to the applicant's argument that the Member State concerned could continue to put the aid in question into effect, it must be pointed out that, according to settled caselaw, the direct effect of the prohibition on implementation, referred to in the last sentence of Article 93(3) of the Treaty, extends to all aid which has been implemented without being notified and, in the event of notification, operates during the preliminary period and then, if the Commission sets in motion the contentious procedure, until the final decision (Case C-354/90 Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires and Syndicat National des Négociants et Transformateurs de Saumon [1991] ECR I-5505, 'PNCE', paragraph 11).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medens Kommissionen skal undersøge, om den påtænkte støtteforanstaltning er forenelig med fællesmarkedet, også selv om den pågældende medlemsstat tilsidesætler forbuddet mod at iværksætte foranstaltningen, består de nationale domstoles opgave udelukkende i — i tiden ind til Kommissionen træffer sin endelige beslutning — at beskytte borgernes rettigheder i tilfælde, hvor de statslige myn digheder tilsidesætter forbuddet i traktatens artikel 93, stk. 3, sidste punktum.« EF-Domstolens dom i sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon mod den franske stat, Sml.

English

Whilst the Commission must examine the compatibility of the proposed aid with the common market, even where the Member State has acted in breach of the prohibition on giving effect to aid, national courts do no more than preserve, until the final decision of the Commission, the rights of individuals faced with a possible breach by Stale authorities of the prohibition laid down by the last sentence of Article 93(3).'

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Mens Kommissionen skal undersøge, om den påtænkte støtte er forenelig med fællesmarkedet, også selv om den pågældende medlemsstat tilsidesætter forbuddet mod at gennemføre støtteforanstaltninger, består de nationale retters opgave udelukkende i — i tiden indtil Kommissionen træffer sin endelige beslutning — at beskytte borgernes rettigheder i tilfælde, hvor de statslige myndigheder tilsidesætter forbuddet i artikel 88, stk. 3, EF (dom af 21.11.1991, sag C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, »FNCE«, Sml. I, s. 5505, præmis 14).

English

Whilst the Commission must examine the compatibility of the proposed aid with the common market, even where the Member State has acted in breach of the prohibition on giving effect to aid, national courts do no more than preserve, until the final decision of the Commission, the rights of individuals faced with a possible breach by State authorities of the prohibition laid down by Article 88(3) EC (Case C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires and Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon [1991] ECR I-5505, ‘FNCE’, paragraph 14).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK