Ask Google

Results for trusselsniveauer translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Endelig skal rapporten i overensstemmelse med stk. 1 og 2 fastlægge de nuværende trusselsniveauer ved de enkelte medlemsstaters ydre grænser og fastlægge følgende specifikke vægtningsfaktorer for hver sektion af den ydre grænse i hver enkelt medlemsstat:

English

Finally the report shall, in accordance with paragraphs 1 and 2, identify the current levels of threat at the external borders of each of the Member States and determine the following specific weighting-factors for each section of the external border of that particular Member State:

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

67), og 10 heraf er alvorligt udryddelsestruet (det højeste trusselsniveau).

English

67) are under threat, including 10 that are Critically Endangered (the highest threat level).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Disse medlemsstater br i lbet af denne periode jvnligt revidere kontrollen og tilpasse den til det eksisterende trusselsniveau.

English

These Member States should during this period keep the controls under regular review, and adjust them to the level of threat identified.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

På baggrund af det vedvarende høje trusselsniveau fra disse to former for kriminalitet og for at kunne imødekomme behovene hos medlemsstaternes retshåndhævelsesmyndigheder og varslingstjenester er det nødvendigt at indføre passende varslingsmekanismer, der er gearet til at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

English

Given the persistence and high level of the threat from these two kinds of crime, and in order to respond to the needs of Member States' law security and enforcement services, it is necessary to set up alert mechanisms suited to the fight against terrorism and organised crime.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

at underrette de respektive kontaktpunkter i de andre medlemsstater øjeblikkeligt, efter at det har modtaget oplysninger om en ændring i en medlemsstats nationale trusselsniveau

English

immediately inform the respective contact points in all the other member states after receiving information about a change in a member state's national threat level;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

å hurtigt som muligt at underrette hinanden om eventuelle ændringer i deres nationale trusselsniveau, senest samtidig med den officielle meddelelse

English

to inform each other of any change in their national threat level as soon as possible and at the latest in parallel to the official announcement;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De medlemsstater, hvis trusselsniveau er steget i forhold til det trusselsniveau, der blev fastlagt i forbindelse med beregningen i forbindelse med budgetår 2013 i henhold til beslutning 574/2007/EF, vil pro rata modtage ekstra midler.

English

Those Member States which have an increased threat level in comparison to the threat level established for the calculation made for the budget year 2013 under Decision 574/2007/EC will receive pro rata additional resources.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at sådanne offentlige områder kan lukkes af med kort varsel i tilfælde af et øget trusselsniveau.

English

Arrangements shall also be made to ensure that such public areas may be closed at short notice in the event of an increase in threat.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det står ikke klart, på hvilket grundlag trusselsniveauet for den offentlige orden, den nationale sikkerhed og folkesundheden vurderes.

English

It is not clear on what grounds the level of threat to public policy, internal security and public health is assessed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I rapporten fastlægges trusselsniveauet for de enkelte sektioner af den ydre grænse ved at multiplicere længden af det pågældende afsnit af grænsen med den vægt, som sektionen er tildelt, således:

English

The report shall determine the level of threat for each section of the external border by multiplying the length of the border section concerned with the weighing attributed to it as follows:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen arbejder også tæt sammen med Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere og finansierer på nuværende tidspunkt et uddannelsesprogram om radikalisering for dommere og anklagere med henblik på at give dem den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, der skal til for at håndtere radikaliserede personer, og stille risikovurderingsredskaber og -metoder til rådighed med henblik på at bestemme det trusselsniveau, som de terrormistænkte udgør.

English

The Commission is also working closely with the European Judicial Training Network and is currently funding a training programme on radicalisation for judges and prosecutors to provide them with the necessary knowledge and skills to deal with radicalised people, and make available risk assessment tools and methodologies for determining the level of threat posed by suspects of terrorist crimes.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Parterne sikrer, at der på deres territorium træffes effektive forholdsregler for at be­skytte luftfartøjer, screene passagerer og deres håndbagage og i passende omfang kontrollere besætning, fragt (herunder indskrevet bagage) og luftfartøjsforråd, forud for og under ombordstigning eller lastning, og at disse forholdsregler tilpasses til stigninger i trusselsniveauet.

English

Each Party shall ensure that effective measures are taken within its territory to protect aircraft, to screen passengers and their carry-on items, and to carry out appropriate checks on crew, cargo (including hold baggage) and aircraft stores prior to and during boarding or loading and that those measures are adjusted to meet increases in the threat.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

foranstaltninger (metoder, redskaber og strukturer), der styrker medlemsstaternes og Unionens administrative og operationelle kapacitet til at udarbejde omfattende trussels‑ og risikovurderinger for at sætte Unionen i stand til at udforme integrerede strategier på grundlag af fælles vurderinger i krisesituationer og at øge den gensidige forståelse af medlemsstaternes og partnerlandenes forskellige definitioner af trusselsniveauer.

English

measures (methodologies, tools and structures) strengthening the administrative and operational capacity of the Member States and the Union to develop comprehensive threat and risk assessments in order to enable the Union to develop integrated approaches based on common and shared appreciations in crisis situations and to enhance mutual understanding of Member States' and partner countries' various definitions of threat levels.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der skal også træffes foranstaltninger til at sikre, at sådanne offentlige områder kan lukkes af med kort varsel i tilfælde af et øget trusselsniveau.

English

Arrangements shall also be made to ensure that such public areas may be closed at short notice in the event of an increase in threat.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Kriterierne for at fastslå, hvilke foranstaltninger der bør gælde for hvilke udgangsstoffer til eksplosivstoffer, omfatter trusselsniveauet forbundet med det berørte udgangsstof til eksplosivstoffer, omfanget af handelen med det berørte udgangsstof til eksplosivstoffer og muligheden for at fastsætte et koncentrationsniveau, under hvilket udgangsstoffet til eksplosivstoffer stadig kan bruges til de lovlige formål, den gøres tilgængelig til.

English

The criteria for determining which measures should apply to which explosives precursors include the level of threat associated with the explosives precursor concerned, the volume of trade in the explosives precursor concerned, and the possibility of establishing a concentration level below which the explosives precursor could still be used for the legitimate purposes for which it is made available.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hver kontraherende part sikrer, at der træffes effektive foranstaltninger på dens territorium for at beskytte luftfartøjer, screene passagerer og deres håndbagage og i passende omfang kontrollere besætning, fragt (herunder indskrevet bagage) og luftfartøjsforråd forud for og under ombordstigning eller lastning, og at disse foranstaltninger tilpasses til stigninger i trusselsniveauet.

English

Each Contracting Party shall ensure that effective measures are taken within its territory to protect aircraft, to screen passengers and their carry-on items, and to carry out appropriate checks on crew, cargo (including hold baggage) and aircraft stores prior to and during boarding or loading and that those measures are adjusted to meet increases in the threat.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Overvågningen udføres efter kvalitetskontrolprogrammet under hensyntagen til trusselsniveauet, operationernes art og karakter, gennemførelsesstandard samt andre faktorer og vurderinger, der kræver hyppigere overvågning.

English

Monitoring shall be undertaken in accordance with the quality control programme, taking into consideration the threat level, type and nature of the operations, standard of implementation, and other factors and assessments which will demand for more frequent monitoring.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Hvis der konstateres en risiko, træffer toldstedet i den første indgangshavn eller indgangslufthavn, afhængigt af trusselsniveauet, enten selv de nødvendige prohibitive foranstaltninger, hvis forsendelsen menes at udgøre en trussel af så alvorlig karakter, at det kræver omgående indgriben, eller videresender resultaterne af risikoanalysen til de efterfølgende havne eller lufthavne.

English

Where a risk is identified, the customs office of the first port or airport of entry shall, dependent upon the level of threat, either take prohibitive action in the case of consignments identified as posing a threat of such a serious nature that immediate intervention is required, or pass on the results of the risk analysis to the subsequent ports or airports.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Disse forholdsregler tilpasses til stigninger i trusselsniveauet.

English

Those measures shall be adjusted to meet increases in the threat.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Danish

Overvågningen skal udføres efter det nationale kvalitetskontrolprogram under hensyntagen til trusselsniveauet, operationernes art og karakter, gennemførelsesstandard, resultaterne af lufthavnes, operatørers og enheders interne kvalitetskontrolforanstaltninger samt andre faktorer og vurderinger, der vil påvirke overvågningshyppigheden.

English

Monitoring shall be undertaken in accordance with the national quality control programme, taking into consideration the threat level, type and nature of the operations, standard of implementation, results of internal quality control of airports, operators and entities and other factors and assessments which will affect the frequency of monitoring.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK