Ask Google

Results for oprindelsesprotokollerne translation from Danish to Estonian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Estonian

Info

Danish

Når de i stk. 1 omhandlede myndigheder konstaterer, at betingelserne i oprindelsesprotokollerne til de relevante aftaler eller i fællesskabslovgivningen vedrørende autonome præferenceordninger er opfyldt, og udsteder godkendelsen, underretter de toldmyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater herom.

Estonian

Kui lõikes 1 nimetatud asutused on veendunud, et asjaomaste lepingute päritoluprotokollides või autonoomseid sooduskordi käsitlevates ühenduse õigusaktides sätestatud tingimused on täidetud, ning väljastavad loa, teatavad nad sellest asjaomaste liikmesriikide tollile.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Udfyldes om nødvendigt kun for varer med præferenceoprindelsesstatus i forbindelse med præferencehandelsforbindelser med et af de lande, der er omhandlet i artikel 3 og 4 i den relevante oprindelsesprotokol, som pan-Euro-Middelhavsordningen for kumulation af oprindelse anvendes sammen med.

Estonian

Täita vajadusel ainult sooduspäritoluga kaupade puhul sooduskaubandussuhete raames riikidega, mis on nimetatud asjaomase päritolureeglite protokolli artiklites 3 ja 4 ning mille suhtes kohaldatakse Euroopa–Vahemere piirkonna päritolu kumulatsiooni.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen er den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne begrænset til et årligt kontingent på 8000 tons tunkonserves og 2000 tons tunfilet for de lande, der har paraferet ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen (Comorerne, Mauritius, Madagaskar, Seychellerne og Zimbabwe).

Estonian

Vastavalt Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8 on automaatne erand päritolureeglitest piiratud tuunikalakonservide puhul 8000 tonni suuruse ja tuunikalafilee puhul 2000 tonni suuruse aastase kvoodiga Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi majanduspartnerluse vahelepingu parafeerinud riikidele (Komoorid, Mauritius, Madagaskar, Seišellid ja Zimbabwe).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Madagaskar vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tunkonserves og tunfilet under HS-pos. 1604 i henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til interimsaftalen om rammebestemmelser for en økonomisk partnerskabsaftale mellem staterne i Øst- og Sydafrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen), når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt.

Estonian

Madagaskari suhtes kehtestatakse automaatne erand HSi rubriiki 1604 kuuluvate tuunikalakonservide ja tuunikalafilee päritolureeglitest vastavalt vahelepingule, millega kehtestatakse raamistik ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majandusliku partnerluse lepingu sõlmimiseks, st Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen er den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne begrænset til et årligt kontingent på 8000 tons tunkonserves for de lande, der har paraferet ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen (Comorerne, Mauritius, Madagaskar, Seychellerne og Zimbabwe).

Estonian

Vastavalt Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8 on automaatne erand päritolureeglitest piiratud tuunikalakonservide puhul 8000 tonni suuruse aastase kvoodiga riikidele, kes on parafeerinud Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingu (Komoorid, Mauritius, Madagaskar, Seišellid ja Zimbabwe).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Seychellerne vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tunkonserves under HS-pos. 1604 i henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til interimsaftalen om rammebestemmelser for en økonomisk partnerskabsaftale mellem staterne i Øst- og Sydafrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen), når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt.

Estonian

Seišellid saavad kasu automaatsest erandist HSi rubriiki 1604 kuuluvate tuunikalakonservide päritolureeglitest, vastavalt vahelepingule, millega kehtestatakse raamistik ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majandusliku partnerluse lepingu sõlmimiseks, st Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8, kui kõnealune leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 41, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen er den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne begrænset til et årligt kontingent på 2000 tons tunfilet for de lande, der har paraferet ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen (Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi).

Estonian

Vastavalt Ida-Aafrika Ühenduse ja ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 41 lõikele 8 on automaatne erand päritolureeglitest piiratud tuunikalafilee puhul 2000 tonni suuruse aastase kvoodiga riikidele, kes on parafeerinud Ida-Aafrika Ühenduse ja ELi partnerluse vahelepingu (Kenya, Uganda, Tansaania, Ruanda, Burundi).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kenya vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tunfilet under HS-pos. 1604 i henhold til artikel 41, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen, når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt.

Estonian

Kenya suhtes kehtestatakse automaatne erand HSi rubriiki 1604 kuuluva tuunikalafilee päritolureeglitest, vastavalt Ida-Aafrika Ühenduse ja ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 41 lõikele 8, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse ajutiselt kohaldama.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til interimsaftalen ESA-EU gælder den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne højst for en årlig mængde på 8000 tons konserveret tunfisk og 2000 tons tunfiskefileter for lande, der har paraferet interimsaftalen ESA-EU (Comorerne, Mauritius, Madagaskar, Seychellerne og Zimbabwe).

Estonian

Vastavalt Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8 on automaatne erand päritolureeglitest piiratud tuunikalapreservide puhul 8000 tonni suuruse ja tuunikalafilee puhul 2000 tonni suuruse aastase kvoodiga Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingu parafeerinud riikidele (Komoorid, Mauritius, Madagaskar, Seišellid ja Zimbabwe).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til artikel 42, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til interimsaftalen, der danner grundlag for en økonomisk partnerskabsaftale mellem staterne i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (interimsaftalen ESA-EU), vil Mauritius blive omfattet af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for konserveret tunfisk og tunfiskefileter henhørende under HS-position 1604, fra det øjeblik nævnte aftale træder i kraft eller tages midlertidigt i anvendelse.

Estonian

Mauritius saab kasu automaatsest erandist HSi rubriiki 1604 kuuluvate tuunikalapreservide ja tuunikalafilee päritolureeglitest, vastavalt vahelepingule, millega kehtestatakse raamistik ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majandusliku partnerluse lepingu sõlmimiseks, st Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Swaziland vil kunne fremsætte anmodninger om undtagelser fra oprindelsesreglerne i artikel 39 i oprindelsesprotokollen, der er knyttet til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem SADC og EU, når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt, indtil den træder i kraft.

Estonian

Svaasimaa saab taotleda päritolureeglitest erandi kehtestamist vastavalt SADC-EL vahelise vahepealse majanduslepingu esialgse protokolli artiklile 39, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Fælleserklæring om ændring af protokollen inden for rammerne af ordningen med diagonal kumulation i henhold til artikel 3 og 4 i oprindelsesprotokollen

Estonian

Ühisdeklaratsioon, mis käsitleb protokolli muudatusi seoses päritolu käsitleva protokolli artiklitest 3 ja 4 tuleneva diagonaalse kumulatsiooni süsteemiga

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(5) Fravigelsen foregriber virkningerne af en højere grad af kumulation i forhold til kumulationen i henhold til den gældende oprindelsesprotokol og bidrager således til en udvikling af den marokkanske økonomi, særlig tekstilsektoren.

Estonian

(5) Kõnealuse erandiga hoitakse ära suurem kumulatsiooni mõju võrreldes olukorraga, mis kaasneks praeguse päritolureeglite protokolliga; erand aitab kaasa Maroko majanduse arengule, eelkõige tekstiilivaldkonnas.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(6) Fravigelsen bør derfor bevilges på betingelse af, at frihandelsaftalen mellem Marokko og Tyrkiet, herunder den dertil knyttede oprindelsesprotokol, er trådt i kraft.

Estonian

(6) Erand tehakse tingimusel, et vabakaubandusleping Maroko ja Türgi vahel, sealhulgas päritolureeglite protokoll, on jõustunud.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager: Fravigelsen indebærer en ændring af oprindelsesprotokollen.

Estonian

Muud õigusaktid ei ole piisavad järgmistel põhjustel: Kõnealuse erandiga tehakse muudatus päritolureeglite protokolli.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den 7. april 2004 undertegnede Marokko og Tyrkiet en frihandelsaftale, som indeholder en erklæring, hvorefter de to parter ved hjælp af en brevveksling vil erstatte den aktuelle oprindelsesprotokol med pan-euro-med-oprindelsesprotokollen.

Estonian

7. aprillil 2004. aastal kirjutasid Maroko ja Türgi alla vabakaubanduslepingule, mis sisaldab deklaratsiooni, kus kinnitatakse, et kaks lepinguosalist asendavad kirjavahetuse teel praeguse päritolureeglite protokolli üle-euroopalise ja Vahemere piirkonna päritolureeglite protokolliga.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For at indføre oprindelseskumulation, som omfatter hele Europa-Middelhavsområdet, må Fællesskabet derfor erstatte de oprindelsesprotokoller, der er knyttet til frihandelsaftalerne med følgende lande: Bulgarien, Rumænien, Island, Norge, Schweiz, Færøerne, Tyrkiet, Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien og Vestbreddens og Gaza-stribens palæstinensiske myndighed, såvel som de oprindelsesprotokoller, der er knyttet til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Estonian

Sellest lähtuvalt peab ühendus üle-euroopalise- ja Vahemere piirkonna päritolu kumulatsiooni kehtestamiseks asendama järgmiste riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutele lisatud päritolureeglite protokollid: Bulgaaria, Rumeenia, Island, Norra, Šveits, Fääri saared, Türgi, Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia, Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsus, samuti Euroopa Majanduspiirkonna Lepingule lisatud päritolureeglite protokollid.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For de varer med oprindelse i AVS-staterne, der er opført i bilag A, overgået til fri omsætning i Fællesskabet og ledsaget af et bevis på deres oprindelse i overensstemmelse med oprindelsesprotokollen til konventionen, kan der indrømmes toldfritagelse eller en nedsættelse af toldsatserne inden for rammerne af de toldkontingenter, der er angivet i nævnte bilag.

Estonian

A lisas loetletud AKV riikidest pärinevad tooted, mis lubatakse ühenduses vabasse ringlusse ja millega on kaasas konventsiooni päritoluprotokolli kohane päritolutõend, võib tollimaksudest täielikult või osaliselt vabastada kõnealuses lisas kindlaksmääratud tariifikvootide piires.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For de varer med oprindelse i AVS-staterne, der er opført i bilag B, overgået til fri omsætning i Fællesskabet og ledsaget af et bevis på deres oprindelse i overensstemmelse med oprindelsesprotokollen til konventionen, kan der indrømmes toldfritagelse i overensstemmelse med det toldloft, der er angivet i nævnte bilag.

Estonian

B lisas loetletud AKV riikidest pärinevad tooted, mis lubatakse ühenduses vabasse ringlusse ja millega on kaasas konventsiooni päritoluprotokolli kohane päritolutõend, võib tollimaksudest vabastada kõnealuses lisas kindlaks määratud tariifilae piires.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For de varer med oprindelse i AVS-staterne, der er opført i bilag C, overgået til fri omsætning i Fællesskabet og ledsaget af et bevis for deres oprindelse i overensstemmelse med oprindelsesprotokollen til konventionen, kan der indrømmes toldfritagelse inden for rammerne af de referencemængder, der er angivet i nævnte bilag, og de pågældende varer er undergivet et fællesskabstilsyn.

Estonian

C lisas loetletud AKV riikidest pärinevad tooted, mis lubatakse ühenduses vabasse ringlusse ja millega on kaasas konventsiooni päritoluprotokolli kohane päritolutõend, võib tollimaksudest vabastada kõnealuses lisas kindlaksmääratud kvootide piires, kusjuures selliste toodete suhtes kohaldatakse ühenduse järelevalvet.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK