Ask Google

Results for dataindsamlingsmetode translation from Danish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Finnish

Info

Danish

Dog er det op til hver enkelt medlemsstat at vælge den mest velegnede dataindsamlingsmetode.

Finnish

Tilanteeseen kulloinkin parhaiten soveltuvan tiedonkeruumenetelmän valinta on kuitenkin kunkin jäsenvaltion vastuulla.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

I denne forordning anvendes følgende enhed, dataindsamlingsmetode, referenceperiode og definitioner:

Finnish

Tässä asetuksessa sovelletaan yksikköä, tiedonkeruumenetelmää, viitejaksoa ja määritelmiä seuraavasti:

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er desuden i samarbejde med focal pointene blevet udarbejdet forslag til en mere fleksibel dataindsamlingsmetode, som er under overvejelse.

Finnish

Kansallisten koordinaatiokeskusten kanssa on lisäksi laadittu joustavaa tietojen keräämistä koskevia ehdotuksia, joita käsitellään parhaillaan.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og -år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed.

Finnish

Käytetyt menetelmät ja aineiston keruuvuosi kuitenkin vaihtelevat, joten pieniä eroja etenkin maiden välisessä tarkastelussa on tulkittava varoen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og -år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed.

Finnish

Se ei välttämättä anna tarkkaa kuvaa nykytilanteesta aikuisten keskuudessa, mutta se voi auttaa ymmärtämään käyttötapoja ja käytön tiheyttä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For det tredje fandt de norske myndigheder, at den argumentation, som Tilsynsmyndigheden havde fulgt i beslutningen om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, afspejlede en noget forenklet forståelse af ECONs dataindsamlingsmetode og evaluering.

Finnish

Norjan viranomaiset katsoivat myös, että valvontaviranomaisen muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä omaksuma päättelyketju perustui jossain määrin yksinkertaistettuun käsitykseen ECONin käyttämästä tiedonkeruumenetelmästä ja sen laatimasta arvioinnista.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hver ansøger skal udvikle en dataindsamlingsmetode (f.eks. en blanket, der skal anvendes af flyvebesætningen) til registrering af indflyvnings- og landingspræstationen.

Finnish

Jokaisen hakijan on laadittava tiedonkeruumenetelmä (esim. ohjaamomiehistön käyttöön tarkoitettu lomake), johon kirjataan lähestymisten ja laskujen onnistuminen.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og -år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed (1).

Finnish

Maiden välillä on kuitenkin vielä eroja menetelmissä ja tiedonkeruuvuosissa, joten maiden välisiä pieniä eroja on tulkittava varoen. (1)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er imidlertid stadig forskelle mellem landene med hensyn til dataindsamlingsmetode og -år, og mindre forskelle mellem landene bør fortolkes med forsigtighed (3).

Finnish

Maiden välillä on kuitenkin vielä eroja käytetyissä menetelmissä ja tiedonkeruuvuosissa, joten erityisesti maiden

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen skal i disse rapporter tage hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne og vurdere kvaliteten af de indberettede data, de benyttede dataindsamlingsmetoder, den ekstra byrde pålagt medlemsstaterne og respondenterne og sammenligneligheden af disse statistikker.

Finnish

Komissio ottaa näissä kertomuksissa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat asiaan liittyvät tiedot ja arvioi niiden laatua, käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä, jäsenvaltioille ja vastaajille aiheutunutta lisärasitetta ja kyseisten tilastojen vertailtavuutta.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Oprettelsen af et sådant register er ikke tilstrækkeligt. Der skal også ydes økonomisk støtte til medlemsstaterne, for at de kan udvikle mere effektive dataindsamlingsmetoder for virksomhedsgrupper og påvise deres betydning for verdenshandlen.

Finnish

Pelkkä tällaisen rekisterin perustaminen ei riitä, vaan jäsenvaltioille annetaan taloudellista tukea tehokkaampien konserneja koskevien tiedonkeruumenetelmien kehittämiseksi ja niiden merkityksen osoittamiseksi kansainvälisen kaupan kannalta.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Så snart forordningen gælder for Liechtenstein, skal dataindsamlingsmetoden tilpasses de strukturelle karakteristika for vejtransport i dette land efter aftale med Eurostat.

Finnish

Heti kun tätä asetusta sovelletaan Liechtensteiniin, tietojenkeruumenetelmää mukautetaan Eurostatin hyväksymällä tavalla ottaen huomioon maan tieliikenteen rakenteelliset ominaisuudet.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Brugernes klagepunkter med hensyn til manglende aktualitet og træghed i opfyldelsen af nye behov skal takles ved at teste nye fleksible dataindsamlingsmetoder via ad hoc-undersøgelser og europæisk stikprøveudtagning.

Finnish

vastauksena käyttäjien esittämään arvosteluun, joka koskee oikea-aikaisuutta ja hidasta reagoimista uusiin tarpeisiin, testataan uusia ja joustavia tiedonkeruutapoja käyttämällä erilliskyselyjä ja eurooppalaiseen otokseen perustuvia toimintatapoja,

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For at fremme forenkling og modernisering af dataindsamlingsmetoderne og dermed lette indberetningsbyrden vil der desuden jævnligt blive drøftet bedste praksis for dataindsamling med medlemsstaterne, og denne praksis vil blive gjort til genstand for udveksling medlemsstaterne imellem.

Finnish

Tiedonkeruun parhaita käytänteitä käsitellään ja vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken säännöllisesti, jotta edistetään tiedonkeruumenetelmien yksinkertaistamista ja uudistamista, mikä voisi helpottaa tietoja toimittavien tahojen vastaustaakkaa.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dataene stammer fra omfattende stikprøveundersøgelser, der hvert år gennemføres af medlemsstaternes statistiske kontorer. Dataindsamlingsmetoderne er udviklet med henblik på at opnå statistiske oplysninger, der giver mulighed for optimal sammenligning både mellem de enkelte lande og år.

Finnish

Tiedot on hankittu laajoista otantatutkimuksista, joita jäsenvaltioiden tilastovirastot tekevät vuosittain Tiedonkeruumenetelmät laaditaan siten, että saadaan tilastollista tietoa, joka on mahdollisimman hyvin verrattavissa sekä ajallisesti että eri maiden välillä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dataene stammer fra omfattende stikprøveundersøgelser, der hvert år gennemføres af medlemsstaternes statistiske kontorer. Dataindsamlingsmetoderne er udviklet med henblik på at opnå statistiske oplysninger, der giver mulighed for optimal sammenligning både mellem de enkelte medlemslande og år.

Finnish

Tiedot on hankittu laajoista otantatutkimuksista, joita jäsenvaltioiden tilastovirastot tekevät vuosittain Tiedonkeruumenetelmät laaditaan siten, että saadaan tilastollista tietoa, joka on mahdollisimman hyvin verrattavissa sekä ajallisesti että eri maiden välillä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dataindsamlingsmetoderne er udviklet med henblik på at opnå statistiske oplysninger, der giver mulighed for optimal sammenligning både mellem de enkelte lande og år.

Finnish

Tiedonkeruumenetelmät laaditaan siten, että saadaan tilastollista tietoa, joka on mahdollisimman hyvin verrattavissa sekä ajallisesti että eri maiden välillä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dataindsamlingsmetoderne er udviklet med henblik på at opnå statistiske oplysninger, der giver mulighed for optimal sammenligning både mellem de enkelte medlemslande og år.

Finnish

Tiedonkeruumenetelmät laaditaan siten, että saadaan tilastollista tietoa, joka on mahdollisimman hyvin verrattavissa sekä ajallisesti että eri maiden välillä.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den foreslåede strategi tager sigte på at definere og udvikle fælles minimumsstandarder og dataindsamlingsmetoder i hele EU. På længere sigt vil udarbejdelsen af statistikker i Den Europæiske Union give mulighed for at sammenligne strukturer, tal og tendenser for kriminaliteten, samt de strafferetlige foranstaltninger i medlemsstaterne og i deres regioner.

Finnish

Komission mukaan EU:n olisi tuettava ensisijaisesti seuraavia toimia: parannetaan Euroopan unionin hyväksymien oikeudellisten välineiden tunnettuutta oikeusalan ammattilaisten keskuudessa, lisätään jäsenvaltioiden oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien tuntemusta ja parannetaan kielitaitoa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Desuden er det vigtigt, at dataindsamlingsmetoden er veldokumenteret, og at dataene er tilgængelige (1).

Finnish

Lisäksi tiedonkeruumenetelmän asianmukainen dokumentointi on yhtä tärkeää kuin tietojen saatavuus (1).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK