Ask Google

Results for referencescenarier translation from Danish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Finnish

Info

Danish

Disse indikatorer, herunder de relevante referencescenarier, skal give et minimumsgrundlag for vurdering af, i hvilket omfang Cosme-programmets målsætninger er blevet opfyldt.

Finnish

Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioimiseksi, missä määrin COSME -ohjelman tavoitteet on saavutettu.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Resultatindikatorerne til vurdering af fremskridtene i forhold til det overordnede mål for Horisont 2020 og for EIT, jf. indledningen i bilag I, og for de specifikke mål, jf. særprogrammet, herunder relevante referencescenarier, udgør minimumsgrundlaget for vurderingen af, om målene for Horisont 2020 er opfyldt.

Finnish

Suorituskykyindikaattorit, jotka on esitetty edistystä Horisontti 2020-puiteohjelman yleiseen tavoitteeseen nähden arvioimista varten ja EIT:n osalta liitteen I johdanto-osassa ja erityistavoitteiden osalta erityisohjelmassa, ja niiden perustasot muodostavat vähimmäisperustan sen arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Markant stigning i antal medlemsstater, der gennemfører iværksætterløsninger målrettet mod potentielle, unge, nye og kvindelige iværksættere samt andre specifikke målgrupper, i forhold til referencescenariet.

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna merkittävästi niiden jäsenvaltioiden lukumäärää, jotka toteuttavat potentiaalisille, uusille ja nuorille yrittäjille sekä naisyrittäjille samoin kuin muille erityisille kohderyhmille suunnattuja yrittäjyystoimia

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i SMV-produktion (værditilvækst) og antal medarbejdere i forhold til referencescenariet

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna pk-yritysten tuotantoa (lisäarvo) ja työntekijöiden määrää

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer, og stigning i andelen af SMV'er, der eksporterer uden for Unionen, i forhold til referencescenariet

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna niiden pk-yritysten osuutta, jotka harjoittavat vientiä sekä niiden osuutta, jotka vievät unionin ulkopuolelle

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i andelen af Unionens SMV'er, der har planer om at gennemføre yderligere tiltag for at blive mere ressourceeffektive (hvilket kan omfatte energi, materialer eller vand, genbrug mv.) hvert andet år i forhold til referencescenariet (indledende måling)

Finnish

Lisätään niiden unionin pk-yritysten osuutta, jotka suunnittelevat toteuttavansa ainakin yhden toimen parantaakseen resurssitehokkuuttaan (voi sisältää energian, materiaalit tai veden, kierrätyksen, jne.) verrattuna lähtötilanteeseen (alustava mittaus)

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i andelen af Unionens SMV'er, der har truffet mindst ét tiltag for at blive mere ressourceeffektive (hvilket kan omfatte energi, materialer eller vand, genbrug mv.) i forhold til referencescenariet (indledende måling)

Finnish

Lisätään niiden unionin pk-yritysten osuutta, jotka toteuttavat ainakin yhden toimen parantaakseen resurssitehokkuuttaan (voi sisältää energian, materiaalit tai veden, kierrätyksen, jne.) verrattuna lähtötilanteeseen (alustava mittaus)

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i andelen af endelige støttemodtagere, som mener, at egenkapitalfaciliteten til vækst eller lånegarantifaciliteten giver midler, som ikke kunne opnås på anden vis, i forhold til referencescenariet.

Finnish

Lisättä lähtötilanteeseen verrattuna sellaisten lopullisten edunsaajien osuutta, jotka katsovat saavansa EFG- ja LGF-järjestelyn avulla rahoitusta, jota ei olisi muuten voinut saada

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i anerkendelse af netværket blandt SMV'er i forhold til referencescenariet

Finnish

Verkoston tunnistamisen parantuminen pk-yritysten keskuudessa lähtötilanteeseen verrattuna

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i antal medlemsstater, der deltager i tværnationale samarbejdsprojekter finansieret af Cosme-programmet, i forhold til referencescenariet

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna niiden jäsenvaltioiden lukumäärää, jotka osallistuvat COSME -ohjelmasta rahoitettuihin ylikansallisiin yhteistyöhankkeisiin

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i antallet af EU-borgere, der ønsker at blive selvstændige, i forhold til referencescenariet

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna niiden unionin kansalaisten osuutta, jotka haluaisivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i det samlede antal nye produkter/tjenester i forhold til referencescenariet (indledende måling)

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna uusien tuotteiden/palvelujen kumulatiivista lukumäärää (alustava mittaus)

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Markant nedbringelse af de gennemsnitlige omkostninger ved oprettelse i Unionen i forhold til referencescenariet

Finnish

Vähennetään lähtötilanteeseen verrattuna uuden yrityksen perustamiseen unionissa keskimäärin kuluvaa aikaa unionissa merkittävästi

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stigning i andelen af SMV'er i Unionen, som producerer grønne, dvs. miljøvenlige, produkter [2], i forhold til referencescenariet (indledende måling)

Finnish

Lisätään lähtötilanteeseen verrattuna niiden unionin pk-yritysten osuutta, jotka tuottavat vihreitä eli ympäristöystävällisiä tuotteita [2] (alustava mittaus)

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er derfor uegnet som referencescenarie for vurderingen af kriteriet vedrørende den private investor.

Finnish

Sen vuoksi sitä ei voida käyttää viiteskenaariona yksityistä sijoittajaa koskevassa testissä.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at referencescenariet for projektaktiviteter, som fastlagt ved senere beslutninger vedtaget i medfør af UNFCCC eller Kyoto-protokollen, der gennemføres i lande, som har undertegnet en tiltrædelsestraktat med EU, er i fuld overensstemmelse med gældende fællesskabsret, herunder de midlertidige undtagelser, der er fastsat i den pågældende tiltrædelsestraktat.

Finnish

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hanketoimintojen perusurat, siten kuin ne on määritelty UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan perusteella tehdyissä päätöksissä, Euroopan unionin kanssa liittymissopimuksen allekirjoittaneissa maissa toteutettaville hanketoiminnoille, noudattavat kaikilta osin yhteisön säännöstöä, mukaan lukien liittymissopimukseen sisältyvät väliaikaiset poikkeukset.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I overensstemmelse med de relevante tiltrædelsestraktater bør der tages hensyn til gældende fællesskabsret ved fastsættelsen af referencescenariet for projektaktiviteter, der gennemføres i lande, som tiltræder EU.

Finnish

Määritettäessä perusuraa unioniin liittyvissä maissa toteutettaville hanketoiminnoille olisi otettava huomioon yhteisön säännöstö liittymissopimusten mukaisesti.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

referencescenarie

Finnish

perusuraskenaario

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Forringelsen sammenlignet med de 3,9 % af BNP i underskudsprocedurens referencescenarie skyldes hovedsagelig indtægtstab.

Finnish

Rahoitusaseman heikkeneminen verrattuna 3,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen, joka esitettiin liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisessa perusskenaariossa, johtuu pääasiassa tulovajeesta.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Endvidere har den væsentlige forværring af de makroøkonomiske udsigter i 2013 sænket referencescenariet med yderligere 0,5 % af BNP.

Finnish

Lisäksi makrotalouden näkymien huomattava heikkeneminen vuonna 2013 alensi julkisen talouden perusskenaariota vielä 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK