Ask Google

Results for handelsregulering translation from Danish to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

French

Info

Danish

indførelse af handelsregulering;

French

l’ instauration d’ une régulation du marché;

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Udvalget støtter fortsat den multilaterale tilgang til WTO's handelsregulering.

French

En outre, il continue de soutenir l’approche multilatérale de l’OMC en matière de réglementation commerciale.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(14) Ud over interventionsordningerne bidrager en handelsregulering med en afgiftsordning ved import principielt til en stabilisering af EF-markedet.

French

(14) Un régime des échanges s'ajoutant au régime des prix, des primes et des interventions et comportant un régime de droits à l'importation est de nature à stabiliser le marché communautaire.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Udover de forskelle, der må tilskrives selvforsyningsgraden, og især de berørte mængder, er der således ligheder med hensyn til markedsstøtte og handelsregulering.

French

Les aides à la promotion com merciale, les crédits à l'exportation, les aides alimentaires dans le cadre de la «Public Law 480» y sont des instruments efficaces pour développer les exportations.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Processen med markedsåbning, handelsregulering, integration af udviklingslandene og målsætningen om bæredygtighed i miljø- og socialpolitikken er ikke mindre nødvendig i dag end i går.

French

Le processus d' ouverture, de régulation des échanges, d' intégration des pays en voie de développement et le souci du caractère durable de la politique environnementale et sociale ne sont pas moins nécessaires aujourd'hui qu' hier.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Udvalget opfordrer derfor Kommissionen til at afspejle den voksende betydning, EU's borgere tillægger bæredygtig og socialt ansvarlig handel ved at opfylde sine forpligtelser over for WTO om handelsregulering.

French

Le Comité demande donc à la Commission de refléter l'importance croissante qu'accordent les citoyens européens au commerce durable et équitable sur le plan social, dans le cadre de son engagement auprès de l'OMC en matière de réglementation commerciale.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Forholdet mellem handelsliberalisering, handelsregulering og foranstaltninger på alle niveauer til beskyttelse af miljøet ligger i hjertet af mange bekymringer, der er kommet til udtryk i Europa i forbindelse med udviklingen af en global økonomi.

French

La relation entre la libéralisation des échanges, l'élaboration de règles commerciales et les actions visant à protéger l'environnement à tous les niveaux est au cœur de nombreuses préoccupations exprimées en Europe au sujet du développement de l'économie mondiale.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(15) Sammen med prisordninger, præmier og interventionsordninger bør en handelsregulering med en afgiftsordning ved import kunne bidrage til en stabilisering af EF-markedet.

French

(15) Il est nécessaire que le régime des échanges s'ajoutant au régime des prix, des primes et des interventions et comportant un régime de droits à l'importation soit de nature à stabiliser le marché communautaire.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

opregner Kommissionen de områder, hvor der skal igangsættes yderligere initiativer i 2013-2014 for at forenkle gældende lovgivning ved hjælp af ændringer og konsolidering af eksisterende EU-lovgivning (f.eks. vedrørende information og høring af arbejdstagerne, erhvervsstatistikker, selskabsret, indførelse af standardiserede momserklæringer, zootekniske foranstaltninger og handelsreguleringer), og ved at følge op på anbefalinger i evalueringsrapporter: Et væsentligt resultat af gennemgangen var identifikationen af områder, der bør underkastes en vurdering for bedre at kunne indkredse, hvor der kan ske lettelser af reguleringsbyrden, således at EU’s politiske mål kan opfyldes med mindst mulige omkostninger, og målene for EU-reguleringen bedst kan nås.

French

dresse une liste des domaines dans lesquels des actions supplémentaires seront à mener en 2013-2014 en vue de simplifier la législation existante au moyen de modifications et d'une consolidation de la législation de l'UE en vigueur (notamment dans les domaines de l'information et de la consultation des travailleurs, des statistiques des entreprises, du droit des sociétés, de l'introduction d'une déclaration de TVA standard, des mesures sur la zootechnie et des règlements sur les échanges commerciaux); et en donnant suite aux recommandations en matière d'évaluation: l'examen a notamment permis de recenser les domaines qui doivent faire l'objet d'une évaluation destinée à mettre en évidence les mesures susceptibles d'alléger la charge réglementaire afin d'atteindre à moindre coût les objectifs que l'UE s'est fixés en ce qui concerne les politiques à mener et de tirer un meilleur parti de la réglementation de l'UE.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

5.2 Forslagene er kun et supplement til den styring af landbrugsmarkederne, der foretages på EU-plan via de fælles markedsordninger og handelsreguleringen.

French

5.2 Ces propositions ne sont que des compléments à la gestion des marchés agricoles réalisée au niveau européen par les OCM et la régulation des échanges commerciaux.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

Den lyder som følger: "Enhver handelsregulering fra medlemsstaternes side, som direkte eller indirekte, øjeblikkeligt eller potentielt har til formål at begrænse samhandelen i Fællesskabet, skal anses for en foranstaltning med samme virkning som en kvantitativ restriktion".

French

Cet arrêt est formulé comme suit : "Toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives".

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 2
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Siden Uruguay-runden har WTO anlagt et helhedssyn på åbningen af markederne og på handelsreguleringer.

French

Depuis le cycle de l'Uruguay, l'OMC a une vision d'ensemble de l'ouverture des marchés et de la régulation des échanges.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne nord­syd­trafik, der tidligere var fri for enhver han­delsmæssig styring, er i tidens løb blevet reguleret i større eller mindre omfang og på forskellige måder afhængig af bestem­melsesland med det resultat, at nord­syd­markedet nu kan ansku­es som værende sammensat af en række nord­syd­markeder, der er defineret efter oprindelsesland og bestemmelsesland, og som holdes adskilt fra hinanden af gældende handelsreguleringer (se tabel 3.13. og fig. 3.3.).

French

Alors que par le aucune contrainte l'emprise d'une divergente selon le pays dire de destination concerné, de aujourd'hui qu'il se compose telle d'une sorte que l'on peut série de marchés Nord-Sud différents les uns des autres au gré des réglementations commerciales instituées par les pays d'origine et de destination (cf. tableau 3.13. et figure 3.3.).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Det fremgår heraf, at det forhold, at der ikke findes fællesskabsregler eller harmo­niseringsdirektiver vedrørende fremstilling eller markedsføring af en bestemt vare, ikke er tilstrækkeligt til, at en sådan vare ikke er omfattet af artikel 30. Forbudet mod foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantivative restriktioner omfatter nemlig enhver handelsregulering fra medlemsstaternes side, som, direkte eller indi­rekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet.«

French

Il en résulte que l'absence d'une réglementation commune ou de directives d'harmonisation relatives à la production ou à la commercialisation en ce qui concerne une marchandise ne suffit pas pour la faire échapper au champ d'application de l'interdiction édictée à l'article 30 du traité.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

For det andet: på en rimelig økomærkeordning baserede handelsreguleringer, som udelukker ensidige begrænsninger og i stedet giver positive impulser til en bæredygtig produktion af trævarer. Det endelige mål er en juridisk bindende international konvention, som

French

D'autres modifications en revanche, de l'avis de la Commission, ne peuvent pas être prises en considération, non pas parce qu'elles iraient dans une mauvaise direction, mais parce qu'elles sortent du champ d'application des règlements.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Vi må se på det igen og sige, at dette må have mere at gøre med markedsføring og forarbejdning og vo res handelsreguleringer, for det løser ikke problemet at kaste penge efter dem.

French

Je partage l'appréciation récente du futur ministre allemand des Affaires étrangères, Joka Fischer.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Vi må se på det igen og sige, at dette må have mere at gøre med markedsføring og forarbejdning og vores handelsreguleringer, for det løser ikke problemet at kaste penge efter dem.

French

Nous devons réexaminer le problème et nous demander s' il ne vient pas plutôt de la commercialisation et de la transformation des produits, ou de nos règlements commerciaux, puisque nous ne réussissons pas à le résoudre en injectant de l' argent.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK