Ask Google

Results for kvalitetsgaranti translation from Danish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Greek

Info

Danish

kvalitetsgaranti

Greek

εγγύηση

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Medlemsstaterne skal sikre kvalitetsgaranti.

Greek

Η εξασφάλιση της ποιότητας πρέπει να γίνεται στα κράτη μέλη.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Kommissionen har ikke mulighed for at give kvalitetsgaranti.

Greek

Αυτή είναι η προειδοποίηση και το μάθημα που θα ήθελα να συναγάγω από την περίοδο που μας πέρασε.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I denne forbindelse vil man specielt undersøge mulighederne for kvalitetsgaranti på grundlag af internationale standarder såsom ISO

Greek

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο της ποιοτικής δια­σφάλισης βάσει διεθνών προτύπων, όπως για παράδειγμα το ISO 9000.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Forbrugerne i Den Europæiske Union skal til enhver tid have adgang til kød fra en kontrolleret produktion med kvalitetsgaranti.

Greek

Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας μέσα σε αυτόν τον τομέα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Forbrugeren skal i supermarkedet ikke kun have en kvalitetsgaranti, men skal også nøjagtigt kunne se, hvor kødet kommer fra.

Greek

O καταναλωτής στο σουπερμάρκετ όχι μόνο θα πρέπει να έχει μια εγγύηση ποιότητας, αλλά και να μπορεί να καταλάβει επακριβώς από πού προέρχεται το κρέας.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Danish

De ekstra produktionsomkostninger, der er forbundet med dette og med en kvalitetsgaranti, skal i øvrigt fremgå klart af mærkningen.

Greek

Εξάλλου, το υψηλότερο κόστος παραγωγής που συνδέεται με την προσπάθεια και την εγγυημένη ποιότητα πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς στο επίπεδο της επισήμανσης.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Danish

En altomfattende udelukkelse af ansvar med hensyn til kvalitetsgaranti for den vare, kontrakten omhandler, betragtes ligeledes som ulovlig og ugyldig.

Greek

Οι όροι που θα πρέπει να θεωρούνται πάντα άκυροι βα περιληφθούν σε μια "μαύρη λίστα".

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Forbrugerne skal til enhver tid have adgang til »kød produceret under kontrollerede forhold« med kvalitetsgaranti. ranti.

Greek

Γιο τους λόγους αυτούς ύα πρέπει να δράσουμε αμέσως.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Flere og flere forbrugere er villige til at betale for kvalitetsgaranti, under forudsætning af at de kan se, at de får noget for pengene.

Greek

Σε όλου του το"εί τη ΚΓΠ εντείνονται οι piροσpiάθειε για τη βελτίωση τη piοιότητα των τροφί"ων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Ekspertgruppen påpegede endvidere, at den formodede kvalitetsgaranti, der ydes med påtegning, er en myte og fremsatte to vægtige argumenter for at ændre systemet.

Greek

Η υποτιθέμενη ποιοτική διασφάλιση την οποία χορηγεί η έγκριση δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας μύθος και για τον λόγο αυτό η επιτροπή κατέθεσε δύο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής του συστήματος.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den nye metode bygger på det princip, at standarder på den ene side giver en kvalitetsgaranti med hensyn til de væsentlige krav og at offentlige myndigheder på den anden side bevarer deres ansvar for beskyttelsen i forbindelse med de væsentlige krav.

Greek

Η νέα προσέγγιση προϋποθέτει κατ'αρχήν ότι αφενός η διαδικασία της ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι ικανή να παράγει πρότυπα ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των οδηγιών νέας προσέγγισης και αφετέρου ότι οι δημόσιες αρχές διατηρούν τις ευθύνες τους σε θέματα προστασίας στο πλαίσιο των βασικών απαιτήσεων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Forbrugernes frygt, der er udløst af fødevareskræk og den teknologiske udvikling såsom genetisk manipulation og fødevarebestråling, har ført til alvorlig bekymring om fødevaresikkerhed og stadig stigende krav om kvalitetsgaranti og flere oplysninger om produktionsmetoder.

Greek

«Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να συμβιβάζει την παραγωγή τροφίμων με τη διατήρηση των πεπερασμένων πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σήμερα να μπορούν να ικανοποιούνται χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να εκπληρώνουν τις δικές τους ανάγκες.»

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I stedet for en skamplet for de lande, som ikke har orden på deres fødevarekvalitet, er mærket" produceret i EU" på den måde en kvalitetsgaranti.

Greek

Αντί να αποτελεί το όνειδος των χωρών που δεν είναι εντάξει στο επίπεδο της ποιότητας των τροφίμων, η ετικέτα" προέλευση: ΕΚ"; είναι μια εγγύηση ποιότητας.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Er Kommissionen enig i, at den mærkning af ædle metaller, som foregår i Det Forenede Kongerige, er en beskyttelse af forbrugerne og en kvalitetsgaranti, som ikke hindrer fri og loyal handel?

Greek

Συμφωνεί, άραγε, η Επιτροπή με την άποψη ότι το σύστημα χάραξης επίσημης σφραγίδας ελέγχου επί των πολύτιμων μετάλλων που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζεται για την προστασία των

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Vi er derfor kede af bragen af ordlyden med kvalitetsgaranti, fordi den risikerer, selvom teksten indeholder talrige protester om overholdelse af subsidiaritetsprincippet, at give mulighed for en senere afvigelse ved oprettelse af et europæisk evalueringsnetværk.

Greek

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότιτο έργο των υπαλλήλων μας δεν διευκολύνθηκε προφα­νώς από το ακατάλληλο υπάρχον σύστημα και από τον εξαιρετικά σύνθετο χαρακτήρα του θέματος.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den beskæftiger sig også med målene i forbindelse med indførelse af kvalitetskriterier, herunder uddannelse af brugerne, hjælp til forskere, uddannelse af personer, der udarbejder websteder, samt kvalitetsgaranti. tetsgaranti.

Greek

Τέλος, ζητεί να συζητηθούν οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν στα κράτη μέλη και να εξε­ταστεί η εφικτότητα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης τους (αξιολόγηση από ομο­λόγους), σε εθελοντική βάση και για λόγους εκμάθησης.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Fordelen ved at sælge under sit eget mærke er først og fremmest at undgå mellemled og at kunne forhandledirekte med supermarkedet om avancen. Dernæst handler det om at kunne give forbrugeren en kvalitetsgaranti ved så at sige at sætte sin underskrift på produktet.Denne nye politik bakkes i øvrigt op af de store forretningskæder.

Greek

Στ Zapora-Mylof,ι υpiεύθυνι $έρυν 'τι δενpiρέpiει να α#ήσυν την ευκαιρία να piεράσει ανεκµε-τάλλευτη.Y Przemislaw Ashyk, piίς αpi#ίτησεpiρ'σ#ατα αpi' τη Σ(λή εσωτερικής αλιείας τ υ Olsztyn, ανατρά#ηκε στν (ώρ της υδατκαλλιέρ-γειας,α#ύ είναι γις εν'ς εκ των piρώην υpiαλλήλωνκαι νυν ιδικτητών της εpiι(είρησης.Ως υpiεύθυνςτυ τµέα εµpiρικής piρώθησης,αpi#άσισε νακαιντµήσει δι(ετεύντας στην αγρά,µε τ σήµατης εpiι(είρησης,τρία piρϊ'ντα piυ piρσ#έρνταιιδιαίτερα για piώληση σε υpiεραγρές:την καθαρισµένηνωpiή piέστρ#α,την καθαρισµένη κατεψυγµένηpiέστρ#α και την piαραδσιακή καpiνιστή piέστρ#α.Καθένα αpi' τα τρία αυτά piρϊ'ντα είναι έτιµ για(ρήση,συσκευασµέν σε κεν' σε µία συσκευασίαpiυ εγγυάται τη #ρεσκ'τητά τυ,και διατίθεται σταρά#ια των υpiεραγρών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Med denne betænk ning om vurdering af projekters indvirkning på mil jøet, om borgernes adgang til oplysning og om det fjerde aktionsprogram gør Parlamentet det klart, at det fortsat overvåger, at Fællesskabet med sine miljø projekter bliver en kvalitetsgaranti for miljøvenligeplaner og projekter og tillige for miljøvenlig omgang

Greek

Υποστήριξα τις σχετικές τροπολογίες, αλλά μου φαίνεται ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι να βάζει την άμαξα πριν

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Jeg vil således gerne takke Kommissionen for også at have godkendt mit ændringsforslag om nødvendigheden af en god fremstillingspraksis ved fremstillingen af de forskellige vitamin- og mineraltilskud, da dette giver den størst mulige kvalitetsgaranti, når det gælder forbrugerbeskyttelse.

Greek

Ευχαριστώ ειλικρινά την επιτροπή που ενέκρινε και την τροπολογία μου σχετικά με την ανάγκη να ακολουθηθεί μια ορθή κατασκευαστική πρακτική κατά την παρασκευή των διάφορων συμπληρωμάτων βιταμινών και ανόργανων ουσιών, διότι αυτό αποτελεί τη μέγιστη εγγύηση ποιότητας για την προστασία των καταναλωτών.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK