Ask Google

Results for obligationsmarked translation from Danish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Greek

Info

Danish

obligationsmarked

Greek

αγορά ομολόγων

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Oprette et effektivt obligationsmarked.

Greek

Δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς εντόκων γραμματίων και ομολόγων του δημοσίου.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

emission på det primære obligationsmarked

Greek

έκδοση ομολογιακών δανείων στην πρωτογενή αγορά

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EIB er blandt de førende låntagere på det globale obligationsmarked

Greek

Η ΕΤΕpi είναι ένα αpiό του κορυφαίου εκδότε οολόγων piαγκοσίω

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EIB er førende ikkestatslig låntager på EU’s obligationsmarked.

Greek

Η ΕΤΕpi είναι ο εγαλύτερο η κρατικό δανειολήpiτη στην αγορά οολόγων τη ΕΕ.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EIB's strategi over for euromarkedet leringen af et euro obligationsmarked.

Greek

Η στρατηγική της ΕΤΕπ για την αγορά του εύρω

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Renteniveauet steg, og køberne, især de institutionelle investorer, trak sig tilbage fra det nationale obligationsmarked.

Greek

Τα επι­τόκια αυξήθηκαν και οι αγοραστές, ιδιαίτερα οι θεσμικοί επενδυτές, αποσύρθηκαν από την εγχώρια αγορά ομό­λογων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

På det europæiske obligationsmarked fandt der en klar strukturel udvikling sted i retning af en forøgelse af virksomhedsobligationernes andel.

Greek

Στη διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων διαπιστώνεται σημαντική στροφή, προς την κατεύθυνση μιας μεγέθυνσης της αγοράς εταιρικών ομολόγων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den lave inflation har sammen med udsigterne til budgetkonsolidering på mellemlang sigt og fleksibilitet på udbudssiden ført til en kraftig kursstigning på det amerikanske obligationsmarked.

Greek

Η κατάσταση χαμηλού πληθιορισμού, ενισχυόμενη από τις προοπτικές μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης και ευελιξίας από την πλευρά της προσφοράς, έδωσαν υψηλή ώθηση στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den samlede middeltilvejebringelse i form af verdensomspændende obli­gationsemissioner repræsenterede over 10% af den samlede låntagning på det internatio­nale obligationsmarked.

Greek

Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μέσω τέτοιων εκδόσεων αντιπροσώπευε το 10% του συνολικού ποσού που αντλήθηκε από τη διεθνή αγορά ομολόγων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Imidlertid undgik det internationale obligationsmarked i US-$ indtil børskrakket en mere udtalt tilbagegang takket være de betydelige emissioner af egenkapitalrelaterede obligationer.

Greek

Ο τομέας δολαρίων της διεθνούς αγοράς ομό­λογων, τουλάχιστον μέχρι την κρίση του Οκτωβρίου, απέφυγε μια μεγαλύτερη συμπίεση, χάρη στο μεγάλο όγκο των εκδόσεων ομόλογων με δικαίωμα αγοράς μετοχών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Som følge af landets lave offentlige gæld, og fordi der ikke findes et udviklet obligationsmarked i estiske kroon, foreligger der ikke en harmoniseret lang rente i Estland.

Greek

Στην Εσθονία, επειδή δεν υπάρχει ανεπτυγμένη αγορά ομολόγων σε κορώνες Εσθονίας αλλά και επειδή το επίπεδο του δημόσιου χρέους είναι χαμηλό, δεν υπάρχει διαθέσιμο εναρμονισμένο μακροπρόθεσμο επιτόκιο.

Last Update: 2017-04-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Denne udvikling afspejler i nogen grad statsemittenternes afta gende aktivitet, men EUR's indførelse har også lettet den private sektors adgang til det internationale obligationsmarked.

Greek

Σε κάποιο βαθμό, αυτό αντανακλά τη μειωμένη παρουσία των εκδοτών του δημόσιου τομέα, αλλά η εισαγωγή του ευρώ διευκόλυνε επίσης την προσφυγή του ιδιωτικού τομέα στη διεθνή αγορά ομολόγων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det italienske obligationsmarked var præget af lang varig afmatning, især i andet halvår, hvilket under stregede en række strukturelle mangler, bl.a. mangelen på stærke markedsførere.

Greek

Η ιταλική αγορά ομόλογων υπέφερε από μια παρατε­ταμένη έλλειψη δυναμισμού, ειδικότερα κατά το δεύ­τερο εξάμηνο, γεγονός που έφερε στην επιφάνεια ορι­σμένες διαρθρωτικές αδυναμίες, μία από τις οποίες ήταν η απουσία ισχυρών διαμορφωτών της αγοράς.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Løbetiden er 12 år, kuponren­ten 12,30 % og kursen blev fastsat til pari. Det drejer sig om den første emission på det franske obligationsmarked inden for rammerne af dette finansielle instrument.

Greek

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης διαδραματίζει ενεργό ρόλο χρηματοδοτώντας νέα σχέδια (μελέτες και, ύστερα, εκτέλεση) σε διάφορους τομείς (όπως ο τουρισμός, η βιο­τεχνία, οι εμπορικές συναλλαγές, οι νέες ενέρ­γειες).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det tyske obligationsmarked nød i stigende grad godt af gunstige indenlandske forhold, f.eks. den reducerede inflation, konsolideringen af de offentlige finanser, den private sektors beskedne låneefterspørgsel og en positiv handelsbalance.

Greek

Η γερμανική ομολογιακή αγορά επωφελήθηκε σημα­ντικά από τις ευνοϊκές συνθήκες που επικράπησαν στη χώρα, μεταξύ των οποίων μπορούν να αναφερθούν η μείωση του πληθωρισμού, η σταθεροποίηση των δημό­σιων οικονομικών, η μέτρια ζήτηση πιστώσεων του ιδιωτικού τομέα και η πλεονασματικότητα του ισοζυ­γίου εξωτερικών συναλλαγών.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Et andet nyt og bemærkelsesværdigt forhold er, at andelen af obligationsemissioner, der ikke er officielt vurderet af et af de førende kreditvurderingsinstitutter, aftog markant på det europæiske obligationsmarked, der bliver stadig større og mere anonymt.

Greek

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι το ποσοστό των εκδόσεων ομολόγων που δεν διαθέτουν επίσημη πιστοληπτική κατάταξη από τους κύριους οίκους αξιολόγησης, υποχώρησε σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, η οποία διαρκώς διευρύνεται και καθίσταται πιο ανώνυμη.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

efter fast forrentede papirer. I Spanien førte den svage efterspørgsel efter lån fra den private sektor, svækkelsen af inflationspresset og et for andet år i træk omfattende overskud på betalingsbalancen til en forbedring af lånevilkårene på det spanske obligationsmarked. gationsmarked.

Greek

υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων και η ύπαρξη, για δεύτερο συνεχή χρόνο, ενός σημαντικά πλεονασματικού ισοζυγίου πληρωμών συνέβαλαν στη βελτίωση των όρων δανεισμού στην εγχώρια αγορά ομολογιακών δανείων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

rentedifference mellem to sektorer på obligationsmarkedet

Greek

χρονική και γεωγραφική διασπορά επιτοκίων

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

swap baseret på rentedifferencen mellem forskellige sektorer på obligationsmarkedet

Greek

ανταλλαγές με χρονική και γεωγραφική διασπορά

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK