Ask Google

Results for betalningsinställelser translation from Danish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Italian

Info

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 80 % av målbeloppet ska kommissionen underrätta budgetmyndigheten om detta.

Italian

Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 80 % numatytos sumos, Komisija apie tai informuoja biudžeto valdymo institucijas.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 80 % av målbeloppet ska kommissionen underrätta budgetmyndigheten om detta.

Italian

Jekk, bħala riżultat tal-attivazzjoni ta' garanziji wara xi inadempjenza maġġura jew iżjed, ir-riżorsi tal-Fond jaqgħu taħt 80 % tal-ammont immirat, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità baġitarja b'dan.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 80 % av målbeloppet ska kommissionen underrätta budgetmyndigheten om detta.

Italian

Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell'80 % dell'importo-obiettivo, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

(12) Garantifonden täcker betalningsinställelser avseende lån som emitterats av EIB för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti enligt EIB:s externa mandat.

Italian

(12) Garantijų fondas dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam Bendrijos teikia garantiją pagal EIB įsipareigojimą ES nepriklausančioms šalims, nevykdymą.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

(12) Garantifonden täcker betalningsinställelser avseende lån som emitterats av EIB för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti enligt EIB:s externa mandat.

Italian

(12) Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla BEI per i quali le Comunità forniscono una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

(12) Garantifonden täcker betalningsinställelser avseende lån som emitterats av EIB för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti enligt EIB:s externa mandat.

Italian

(12) Il-Fond ta' Garanzija jkopri inadempjenzi taħt self maħruġ mill-BEI li għalih il-Komunitajiet jipprovdu garanzija taħt il-mandat estern tal-BEI.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Dessutom bör fonden i enlighet med EIB:s externa mandat som fick verkan från och med den 1 februari 2007 även täcka betalningsinställelser avseende lånegarantier som lämnats av EIB och för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti.

Italian

Barra minn hekk, konformement mal-mandat estern tal-BEI li beda jkollu effett mill- 1 ta' Frar 2007, il-Fond għandu jkopri wkoll inadempjenzi taħt garanziji ta' self maħruġa mill-BEI li għalihom il-Komunitajiet jipprovdu garanzija.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Dessutom bör fonden i enlighet med EIB:s externa mandat som fick verkan från och med den 1 februari 2007 även täcka betalningsinställelser avseende lånegarantier som lämnats av EIB och för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti.

Italian

Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI entrato in vigore il 1o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali le Comunità forniscono una garanzia.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Dessutom bör fonden i enlighet med EIB:s externa mandat som fick verkan från och med den 1 februari 2007 även täcka betalningsinställelser avseende lånegarantier som lämnats av EIB och för vilka gemenskaperna tillhandahåller en garanti.

Italian

vasario 1 d., Fondas taip pat dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolų garantijomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam garantiją teikia Bendrijos, nevykdymą.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 70 % av målbeloppet ska kommissionen lägga fram en rapport om extraordinära åtgärder som kan komma att krävas för att tillföra fonden nytt kapital.

Italian

Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 70 % numatytos sumos, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, kurių gali prireikti Fondui papildyti.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 70 % av målbeloppet ska kommissionen lägga fram en rapport om extraordinära åtgärder som kan komma att krävas för att tillföra fonden nytt kapital.

Italian

Jekk, bħala riżultat tal-attivazzjoni ta' garanziji wara xi inadempjenza maġġura jew iżjed, ir-riżorsi fil-Fond jaqgħu taħt 70 % tal-ammont immirat, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar miżuri eċċezzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa biex jerġa' jimtela' l-Fond.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av en eller flera allvarliga betalningsinställelser understiger 70 % av målbeloppet ska kommissionen lägga fram en rapport om extraordinära åtgärder som kan komma att krävas för att tillföra fonden nytt kapital.

Italian

Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Belopp som efter infriandet av garantiförpliktelserna under år som föregår år n-1 ännu inte har återbetalats till fullo till följd av utjämningsmekanismen, ska återbetalas innan utjämningsmekanismen för betalningsinställelser som sker under år n-1 eller de efterföljande åren kan få verkan.

Italian

Bet kokia suma, susidariusi dėl garantijų, įvykdytų prieš "n-1" metus buvusiais metais, kuri dar nėra išmokėta visa dėl švelninamojo mechanizmo, grąžinama prieš tai, kai gali pradėti veikti švelninamasis mechanizmas, skirtas įsipareigojimų nevykdymui, atsiradusiam "n-1" ar vėlesniais metais, padengti.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Belopp som efter infriandet av garantiförpliktelserna under år som föregår år n-1 ännu inte har återbetalats till fullo till följd av utjämningsmekanismen, ska återbetalas innan utjämningsmekanismen för betalningsinställelser som sker under år n-1 eller de efterföljande åren kan få verkan.

Italian

Kwalunkwe ammont li jirriżulta mill-attivazzjoni ta' garanziji fis-snin li jippreċedu s-sena "n-1", li ma jkunx tħallas kollu lura, dovut għall-mekkaniżmu ta' twittija, għandu jitħallas lura qabel il-mekkaniżmu ta' twittija għal mankanzi li jsiru fis-sena "n-1" jew fi snin sussegwenti jista' jibda jkollu effett.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Belopp som efter infriandet av garantiförpliktelserna under år som föregår år n-1 ännu inte har återbetalats till fullo till följd av utjämningsmekanismen, ska återbetalas innan utjämningsmekanismen för betalningsinställelser som sker under år n-1 eller de efterföljande åren kan få verkan.

Italian

Qualsiasi importo derivante dall'attivazione di garanzie negli anni precedenti all'anno n-1 che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell'attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell'anno n-1 o negli anni successivi.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Om infriandet av garantiförpliktelserna under år n-1, på grund av en eller flera betalningsinställelser, överstiger 100 miljoner EUR ska det belopp som överstiger 100 miljoner EUR återbetalas till fonden i årliga delbetalningar med början år n + 1, vilka ska fortsätta under de följande åren till dess att hela detta belopp har återbetalats ("utjämningsmekanism").

Italian

Jekk, bħala riżultat ta' xi inadempjenza jew aktar, l-attivazzjoni ta' garanziji tul is-sena "n-1" taqbeż EUR 100 miljun, l-ammont li jaqbeż EUR 100 miljun għandu jitħallas lura fil-Fond f'lottijiet annwali li jibdew fis-sena "n + 1" u li jkomplu matul is-snin ta' wara sakemm isir il-ħlas kollu ("mekkaniżmu ta' twittija").

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Om infriandet av garantiförpliktelserna under år n-1, på grund av en eller flera betalningsinställelser, överstiger 100 miljoner EUR ska det belopp som överstiger 100 miljoner EUR återbetalas till fonden i årliga delbetalningar med början år n + 1, vilka ska fortsätta under de följande åren till dess att hela detta belopp har återbetalats ("utjämningsmekanism").

Italian

Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l'anno n-1 superano 100 milioni di EUR, l'importo eccedente 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall'anno n + 1 e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (meccanismo di lisciatura).

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Ett bestämmande inflytande ska inte anses utövas när det endast är fråga om att en tjänsteman utövar sina funktioner enligt en medlemsstats lagar om likvidation, konkurs, obestånd, betalningsinställelse, ackord eller liknande förfaranden.

Italian

Influwenza dominanti ma għandhiex tkun preżunta li tiġi eżerċitata unikament bis-saħħa tal-fatt illi uffiċjal ikun qiegħed jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu, skont il-liġi ta' Stat Membru rigward il-likwidazzjoni, l-istralċ, insolvenza, il-waqfien tal-ħlasijiet, il-kompożizzjonijiet jew proċeduri analogi.

Last Update: 2010-09-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK