Ask Google

Results for mereakvatooriumi translation from Danish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Italian

Info

Danish

Merepiirkonnas või allpiirkonnas liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvat mereakvatooriumi iseloomustavate elementide piisav käsitlemine.

Italian

(1) Kopertura adegwata ta' l-elementi li jikkaratterizzaw l-ilmijiet marini taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' l-Istati Membri f'Reġjun jew Sub-Reġjun Marin.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Saavutatava või säilitatava keskkonnaseisundi täpsustamine ja formuleerimine merepiirkonda või allpiirkonda kuuluvat liikmesriigi mereakvatooriumi iseloomustavate elementide mõõdetavate omaduste näol.

Italian

(3) Speċifikazzjoni ta' l-istatus ambjentali li għandu jintlaħaq jew jinżamm u formulazzjoni ta' dak l-istatus f'termini ta' kwalitajiet miżurabbli ta' l-elementi li jikkaratterizzaw l-ilmijiet marini ta' Stat Membru f'Reġjun jew Sub-Reġjun Marin.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Iga liikmesriik töötab vastavalt lõike 2 punktides a ja b sätestatud tegevuskavale igas asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks välja merestrateegia.

Italian

Kull Stat Membru għandu, fir-rigward ta' kull Reġjun jew Sub-Reġjun Marin konċernat, jiżviluppa Strateġija Marina għall-ilmijiet marini tiegħu skond il-pjan ta' azzjoni stabbilit fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

(25) Selliste analüüside alusel peaksid liikmesriigid oma mereakvatooriumi jaoks kindlaks määrama hea keskkonnaseisundi parameetrite kogumi.

Italian

(25) Abbażi ta' tali analiżi, l-Istati Membri għandhom imbagħad jiddeterminaw għall-ilmijiet marini tagħhom sett ta' karatteristiċi għal status ambjentali tajjeb.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Võttes arvesse kättesaadavaid olemasolevaid andmeid, teevad liikmesriigid igas merepiirkonnas või allpiirkonnas oma mereakvatooriumi esialgse hindamise, mis seisneb järgmises:

Italian

Fir-rigward ta' kull Reġjun jew Sub-Reġjun Marin, l-Istati Membri għandhom jagħmlu valutazzjoni inizjali ta' l-ilmijiet marini tagħhom, b'kont meħud ta' data eżistenti fejn disponibbli u li tkopri li ġej:

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Liikmesriigid võtavad meetmeprogrammide puhul arvesse mõju, mida need avaldavad vetele väljaspool oma mereakvatooriumi, et minimeerida kahju ja võimaluse korral avaldada positiivset mõju kõnesolevatele vetele.

Italian

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-implikazzjonijiet tal-programmi ta' miżuri tagħhom fir-rigward ta' ilmijiet lil hinn mill-ilmijiet marini tagħhom, bil-għan li jiġi minimizzat ir-riskju ta' ħsara f'dawk l-ilmijiet u, jekk ikun possibbli, ikollhom impatt pożittiv fuqhom.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Käesolev direktiiv on kohaldatav kogu mereakvatooriumi suhtes, nagu see on määratletud artikli 3 punktis 1, ning arvestab piiriüleseid mõjusid samas merepiirkonnas või allpiirkonnas asuvate kolmandate riikide merekeskkonna kvaliteedile.

Italian

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-ilmijiet marini kollha kif definiti fl-Artikolu 3(1), u għandha tqis l-effetti transkonfinali fuq il-kwalità ta' l-ambjent marin ta' pajjiżi terzi fl-istess Reġjun jew Sub-Reġjun Marin.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Liikmesriigid määravad artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud esialgse hindamise alusel igas asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks ühiselt kindlaks hea keskkonnaseisundi parameetrite kogumi, tuginedes I lisas loetletud kvalitatiivsetele tunnustele.

Italian

B'referenza għall-valutazzjoni inizjali magħmula skond l-Artikolu 8(1), l-Istati Membri għandhom, fir-rigward ta' kull Reġjun jew Sub-Reġjun Marin konċernat, jiddeterminaw, għall-ilmijiet marini, sett ta' karatteristiċi għal status ambjentali tajjeb, abbażi tad-deskritturi kwalitattivi elenkati fl-Anness I.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Liikmesriigid võivad konkreetse ala eripära arvessevõtmiseks rakendada käesolevat direktiivi lõikes 1 nimetatud mereakvatooriumi sobiva tasandi alarajoonide alusel, tingimusel et kõnealused alarajoonid on piiritletud järgmiste mere allpiirkondadega kokkusobivalt:

Italian

L-Istati Membri jistgħu, sabiex jieħdu kont ta' l-ispeċifiċitajiet ta' żona partikolari, jimplimentaw din id-Direttiva b'referenza għas-subdiviżjonijiet fil-livell adatt ta' l-ilmijiet marini msemmijin fil-paragrafu 1, sakemm tali subdiviżjonijiet ikunu delimitati b'mod kompatibbli mas-Sub-Reġjuni Marini li ġejjin:

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Seda mitmekesisust tuleks arvesse võtta merestrateegiate väljatöötamise kõigis järkudes, kuid eriti ühenduse mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi saavutamiseks mõeldud meetmete ettevalmistamisel, kavandamisel ja elluviimisel merepiirkondade ja allpiirkondade tasandil.

Italian

Dik id-diversità għandha titqies fl-istadji kollha tal-preparazzjoni ta' l-istrateġiji marini, iżda speċjalment waqt il-preparazzjoni, l-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-miżuri sabiex jintlaħaq status ambjentali tajjeb fl-ambjent marin tal-Komunità fil-livell tar-Reġjuni u Sub-Reġjuni Marini.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

"keskkonnaalased sihid" - mereakvatooriumi erinevate komponentide soovitud seisundi ning survetegurite ja mõju kvalitatiivne ja kvantitatiivne määratlemine iga merepiirkonna või allpiirkonna jaoks.

Italian

"mira ambjentali" tfisser dikjarazzjoni kwalitattiva jew kwantitattiva dwar il-kondizzjoni mixtieqa tal-komponenti differenti ta' l-ilmijiet marini fir-rigward ta' kull Reġjun jew Sub-Reġjun, u tal-pressjonijiet u l-impatti fuqhom.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Liikmesriigid kehtestavad artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud esialgse hindamise alusel koordineeritud seireprogrammi oma mereakvatooriumi keskkonnaseisundi pidevaks hindamiseks III lisas toodud elementide soovitusliku nimekirja ja V lisas toodud nimekirja alusel ja toetudes artikli 10 kohaselt kehtestatud keskkonnaalastele sihtidele ning rakendavad seda programmi.

Italian

Abbażi tal-valutazzjoni inizjali magħmula skond l-Artikolu 8(1), l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jimplimentaw programmi koordinati ta' monitoraġġ għall-valutazzjoni kontinwa ta' l-istatus ambjentali ta' l-ilmijiet marini tagħhom abbażi tal-lista indikattiva ta' elementi stabbiliti fl-Anness III u tal-lista stabbilita fl-Anness V, u b'referenza għall-miri ambjentali stabbiliti skond l-Artikolu 10.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

juuliks 2012 aruande, milles antakse hinnang käesoleva direktiivi panuse kohta selliste olemasolevate kohustuste täitmisesse ja algatuste kohaldamisesse, mis liikmesriikidel või ühendusel on ühenduse või rahvusvahelisel tasandil mereakvatooriumi keskkonnakaitse suhtes.

Italian

Sa mhux aktar tard mill- 15 ta' Lulju 2012, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li jevalwa l-kontribuzzjoni ta' din id-Direttiva għall-implimentazzjoni ta' l-obbligi, impenji u inizjattivi eżistenti ta' l-Istati Membri jew tal-Komunità fil-livell Komunitarju jew fil-livell internazzjonali fil-qasam tal-protezzjoni ambjentali ta' l-ilmijiet marini.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

(26) Järgmine samm hea keskkonnaseisundi saavutamise suunas peaks seisnema keskkonnaalaste eesmärkide ja pidevaks hindamiseks mõeldud järelevalveprogrammide kehtestamises, mis võimaldaksid asjaomase mereakvatooriumi seisundit korrapäraselt hinnata.

Italian

(26) Il-pass li jmiss sabiex jintlaħaq status ambjentali tajjeb għandu jkun li jiġu stabbiliti miri ambjentali u programmi ta' monitoraġġ għal valutazzjoni kontinwa, li jippermettu li l-istat ta' l-ilmijiet marini konċernati jiġi evalwat fuq bażi regolari.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Asjaomane liikmesriik peaks sellise erijuhtumi tekkimist põhjendama, näitama ära asjaomase piirkonna ning võtma asjakohaseid ajutisi meetmeid keskkonnaalaste eesmärkide järgimise jätkamiseks, et vältida ohustatud mereakvatooriumi seisundi edasist halvenemist ja leevendada kahjulikku mõju asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas.

Italian

L-Istat Membru konċernat għandu jissostanzja għaliex huwa jikkunsidra li nqala' tali każ speċjali u jidentifika ż-żona konċernata, u għandu jieħu miżuri ad hoc adegwati bl-għan li jkompli jsegwi l-miri ambjentali,li jipprevjeni deterjorament ulterjuri fl-istatus ta' l-ilmijiet marini milqutin uli jtaffi l-impatt avvers fuq ir-Reġjun jew Sub-Reġjun Marin konċernat.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Kui liikmesriik tuvastab probleemi, mis mõjutab tema mereakvatooriumi keskkonnaseisundit ja mida ei saa lahendada siseriiklikul tasandil võetavate meetmetega või mis on seotud mõne muu ühenduse poliitika või rahvusvahelise lepinguga, teatab ta sellest vastavalt komisjonile ja põhjendab oma seisukohta.

Italian

Fejn Stat Membru jidentifika kwistjoni li jkollha impatt fuq l-istatus ambjentali ta' l-ilmijiet marini tiegħu u li ma tistax tiġi trattata b'miżuri adottati fil-livell nazzjonali, jew li tkun marbuta ma' xi politika Komunitarja oħra jew ma' ftehim internazzjonali ieħor, huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni skond il-każ u jipprovdi ġustifikazzjoni sabiex jissostanzja l-fehma tiegħu.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

(11) Iga liikmesriik peaks seetõttu oma mereakvatooriumi jaoks välja töötama merestrateegia, mis lähtub küll liikmesriigi oma akvatooriumist, kuid kajastab samas asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna üldist perspektiivi.

Italian

(11) Kull Stat Membru għandu għalhekk jiżviluppa Strateġija Marina għall-ilmijiet marini tiegħu li, filwaqt li tkun speċifika għall-ilmijiet tiegħu, tkun tirrifletti l-perspettiva ġenerali tar-Reġjun jew Sub-Reġjun Marin partikolari.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

(15) Käesolevas direktiivis määratletud mereakvatooriumi ei ole kõigil liikmesriikidel ning seetõttu peaks direktiivi nende sätete toime, mis on suunatud vaid mereakvatooriumiga liikmesriikidele, piirduma vaid nimetatud liikmesriikidega.

Italian

(15) Mhux l-Istati Membri kollha għandhom ilmijiet marini kif definiti f'din id-Direttiva u, għalhekk, l-effett tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li jindirizzaw esklussivament lill-Istati Membri li għandhom ilmijiet marini għandu jkun limitat għal dawk l-Istati Membri.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

d) mereakvatooriumi füüsikaliste omaduste nihked või muutused, mis tulenevad üldisest huvist tingitud meetmetest, mida peetakse keskkonnale osaks saavast negatiivsest mõjust tähtsamaks, sealhulgas igasugune piiriülene mõju;

Italian

(d) modifiki jew alterazzjonijiet fil-karatteristiċi fiżiċi ta' l-ilmijiet marini kkawżati minn azzjonijiet meħuda minħabba raġunijiet ta' interess pubbliku prevalenti li jissuperaw l-impatt negattiv fuq l-ambjent, inkluż kwalunkwe impatt transkonfinali;

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Danish

Asjaomane liikmesriik võtab siiski asjakohaseid ajutisi meetmeid, mille eesmärk on püüelda jätkuvalt keskkonnaalaste sihtide saavutamise suunas, vältida punktides b, c või d nimetatud põhjustel ohustatud mereakvatooriumi seisundi edasist halvenemist ja leevendada kahjulikku mõju asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas või teiste liikmesriikide mereakvatooriumis.

Italian

Madankollu, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu miżuri ad hoc adegwati bl-għan li jkompli jfittex jilħaq il-miri ambjentali, sabiex jipprevjeni deterjorament ulterjuri fl-istatus ta' l-ilmijiet marini milqutin għal raġunijiet identifikati taħt il-punti (b), (ċ) jew (d) u sabiex itaffi l-impatt ħażin fil-livell tar-Reġjun jew Sub-Reġjun Marin konċernat jew fl-ilmijiet marini ta' Stati Membri oħra.

Last Update: 2010-09-02
Usage Frequency: 1

Reference: MatteoT

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK