Ask Google

Results for europaskolernes translation from Danish to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Maltese

Info

Danish

Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles)

Maltese

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali ta’ l-Iskejjel Ewropej (Brussell)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ombudsmanden afsluttede i 2008 en række undersøgelser af Kommissionens rolle i Europaskolernes drift.

Maltese

Fl-2008, l-Ombud-sman għalaq għadd ta’ investigazzjonijiet dwar l-irwol li għandha l-Kummissjoni fil-funzjoni talIskejjel Ewropej.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen oplyste i sin detaljerede udtalelse Ombudsmanden om, at Det Øverste Råd havde besluttet, at Inspektionsrådet skulle undersøge Europaskolernes sprogafdelingers generelle organisation.

Maltese

IlKummissjoni fl-aååar qablet li tåallas lillilmentatur kumpens ta’ EUR 56 000, li kien ta’ sodisfazzjon gåall-ilmentatur. Gåalhekk lOmbudsman gåalaq ilkaE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ombudsmanden har imidlertid altid haW den holdning, at Kommissionen har et vist ansvar for Europaskolernes driW, herunder et overordnet ansvar for at fremme god forvaltningsskik på disse skoler.

Maltese

Madankollu, lOmbudsman huwa konsistentament talfehma li lKummissjoni gåandha Ñerta responsabilità gåall-operat ta’ l-Iskejjel Ewropej, li tinkludi responsabilità ãenerali li tiãi promossa lamministrazzjoni tajba f’dawn l-iskejjel.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommission svarede, at den på et af de kommende møder i Det Øverste Råd ville bede Generalsekretæren om at ændre Europaskolernes vedtægter, således at sådanne klager blev tilladt.2153/2004/MF 

Maltese

Il-Kummissjoni wieġbet li kellha l-inten-zjoni li tistaqsi lis-Segretarju Ġenerali, f’waħda mil-laqgħat talBord tal-Gvernaturi li ġejjin, għal introduzzjoni ta’ emenda tarRegoli Ġenerali talIskejjel biex tippermetti appelli bħal dawn. 2153/2004/MF 

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

aftale om vedtægten for Europaskolerne

Maltese

Konvenzjoni li Tiddefinixxi l-Istatut tal-Iskejjel Ewropej

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

vedtægt for Europaskolen

Maltese

Statut tal-Iskejjel Ewropej

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Vedtægten for Europaskolerne

Maltese

Statut tal-Iskejjel Ewropej

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

( 1 ) De samlede indtægter og udgifter på hver Europaskoles budget og på generalsekretariatets budget inklusive samtlige ændringer til de oprindeligt vedtagne budgetter.

Maltese

( 1 ) Iddħul u n-nefqa totali hekk kif prevvisti fil-Baġit ta' kull Skola Ewropea u tal-Uffiċċju inklużi l-modifiki kollha li saru fil-baġits inizjalment adottati. ( 2 ) Sors: L-Iskejjel Ewropej, clôture des comptes 2009 (għeluq talkontijiet 2009).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

( 11 ) Retten gennemgår det konsoliderede regnskab og reviderer desuden hvert år det centrale kontor og, som led i sin revision­ scyklus, to af de 14 europaskoler. ( 12 ) Kilde: Europaskolerne, regnskabsafslutning 2009.

Maltese

( 11 ) IlQorti tagħmel reviżjoni ta’ kontijiet konsolidati u barra minn dan tagħmel verifika annwali tal-Uffiċċju Ċentrali u verifika ċiklika ta’ tnejn minn erbatax-il skola Ewropea kull sena.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

( 2 ) Kilde: Europaskolerne, regnskabsafslutning 2009. ( 3 ) Kilde: Generalsekretærens 2009-beretning til Europaskolernes Øverste Råd.

Maltese

( 3 ) Sors: IrRapport Annwali tal2009 tas-Segretarju Ġenerali lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

ALDERSGRÆNSER I ET PRAKTIKPROGRAM ................................................................................................................................................................................98ANNULLERING AF EN FINANSIEL FORPLIGTELSE ....................................................................................................................................................................99UDVÆLGELSE AF ELEVER TIL EUROPASKOLERNE .................................................................................................................................................................100AKTINDSIGT I ET DOKUMENT FRA EN MEDLEMSSTAT I PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD ......101

Maltese

LIMITI FL-ETÀ G_AL PROGRAMMI TA’ APPRENDISTAT .........................................................................................................................................................99IT-T_ASSIR TA’ IMPENN FINANZJARJU ......................................................................................................................................................................................100IS-SELEZZJONI TA’ STUDENTI G_ALL-ISKEJJEL EWROPEJ ....................................................................................................................................................100ALLESS G_AL DOKUMENT LI JORI]INA MINN STAT MEMBRU FIL-PROLEDURA DWAR IL-BILANL ELLESSIV...............................................101 ...............................................101

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Begge hovedstæder byder på udmærkede faciliteter inden for sundhedssektoren, og for børnefamilier er der et stort udvalg af skoler, som spænder lige fra Europaskolerne, internationale skoler, Lycée Français, Deutsche Schule og British School til de belgiske og luxembourgske skoler, som også er af meget høj standard.

Maltese

Iż-żewġt ibliet kapitali joffru faċilitajiet eċċellenti ta’ kura tas-saħħa, filwaqt li l-edukazzjoni tat-tfal hija eħfef minħabba l-għażla ta’ l-iskejjel disponibbli: l-Iskola Ewropea, l-Iskola Internazzjonali, il-Lycée Français, id-Deutsche Schule, u l-British School, filwaqt li l-iskejjel Belġjani u Lussemburgiżi huma ta’ standard eċċellenti wkoll.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Da klagerens problem imidlertid stadig ikke var løst, besluttede Ombudsmanden at informere den nye generalsekretær for Europaskolerne og den tyske regering om sagen.

Maltese

Madankollu, peress li l-problema ta’ l-ilmentatur għadha ma ġietx solvuta, l-Ombudsman iddeċieda li jgħarraf bil-każ lis-Segretarju Ġenerali l-ġdid ta’ l-Iskejjel Ewropej u lill-gvern Ġermaniż.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

De centrale oplys­ninger om Europaskolerne er anført i tabel 9.3.

Maltese

Id-data prinċipali li tikkonċerna lill- Iskejjel Ewropej hija spjegata fitTabella 9.3.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den tredje sag (1391/2002/JMA og andre) gav anledning til en særlig beretning til Europa-Parlamentet e W er et forslag til henstilling om, at Kommissionen skulle t r æ T e de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forældre til børn med særlige pædagogiske behov, som ikke kan gå på Europaskolerne pga. graden af deres handicap, ikke behøver at bidrage til omkostningerne ved deres børns undervisning.

Maltese

It-tielet kaE (1391/2002/JMA u oårajn) wassal gåal Rapport SpeÑjali lillParlament Ewropew, wara abbozz ta’ rakkomandazzjoni li lKummissjoni gåandha tieåu l-passi neÑessarji biex tiEgura li lãenituri ta’ tfal bi åtiã`iet edukamivi speÑjali li huma eskluEi mill-Iskejjel Ewropej minåabba l-grad ta’ diEabilità tagåhom, ma jintalbux jikkontribwixxu gåallispejjeE ta’ l-edukazzjoni tat-tfal tagåhom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det var imidlertid hans opfattelse, at Kommissionens engagement i Europaskole-systemet er af et sådant omfang, at den skal spille en aktiv rolle for at sikre, at Europaskolerne lever op til principperne for god forvaltningsskik.

Maltese

Huwa kkunsidra li l-importanza ta’ l-involviment talKummissjoni fi s-sistema ta’ l-Iskejjel Ewropej hija tali li għandha jkollha rwol attiv sabiex jiġi assigurat li l-Iskejjel jikkonformaw mal-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EUROPASKOLERNE

Maltese

L-ISKEJJEL EWROPEJ

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EWersom Kommissionen havde foreslået og stemt for udfasningen af de to sprogafdelinger, gjorde klagerne gældende, at den havde undladt at fremme god forvaltningsskik på Europaskolerne, navnlig hvad angår gennemsigtigheden af og begrundelserne for beslutninger, som det kræves i chartret om grundlæggende remigheder. igheder.

Maltese

Peress li lKummissjoni kienet ipproponiet u vvotat favur it-tneåå`a mtarrãa ta’ Eewã oqsma tal-lingwa, l-ilmentaturi allegaw li kienet naqset milli tippromwovi amministrazzjoni tajba fl-Iskejjel Ewropej, speÑjalment fi r-rigward tattrasparenza u r-raãunament tad- deÑiE jo n ` iet, kif tirrikjedi l-Karta tad-Drim ` iet Fundamentali ta’ lUnjoni Ewropea.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Eftersom Europaskolerne ikke er institutioner eller organer under De Europæiske Fællesskaber, bad Ombudsmanden om en udtalelse fra Kommissionen, da sidstnævnte har et vist ansvar for driften af Europaskolerne, idet den er repræsenteret i skolernes styrelsesråd og i høj grad bidrager til finansieringen af skolerne.

Maltese

Billi l-Iskejjel Ewropej m’humiex istituzzjoni jew korp tal-Komunitajiet Ewropej, l-Ombudsman talab għal opinjoni millKummissjoni, minħabba li din ta’ l-aħħar għandha ċerta responsabbiltà għall-operat ta’ l-Iskejjel Ewropej, li ġejja mill-fatt li hija rrappreżentata fuq il-Bord tal-Gvernaturi tagħhom u tikkontribwixxi bil-kbir għall-finanzjament tagħhom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK