Ask Google

Results for finansieringsinstrument translation from Danish to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Maltese

Info

Danish

finansieringsinstrument med strukturelt sigte

Maltese

strument finanzjarju strutturali

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Emissionshandelsordningen vil høste fordel af et nyt EU-finansieringsinstrument

Maltese

Il-Kunsill tal-Ambjent ta’ Ottubru talab lillKummissjoni biex jelabora aktar fuq l-alternattivi differenti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EFF er mere end blot et finansieringsinstrument og er samtidig et veritabelt udviklingslokomotiv.

Maltese

Il-FES mhuwiex sempliċement strument finanzjarju, iżda huwa tabilħaqq mutur għall-iżvilupp.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

ESF er Den Europæiske Unions vigtigste finansieringsinstrument til investering i mennesker.

Maltese

L-FSE huwa l-istrument finanzjarju prinċipali ta’ l-Unjoni Ewropea għall-investiment fin-nies.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I 2006 blev det derfor besluttet at indføre et helt nyt finansieringsinstrument i stedet for bare at forlænge FIUF.

Maltese

Għalhekk ġie deċiż li, pjuttost milli jerġa’ jiġi estiż il-FIFG, għandu jiddaħħal strument kompletament ġdid ta’ finanzjament.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Små budgetposter vil blive konsolideret i afsnit under det enkelte finansieringsinstrument, også selv om et givet instrument nødvendiggør flere retsgrundlag.

Maltese

Fl-Istati Membri koperti mill-Fond ta’Koe∆joni, is-simplifikazzjoni u l-konsistenza g¢andhom ikunumsa¢¢a bil-programmazzjoni ta ‘ intervent fl-istess kwadru ta’dawk meg¢juna mill-ERDF.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Dette budget forvaltes af den fælles ske-ripolitiks finansieringsinstrument, Den Europæiske Fiskerifond (EFF).

Maltese

Hija tqis biss it-tunnellaġġ u kobor tal-o-tot, u għalhekk jistgħu jitfaċċaw sitwazzjonijiet paradossali.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder)

Maltese

dwar l-istabbiliment ta'strument ta'finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ved valget af det mest passende finansieringsinstrument skal der tages hensyn til operationens indtægtsskabende potentiale og dens risikoniveau med henblik på at udnytte de offentlige midler så effektivt som muligt.

Maltese

L-għażla tal-iktar strument ta' finanzjament xieraq għandha tieħu kont tal-potenzjal li jkollha operazzjoni biex tiġġenera dħul, u l-livell tagħha ta’ riskju sabiex tagħmel użu mill-aktar effettiv tal-fondi pubbliċi.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Dette nye program, der er benævnt Life+, vil blive Unionens eneste finansieringsinstrument, der udelukkende er helliget miljøet.

Maltese

Minnaħa tagħha, ilKummissjoni xtaqet il-konferma ta’ impenn sostanzjali mis-settur privat fil-finanzjament ta’ dawn il-fażijiet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Udgifter, der medfinansieres af ELFUL, medfinansieres ikke af bidrag fra strukturfondene, fra Samhørighedsfonden eller fra noget andet EU-finansieringsinstrument.

Maltese

Nefqa kkofinanzjata mill-FAEŻR ma għandhiex tkun ikkofinanzjata permezz ta’ kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali, mill-Fond ta’ Koeżjoni jew minn kwalunkwe strument finanzjarju ieħor tal-Unjoni.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Foreligger der ikke en specifik afgørelse truffet af Rådet, overføres de kumulerede nettotilbageførsler til faciliteten ved denne afgørelses udløb til det næste OLT-finansieringsinstrument.

Maltese

Mal-iskadenza ta’ din id-Deċiżjoni, u fl-assenza ta’ deċiżjoni speċifika mill-Kunsill, il-mixi mill-ġdid kumulattiv lill-Faċilità għandu jiġi riportat fl-Investiment Finanzjarju tal-PTEE li jkun imiss.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

EU’s vigtigste finansieringsinstrument på miljøområdet hedder LIFE+. Der er afsat 2,143 mia. EUR for programmeringsperioden 2007-2013.

Maltese

L-istrument finanzjarju ewlieni Ewropew għall-ambjent huwa l-LIFE+.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 20. december (1) et nyt finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder i verden.

Maltese

Peress l il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej annulat ilftehim ma’l-Istati Uniti dwar lipproċessar u t-trasferiment ta’data personali tal-passiġieri ta’ l-ajru, ilKummissjoni rrakkomandat fis-16 ta’ Ġunju (1), li hi u lKunsill għandhom jaġixxu flimkien biex jinfurmaw lill-Istati Uniti bit-temma tal-ftehim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Med instrumentet for udviklingssamarbejde indføres der også et forenklet system, idet en række eksisterende instrumenter erstattes af et enkelt finansieringsinstrument, således at EU vil træffe alle foranstaltninger på grundlag af samme principper og ved hjælp af en forenklet beslutningsproces.

Maltese

Fis-27 ta’ Frar, il-Presidenti talKunsill u lKummissjoni ffirmaw memorandum ta’ ftehim dwar kontribuzzjoni mill-Iżvizzera ta’ biljun Frank Żvizzeru fuq medda ta’ ħames snin għall-iffinanzjament ta’ proġetti għattnaqqis tad-differenzi soċjoekonomiċi fl-għaxar Stati Membri ġodda ta’ l-Unjoni.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Socialfonden er EU’s vigtigste finansieringsinstrument, når det drejer sig om støtte til unges beskæftigelse, iværksætteri og læringsmobilitet blandt unge arbejdstagere for at forebygge skolefrafald og hæve færdighedsniveauet.

Maltese

Huwa l-istrument finanzjarju prinċipali talUE għall-appoġġ talimpjieg tażżgħażagħ, l-intrapren-ditorija uœl-mobilità tal-ħaddiema żgħażagħ, biex jiġi evitat it-tluq bikri milliskola uœjiżdiedu l-livelli tal-ħiliet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

—reagere effektivt, øjeblikkeligt og integreret på kriser og ustabilitet via ét finansieringsinstrument, som bygger på den nytteværdi, der er demonstreret af den hurtige reaktionsmekanisme, indtil programmeringen under et af de generelle instrumenter for samarbejdeog bistand kan genoptages

Maltese

G¢andha tin∆amm u tkun rinfurzata fil-ka∆ ta’i∆jed ¢ti¿ijiet potenzjali, notevolment mill-pajji∆i ¿irien ta’l-Unjoni mkabbra: NIS talPunent (ilMoldova, L-Ukraina, il-Belarus), il-Kawka∆u u l-pajji∆i mhux membri tal-Mediterran.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Dette kræver et omfattende og effektivt samarbejde mellem Unionens finansieringsinstrumenter og nationale og regionale finansieringskilder, og derfor vil der blive knyttet tætte forbindelser med samhørighedspolitikken for at opnå synergivirkninger og sikre en sammenhængende tilgang.

Maltese

Dan jirrikjedi kooperazzjoni sostanzjali u effettiva bejn il-finanzjaturi tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali li għalihom ser jitwettqu rabtiet b'saħħithom mal-politika ta' koeżjoni sabiex ikunu żgurati sinerġiji u approċċ koerenti.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Disse aktiviteter skal gennemføres ved at benytte de eksisterende finansieringsinstrumenter.

Maltese

Dawn l-attivitajiet għandhom jitwettqu permezz tal-istrumenti ta' finanzjament eżistenti.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kommissionen giver adgang til oplysninger om finansiel bistand, der ydes i henhold til andre EU-retlige regler, herunder Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Horisont 2020 samt i form af lån og finansieringsinstrumenter etableret af Den Europæiske Investeringsbank.

Maltese

Il-Kummissjoni ser tagħmel disponibbli informazzjoni dwar assistenza finanzjarja mogħtija taħt il-liġi tal-Unjoni, inklużi il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Orizzont 2020 u dik fil-forom ta' self u strumenti finanzjarji stabbiliti mill-Bank Ewropew tal-Investiment.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK