Ask Google

Results for sprogindlæringen translation from Danish to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Maltese

Info

Danish

at forbedre sprogundervisningen og sprogindlæringen og at fremme Unionens brede sproglige mangfoldighed og interkulturelle bevidsthed

Maltese

itejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-lingwi u jippromwovi d-diversità lingwistika kbira tal-Unjoni u l-għarfien interkulturali;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Gennemet europæisk projekt om parvist skolesamarbejdeskal alle europæiske skoler have mulighed for atetablere et partnerskab med en anden skole forderigennem at fremme sprogindlæringen og deninterkulturelle udveksling samt forståelsen forværdien af den flersprogede og flerkulturelleeuropæiske samfundsmodel.

Maltese

Pro¿ett Ewropew ta’¿emella¿¿ bejn l-iskejjel g¢andu partikolarment jippermetti lill-iskejjel Ewropej kollha li jwaqqfu s¢ubiji ma’skejjel o¢ra, sabiex jiffavorixxi t-tag¢lim tal-lingwi u l-iskambji bejn il-kulturi u j∆id is-sensibilizzazzjoni g¢all-mudell ta’soƒjetàmultilingwa u multikulturali.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

ARBEJDET I EU’S INSTITUTIONER OG ORGANER for flersprogethed og fremme af sproglig mangfoldighed og sprogindlæring i EU.

Maltese

Minnaħa tagħha, fis-7 ta’ Ġunju, ilKummissjoni ppreżentat komunikazzjoni msejħa “Rakkomandazzjonijiet għall-impenn imġedded ta’l-Unjoni Ewropea ma’ l-Iraq” (2).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Brochuren her handler om, hvad du kan få ud af at lære et fremmedsprog, både glæder og udfordringer, hvordan du kan forbedre dine sprogfærdigheder, og hvad EU gør for at støtte sprogindlæring, og så er det værd at huske, at man ikke behøver at beherske et sprog perfekt for at kunne have glæde af det.

Maltese

Dan il-ktejjeb jesplora x’jista’ jagħmel għalik it-tagħlim ta’ lingwa; il-ferħ u l-isfidi tiegħu, kif inti tista’ ttejjeb il-ħiliet tiegħek tal-lingwa, u x’qiegħda tagħmel l-UE biex issostni t-tagħlim tal-lingwi. U ftakar: m’għandekx bżonn li jkollok kmand perfett tal-lingwa biex tgawdiha.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Comenius-programmet har til formål at øge kvaliteten i skoleuddannelserne, styrke den europæiske dimension og fremme mobilitet og sprogindlæring samt at sikre en større grad af inddragelse.

Maltese

Grundtvig jioka fuq il-forom kollha ta’ l-edukazzjoni għalladulti u kontinwa mhux vokazzjonali. Huwa mmirat għal min għadu qed jitgħallem, għall-għalliema, għal min iħarreġ u persunal ieħor involut fl-edukazzjoni għalladulti u fl-istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet u korpi edukattivi oħra li joru u jiaċilitaw dawn l-opportunitajiet ta’ tagħlim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Comeniusprogrammet har til formål at øge kvaliteten i skoleuddannelserne, styrke den europæiske dimension og fremme mobilitet og sprogindlæring samt at sikre en større grad af inddragelse gennem udvekslinger og samarbejde mellem skoler i forskellige lande.

Maltese

Comenius jimmira biex jagħti spinta lill-kwalità taledukazzjoni fl-iskola, isaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tagħha u jippromwovi l-mobilità, it-tagħlim tallingwi u inklużjoni akbar permezz ta’ skambji u kooperazzjoni bejn skejjel f’pajjiżi dišerenti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den 25. september vedtog Kommissionen en rapport om gennemførelsen af handlingsplanen »Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed« (2).

Maltese

Fir-rapport tagħha tat-12 ta’ Novembru “L-għoti ta’ tagħlim tul ilħajja għat-tagħrif, ilkreattività u l-innovazzjoni” (2) dwar limplimentazzjoni talprogramm ta’ ħidma

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er mange materialer, der bygger på, at læreprocessen skal være sjov. »Sprogindlæring er ikke en eksamen, det skal være sjovt«, siger Christina, som er konsulent og kommer fra Italien.

Maltese

“Ma sirtx fluwenti qabel ma bdejt nuża l-lingwa fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum.” disponibbli li jdaħħlu element ta’ pjaċir fil-proċess tat-tagħlim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der fokuseres på fire områder: øget politisk samarbejde mellem medlemslandene, bedre formidling af projektresultater, og et øget fokus på sprogindlæring og ikt-kompetencer (infor-mations- og kommunikationsteknologi).

Maltese

Skond il-Kummissjoni, ilprogramm kien il-fattur prinċipali fl-Ewropizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni ta’ l-edukazzjoni ogħla fl-UE, u fis-snin li ġejjin tixtieq tespandi l-iskema.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det EU-støttede Allegroprojekt (1) har som mål at udvikle sprogindlæring til de dårligt stillede grupper gennem anvendelse af innovative, lettilgængelige metoder i sprogundervisningen.

Maltese

Il-proġett Allegro ffinanzjat mill-UE (1) kien immirat sabiex it-tagħlim tallingwi jinġab eqreb lejn gruppi żvantaġġjati permezz ta’ metodi innovattivi u b’aċċess ħafif għat-tagħlim tal-lingwa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det indebærer støtte til europæisk kulturelt samarbejde, hjælp til at overvinde hindringerne forgrænseoverskridende udveksling og strukturer inden for den europæiske av-industri og fremmeaf udveksling af unge, volontørtjenester og uformel læring samt sprogindlæring og undervisningaf sprogfolk.

Maltese

Dan jinvolvi s-sostenn g¢all-kooperazzjoni kulturali Ewropea, lg¢ajnuna sabiex ji¿u superati lostakoli g¢all-iskambji u l-istrutturi transfruntiera fl-industrija awdjovi∆iva u t-tkabbir l-iskambji ta’∆g¢a∆ag¢, servizz volontarju u tag¢lim informali kif ukoll it-tag¢lim tal-lingwa u t-ta¢ri¿ g¢all-pro-fessjonisti bba∆ati fuq il-lingwa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dette kapitel bygger på det femte fælles grundlæggende princip, hvori det understreges, at »uddannelses- og undervisningssystemerne i medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i integrationen af nye unge indvandrere og fortsat vil gøre det for anden- og tredjegenerationsindvandrere, især hvad angår sprogindlæring«.

Maltese

Dan il-kapitlu jibni fuq il-Prinċipju Bażiku Komuni 5, li jenfasizza li “sistemi edukattivi u ta’ taħriġ fl-Istati Membri għandhom rwol ewlieni fl-integrazzjoni ta’ immigranti żgħar ġodda u jkomplu jagħmlu dan mat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tat-tagħlim tal-lingwa.”

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Fagspecifik sprogindlæring på stedet anbefales for at sikre, at værtslandets sprogundervisning for unge indvandrere ikke bliver uforholdsmæssigt krævende og ineffektiv.

Maltese

Taħriġ fi l-lingwa bbażat fuq il-professjoni u fuq il-post huwa rrakkomandat sabiex jiżgura li t-tagħlim tal-lingwa tal-pajjiż ospitanti għal immigranti żgħażagħ ma jsirx eċċessiv u mingħajr effett.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Fire hovedaktiviteter fokuserer på samarbejde om politik, sprogindlæring, informations- og kommunikationsteknologi samt eektiv udbredelse og udnyttelse af projektresultater.

Maltese

Jgħodd ukoll għall-intrapriżi, l-imsieħba soċjali u l-parteċipanti kollha, kif ukoll għal korpi pubbliċi u privati li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Grundlag for yderligere forbedringer: I 2007 blev handlingsplanen om fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed revideret, og det blev overvejet at udvide handlingsplanen til også at omfatte andre områder.

Maltese

Pedament għal aktar titjib: Fl-2007, reviżjoni tal-pjan ta’ ħidma għall-promozzjo-ni tattagħlim tallingwi u tad-diversità lingwistika kkonsidrat li twessa’ l-ambitu tiegħu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hun opfordrede EØSU’s medlemmer til at insistere på den afgørende rolle, som uddannelse og sprogindlæring spiller.

Maltese

Hija rrakkomandat lill-membri talKESE biex jinsistu fuq ir-rwol primarju ta’ l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-lingwi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hvis man opfatter sprogindlæring

Maltese

Tippruvax titgħallem kollox f’daqqa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Mange førskoletilbud er endvidere ude af stand til at foretage en tilstrækkelig vurdering af indvandrerelevernes sprogkundskaber for at sikre, at de tilbydes passende sprogindlærings- og støtteprogrammer (såfremt sådanne eksisterer).

Maltese

Barra minn hekk, bosta kindergartens mhumiex kapaċi jivvalutaw b’mod adegwat il-ħiliet lingwistiċi ta’ tfal immigranti sabiex jiżguraw li dawn jirċievu akkwist lingwistiku xieraq u programmi ta’ appoġġ (fejn dawn ikunu jeżistu).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Planlæg din sprogindlæring på en måde, som passer til dig og dine daglige rutiner.

Maltese

Ippjana t-tagħlim tal-lingwa b’mod li jaqbel lilek u r-rutina tiegħek ta’ kuljum.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Programmet har til formål at øge kvaliteten i skoleuddannelserne, styrke den europæiske dimension og fremme sprogindlæring, øget integrering og mobilitet.

Maltese

Hu jimmira li jtejjeb il-kwalità tat-tagħlim fl-iskejjel, isaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tiegħu, u jippromwovi t-tagħlim tallingwi, l-inklużjoni u aktar mobilità.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK