Ask Google

Results for ekstrapoleringer translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Udtalelser om ekstrapoleringer

Polish

Opinie w sprawie ekstrapolacji

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Ansøgninger om forlængelse eller ændring af MRL MRL- ekstrapoleringer

Polish

Ekstrapolacje MRL

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

Udtalelser om ansøgninger om udvidelser og ekstrapoleringer af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, 2004- 2006

Polish

Opinie podjęte w sprawie wniosków o poszerzenie i ekstrapolację maksymalnych limitów pozostałości, 2004– 2006 Opinie w sprawie 8 ustalenia nowych 7 8

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

[3] Ekstrapoleringer fra Best-rapporten om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, 2002.

Polish

[3] Informacje zaczerpnięte ze sprawozdania z projektu BEST na temat przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw, 2002 r.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I lyset af den relativt lave udbredelse og denne stofbrugstypes skjulte natur kræves der statistiske ekstrapoleringer for at nå frem til prævalensskøn på grundlag af de foreliggende datakilder.

Polish

Wykres 10: Dane szacunkowe dotyczące rozpowszechnienia problemowego zażywania opiatów (liczba przypadków na 1000 osób w wieku od 15 do 64 lat)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ekstrapoleringen krævede ingen gebyrer eller formelle ansøgninger, forudsat de videnskabelige kriterier, der gør det muligt at foretage sådanne ekstrapoleringer, blev opfyldt.

Polish

Nie wymagało to opłat ani formalnego wniosku, o ile spełnione były kryteria naukowe pozwalające na takie ekstrapolacje.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Selv i mangel af disse to elementer har denne medlemsstat anført, at dens ekstrapoleringer under alle omstændigheder gør det muligt at godtgøre, at den af Kommissionen foretagne faste finansielle korrektion var uforholdsmæssig.

Polish

Nawet w razie braku tych dwóch czynników to państwo członkowskie twierdzi, że przedstawione ekstrapolacje pozwalają w każdym razie na wykazanie nieproporcjonalnego charakteru ryczałtowej korekty finansowej zastosowanej przez Komisję.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For at omfatte hele EU-produktionen blev der foretaget visse ekstrapoleringer for den resterende produktion som supplement til de tilgængelige data fra forskellige kilder, navnlig data fra klagen og data indhentet før indledningen af undersøgelsen.

Polish

Aby uwzględnić całą produkcję unijną, dokonano pewnych ekstrapolacji w odniesieniu do pozostałej produkcji, a dodatkowo wykorzystano dostępne dane z różnych źródeł, przede wszystkim ze skargi, a także dane zebrane przed wszczęciem postępowania.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Under hensyntagen til det begrænsede udbud af veterinærlægemidler til visse dyrearter, som er bestemt til fødevareproduktion [2], kan der på et strengt videnskabeligt grundlag fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ved hjælp af ekstrapolering fra maksimalgrænseværdier, der er fastsat for andre dyrearter.

Polish

Z uwagi na zmniejszoną dostępność weterynaryjnych produktów leczniczych dla niektórych gatunków zwierząt służących do produkcji żywności [2] maksymalne limity pozostałości można ustalić, stosując opartą na ściśle naukowych podstawach metodę ekstrapolacji na podstawie maksymalnych limitów pozostałości ustanowionych dla innych gatunków.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I forbindelse med momsen skal dette beløb så fordeles i overensstemmelse med territorialitetsprincippet ved ekstrapolering af forvaltnings- og vedligeholdelsesomkostningerne til anvendelse af et motorvejsafsnit, der giver adgang til tunnelen.

Polish

Dla celów podatku VAT kwota ta musi następnie zostać rozbita zgodnie z zasadą podziału terytorialnego, ekstrapolując koszty zarządzania i utrzymania tunelu dla korzystania z odcinka autostrady zapewniającego dostęp do tunelu.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ifølge de italienske myndigheder ville det derfor være forkert at tilskrive revisionsretten denne liste, fordi den var resultatet af en ekstrapolering foretaget af den anonyme tredjepart.

Polish

Z tego powodu zdaniem władz włoskich byłoby niewłaściwe przypisywanie wykazu Trybunałowi, ponieważ stanowił on wynik manipulacji dokonanej przez osoby trzecie.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Italien benægtede, at den liste, som den anonyme tredjepart havde fremlagt, stammede fra revisionsretten, og begrundede det med, at listen bestod i en ekstrapolering, som en anonym person havde foretaget fra revisionsrettens informationssystem.

Polish

Z jednej strony Włochy zakwestionowały możliwość przypisania wykazu przedstawionego przez osobę trzecią Trybunałowi Obrachunkowemu, argumentując, że wykaz ten został uzyskany poprzez ekstrapolację przez nieznaną osobę na podstawie danych z systemu informatycznego Trybunału.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ekstrapolering i tilfælde, hvor overanmeldelsen er under 3 %

Polish

Ekstrapolacja w przypadkach, w których zgłoszone dane zawyżono o mniej niż 3 %

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ved ekstrapolering mellem eksponeringsveje bør den respektive biotilgængelighed ved de enkelte veje ideelt set tages i betragtning.

Polish

W przypadku ekstrapolacji wyników otrzymanych dla danej drogi narażenia idealnym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie biodostępności w odniesieniu do każdej z dróg.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(10) For mesotrions vedkommende blev Den Videnskabelige Komité anmodet om at udtale sig om rottens egnethed som dyremodel for ekstrapolering af mesotrions toksikologiske adfærd hos mennesker og blev opfordret til at vurdere, om skadelige virkninger, der opstår i målorganer (hos dyremodeller og hos mennesker), kan forbindes med en bestemt tærskelkoncentration af tyrosin i plasma.

Polish

(10) W odniesieniu do mezotrionu do Komitetu Naukowego wystąpiono o zajęcie stanowiska w sprawie przydatności szczura jako zwierzęcego modelu do celów ekstrapolacji właściwości toksykologicznych mezotrionu u ludzi oraz wystąpiono do Komitetu o ocenę, czy wystąpienie niekorzystnych skutków w zwalczanych organach (w modelach zwierzęcych oraz ludzkich) może być powiązane z określonym stężeniem progowym tyrozyny w osoczu krwi.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(4) Under hensyn til det begrænsede udbud af veterinærlægemidler til visse dyrearter, som er bestemt til levnedsmiddelproduktion(3), kan der på et strengt videnskabeligt grundlag fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ved hjælp af ekstrapolering fra maksimalgrænseværdier, der er fastsat for andre dyrearter.

Polish

(4) W związku z ograniczoną dostępnością produktów leczniczych dla niektórych gatunków zwierząt służących do produkcji żywności [3] maksymalne poziomy pozostałości należy określić metodami ekstrapolacji z maksymalnych poziomów pozostałości określonych dla innych gatunków w ściśle naukowy sposób.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(4) Under hensyn til det begrænsede udbud af veterinærlægemidler til visse dyrearter, som er bestemt til levnedsmiddelproduktion(3), kan der på et strengt videnskabeligt grundlag fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ved hjælp af ekstrapolering fra maksimalgrænseværdier, der er fastsat for andre dyrearter.

Polish

(4) W związku z ograniczoną dostępnością weterynaryjnych produktów leczniczych dla niektórych gatunków służących do produkcji żywności [3], maksymalne limity pozostałości można określać za pomocą metod ekstrapolacji z maksymalnych limitów pozostałości określonych dla innych gatunków, według ściśle ustalonych podstaw naukowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(4) Under hensyn til det begrænsede udbud af veterinærlægemidler til visse dyrearter, som er bestemt til levnedsmiddelproduktion(3), kan der på et strengt videnskabeligt grundlag fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ved hjælp af ekstrapolering fra maksimalgrænseværdier, der er fastsat for andre dyrearter.

Polish

(4) Z uwagi na ograniczone podawanie weterynaryjnych produktów leczniczych niektórym gatunkom zwierząt hodowanych w celach spożywczych [3] maksymalne dopuszczalne ilości pozostałości mogą być określone metodą ekstrapolacji na podstawie maksymalnych dopuszczalnych ilości pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych określonych na ściśle naukowej podstawie dla innych gatunków zwierząt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(55) De franske myndigheder meddelte i deres brev af 29. januar 2004 Kommissionen, at den erhvervsskat, selskabet skulle afholde i 2003 (det første år med almindelig beskatning), beløb sig til 773 mio. EUR, hvilket er betydeligt under de 971 mio. EUR, som blev anslået på grundlag af 2002 på et tidspunkt, hvor den faktisk skyldige erhvervsskat endnu ikke var kendt. De understregede, at en tilbagevirkende ekstrapolering af dette tal på de foregående år bekræftede og understøttede deres holdning, da den pegede i retning af, at FT var blevet overbeskattet i forhold til almindelige skatteregler.

Polish

(55) Pismem z dnia 29 stycznia 2004 r. władze francuskie poinformowały Komisję, że podatek przemysłowy należny od przedsiębiorstwa w roku 2003 (pierwszym roku stosowania systemu prawa powszechnego) wynosił 773 miliony euro, co stanowi kwotę znacznie niższą od 971 mln EUR prognozowanych na 2002 r., podczas gdy należna kwota podatku nie była wówczas jeszcze znana, i podkreśliły, że przeniesienie tej liczby na lata poprzedzające potwierdzało i umacniało ich stanowisko, gdyż wykazywało nadmierne opodatkowanie FT w stosunku do prawa powszechnego.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

31. gør opmærksom på, at Revisionsretten i begyndelsen udelukkende baserede sin revisionserklæring på en statistisk metode, som bestod i substansrevision af en omfattende stikprøve og ekstrapolering af den mest sandsynlige fejlrate;

Polish

31. przypomina, iż pierwotnie Trybunał opierał swoją opinię z badania całkowicie na metodzie statystycznej, która polegała na bezpośrednim badaniu kontrolnym całości próby i ekstrapolacji najbardziej prawdopodobnego wskaźnika błędu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK