Ask Google

Results for jordobservationssystemer translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Jordobservationssystemer udfører målinger af luft, vand og land fra landjorden, fra luften eller fra rummet.

Polish

Systemy obserwacji ziemi opierają się na pomiarach powietrza, wody i ziemi dokonanych na powierzchni ziemi, z powietrza lub z przestrzeni kosmicznej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Jordobservationssystemer udfører målinger af luft, vand og land fra landjorden, fra luften eller fra rummet.

Polish

Systemy obserwacji ziemi opierają się na pomiarach powietrza, wody i ziemi dokonywanych na powierzchni ziemi, z powietrza lub z przestrzeni kosmicznej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

GMES bliver Europas hovedbidrag til den globale 10-årige gennemførelsesplan for det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS).

Polish

GMES będzie stanowić główny wkład Europy w 10-letni ogólnoświatowy plan wdrażania GEOSS.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

GMES kommer til at udgøre en samlende faktor og bliver som sådan Europas hovedbidrag til den globale 10-årige gennemførelsesplan for et globalt system af jordobservationssystemer (GEOSS).

Polish

Pełniąc funkcję łącznika, GMES będzie stanowić główny wkład europejski w 10-letni, ogólnoświatowy plan wdrażania Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Eionet er specielt effektivt, når det gælder fremme af god forvaltning i europæisk og international miljøovervågning og miljøindberetning som f.eks. det globale system af jordobservationssystemer og FN's Environment Watch.

Polish

Każde państwo ma w zarządzie swojego przedstawiciela wspieranego przez krajowy punkt kontaktowy (NFPs) oraz liczne krajowe centra referencyjne (NRC) i główne punkty kontaktowe.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Disse aktiviteter kan også sikre et højere afkast af investeringer i ruminfrastruktur og bidrage til håndteringen af samfundsmæssige udfordringer, især hvis der er tale om en koordineret verdensomspændende indsats, f.eks. det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS), hvor Copernicus udnyttes fuldt ud som det vigtigste europæiske bidrag, det europæiske satellitnavigationsprogram Galileo eller Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), når det gælder klimaændringer.

Polish

Takie działania mogą również zapewnić większy zwrot z inwestycji w infrastrukturę kosmiczną i przyczynić się do sprostania wyzwaniom społecznym, w szczególności w przypadku ich skoordynowania w ramach globalnego wysiłku, np. poprzez Globalną Sieć Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), tj. poprzez pełne wykorzystanie programu Copernicus jako głównego wkładu europejskiego w tę sieć, europejski program nawigacji satelitarnej Galileo lub Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w odniesieniu do kwestii dotyczących zmiany klimatu.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Som anført i betragtning 28 i forordning (EU) nr. 911/2010 bør GMES anses for et europæisk bidrag til opbygningen af det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS).

Polish

Jak stwierdzono w motywie 28 rozporządzenia (UE) nr 911/2010, GMES powinien być traktowany jako europejski wkład w budowę Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Med hensyn til data vedrørende jordobservationer opnås en harmoniseret tilgang og bedste praksis delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen om jordobservation (GEO), som er en mellemstatslig organisation, der har til formål at opretholde et globalt system af jordobservationssystemer, Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), som Unionen deltager i, nemlig ved fuldt ud at udnytte Copernicus-programmet).

Polish

W przypadku danych pochodzących z obserwacji Ziemi podejścia i najlepsze praktyki zostały częściowo zharmonizowane w wyniku koordynacji działań z organizacją międzyrządową Grupa ds. Obserwacji Ziemi (GEO), w dążeniu do utrzymania Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), w której Unia uczestniczy, zwłaszcza poprzez pełne wykorzystanie europejskiego programu Copernicus.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- Gruppen om jordobservation (Group on Earth Observation, GEO), som består af nationale og mellemstatslige operatører af jordobservationssystemer, herunder Europa-Kommissionen, forskellige FN-særorganisationer og Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission.

Polish

- Grupa ds. Obserwacji Ziemi ( Group on Earth Observations - GEO), w skład której wchodzą podmioty krajowe i międzyrządowe wszystkich systemów obserwacji ziemi, w tym Komisja Europejska, właściwe agencje ONZ oraz Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- Som deltager i Gruppen om jordobservation - Group on Earth Observation (GEO) arbejder EU hen imod en meget høj grad af koordinering og samordning af jordobservationssystemerne med henblik på oprettelsen af det globale system af jordobservationssystemer – Global Earth Observation System og Systems (GEOSS)

Polish

- UE, będąc członkiem Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO), pracuje nad osiągnięciem bezprecedensowego poziomu koordynacji i harmonizacji systemów obserwacji Ziemi, którego celem jest utworzenie Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det globale system af jordobservationssystemer er tænkt som et distribueret system af systemer, baseret på det igangværende samarbejde mellem de eksisterende observations- og databehandlingssystemer. De arbejder med hver deres opgaver og udgør et system, der leverer rettidige, nyttige og nøjagtige data, oplysninger, produkter og tjenester til alle berettigede brugere overalt i verden.

Polish

Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi ma być systemem rozproszonych systemów wykorzystującym aktualne działania w zakresie współpracy systemów obserwacji i przetwarzania danych, które realizują swoje własne zadania i stanowią razem system zapewniający szybkie dostarczanie użytecznych i dokładnych danych, informacji, produktów i usług wszystkim i każdemu z osobna spośród uprawnionych użytkowników w całym świecie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

EU-Satellitcentret, Europa-Kommissionens tjenestegrene og ESA bør forstærke samarbejdet om yderligere at øge synergien og dermed bidrage til kernen i et europæisk jordobservationssystem.

Polish

Centrum Satelitarne UE, służby Komisji Europejskiej oraz ESA winny wzmocnić wzajemną współpracę z myślą o uzyskaniu większej synergii, co stanowić będzie poważny wkład w tworzenie zaczątków europejskiego systemu obserwacji ziemi.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Et omfattende jordobservationssystem med anvendelse af rumfartøjer og in situ-teknikker (til lands, til vands og i luften) gennem veldefinerede operationelle tjenester er nøglen til at sikre gennemførelse og overvågning af miljø- og sikkerhedspolitikkerne til støtte for bæredygtig udvikling.

Polish

Kompleksowy system obserwacji Ziemi wykorzystujący techniki kosmiczne i naziemne (lądowe, powietrzne i morskie), składający się z precyzyjnie zdefiniowanych usług operacyjnych, to klucz do zapewnienia realizacji i monitorowania polityk dotyczących środowiska i bezpieczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

GEO har for nylig godkendt en tiårsplan for implementeringen af det globale jordobservationssystem af systemer (GEOSS).

Polish

GEO poparła ostatnio 10-letni plan wdrożenia Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (Global Earth Observation System of Systems - GEOSS).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

GMES bliver det største europæiske bidrag til den verdensomspændende 10-årige iværksættelsesplan for det globale jordobservationssystem af systemer (GEOSS).

Polish

GMES stanowi najważniejszy europejski wkład do 10-letniego globalnego Planu Wdrożenia Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

GMES bliver det vigtigste europæiske bidrag til det globale jordobservationssystem af systemer (GEOSS), og EU skal koordinere bidragene fra EUMETSAT og de medlemsstater, der deltager i GEO.

Polish

GMES stanowi najważniejszy europejski wkład do Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi ( Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)), który koordynuje programy prowadzone w ramach EUMETSAT oraz przez Państwa Członkowskie GEO.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

GMES er i sig selv kompleks: den kræver alt efter behov integrering af data fra rumbaserede og in situ-jordobservationssystemer (luft-, vand- og jordbaserede) i brugerdefinerede operationelle anvendelsestjenester.

Polish

GMES jest systemem z natury złożonym, który będzie wymagać odpowiedniej integracji danych z systemów obserwacji Ziemi zlokalizowanych w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi (powietrznych, wodnych i lądowych) do usług operacyjnych odpowiadających potrzebom użytkowników.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Gruppen for Jordobservation (GEO), hvis opgave er senest i februar 2005 at have udviklet en 10-årig implementeringsplan for et omfattende, koordineret og varigt globalt jordobservationssystem af systemer (GEOSS), ledes af Europa-Kommissionen, USA, Japan og Sydafrika i fællesskab.

Polish

Grupa ds. Obserwacji Ziemi (GEO), która ma na celu opracowanie do lutego 2005 r. 10-letniego planu realizacji obszernej, skoordynowanej i zrównoważonej Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), jest kierowana wspólnie przez Komisję Europejską, Stany Zjednoczone, Japonię i Republikę Południowej Afryki.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvad angår artikel 19, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, foreslås det i en erklæring, at det fælles overvågningssystem bør være kompatibelt med det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS), og at der i denne forbindelse bør tages hensyn til den database, medlemsstaterne har oprettet i overensstemmelse med EF-lovgivningen om observation, dataindsamling og metadata.

Polish

W odniesieniu do art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 deklaracja sugeruje, że wspólny system obserwacji powinien być kompatybilny w odpowiednim zakresie z Globalną Siecią Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) i powinien brać pod uwagę bazę danych opracowaną przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem WE w zakresie obserwacji, zbierania danych oraz metadanych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvad angår artikel 19, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, foreslås en erklæring om, at det fælles overvågningssystem under Alpekonventionen i videst mulig grad bør være kompatibelt med det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS).

Polish

Proponuje się oświadczenie dotyczące art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 2, że wspólny system obserwacji w ramach konwencji alpejskiej powinien być w możliwie największym stopniu kompatybilny z Globalnym Systemem Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK