Results for moderluftfartsselskab translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

moderluftfartsselskab

Polish

przewoźnik macierzysty

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

såfremt et moderluftfartsselskab benytter sit eget crs' distributionsfaciliteter, betragtes det som et deltagende luftfartsselskab

Polish

jest on uważany za przewoźnika uczestniczącego w zakresie, w jakim przewoźnik macierzysty korzysta z urządzeń do dystrybucji swojego własnego ksr;

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

saafremt et moderluftfartsselskab benytter sit eget crs' distributionsfaciliteter, betragtes det som et deltagende luftfartsselskab

Polish

jest on uważany za przewoźnika uczestniczącego w zakresie, w jakim przewoźnik macierzysty korzysta z urządzeń do dystrybucji swojego własnego ksr;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

et moderluftfartsselskab maa hverken direkte eller indirekte kraeve, at en abonnent anvender et bestemt crs i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer direkte eller indirekte.

Polish

przewoźnik macierzysty nie żąda od subskrybenta bezpośrednio ani pośrednio korzystania z wybranego ksr w celu sprzedaży lub wystawiania biletów na jakikolwiek produkt transportu lotniczego oferowany bezpośrednio lub pośrednio przez niego.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

2. et moderluftfartsselskab maa hverken direkte eller indirekte kraeve, at en abonnent anvender et bestemt crs i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer direkte eller indirekte.

Polish

2. przewoźnik macierzysty nie żąda od subskrybenta bezpośrednio ani pośrednio korzystania z wybranego ksr w celu sprzedaży lub wystawiania biletów na jakikolwiek produkt transportu lotniczego oferowany bezpośrednio lub pośrednio przez niego.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

de i artikel 3 til 6 anførte forpligtelser for systemleverandører gælder ikke over for et moderluftfartsselskab i et tredjeland, såfremt dette selskabs crs ikke er i overensstemmelse med denne forordning eller ikke sikrer fællesskabets luftfartsselskaber tilsvarende behandling som den i denne forordning fastsatte.

Polish

obowiązki sprzedawcy systemu zgodnie z art. 3-6 nie mają zastosowania w stosunku do przewoźnika macierzystego z państwa trzeciego w zakresie, w którym ksr nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem lub nie oferuje przewoźnikom lotniczym wspólnoty takiego samego traktowania, jak określa niniejsze rozporządzenie.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

et moderluftfartsselskab eller et deltagende luftfartsselskab må ikke kræve, at en abonnent anvender et bestemt crs i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer enten direkte eller indirekte.

Polish

przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie żąda od subskrybenta wykorzystania wybranego ksr do sprzedaży lub wydawania biletów na produkty transportu lotniczego, które dostarcza bezpośrednio lub pośrednio.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

de i artikel 3 til 6 anfoerte forpligtelser for systemleverandoerer gaelder ikke over for et moderluftfartsselskab i et tredjeland, saafremt dette selskabs crs ikke er i overensstemmelse med denne forordning eller ikke sikrer faellesskabets luftfartsselskaber tilsvarende behandling som den i denne forordning fastsatte.

Polish

obowiązki sprzedawcy systemu zgodnie z art. 3-6 nie mają zastosowania w stosunku do przewoźnika macierzystego z państwa trzeciego w zakresie, w którym ksr nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem lub nie oferuje przewoźnikom lotniczym wspólnoty takiego samego traktowania, jak określa niniejsze rozporządzenie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

et moderluftfartsselskab eller et deltagende luftfartsselskab maa ikke kraeve, at en abonnent anvender et bestemt crs i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer enten direkte eller indirekte.

Polish

przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie żąda od subskrybenta wykorzystania wybranego ksr do sprzedaży lub wydawania biletów na produkty transportu lotniczego, które dostarcza bezpośrednio lub pośrednio.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. de i artikel 3 til 6 anfoerte forpligtelser for systemleverandoerer gaelder ikke over for et moderluftfartsselskab i et tredjeland, saafremt dette selskabs crs ikke er i overensstemmelse med denne forordning eller ikke sikrer faellesskabets luftfartsselskaber tilsvarende behandling som den i denne forordning fastsatte.

Polish

1. obowiązki sprzedawcy systemu zgodnie z art. 3-6 nie mają zastosowania w stosunku do przewoźnika macierzystego z państwa trzeciego w zakresie, w którym ksr nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem lub nie oferuje przewoźnikom lotniczym wspólnoty takiego samego traktowania, jak określa niniejsze rozporządzenie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

»moderluftfartsselskab«: et luftfartsselskab, som er systemleverandør, eller som direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, ejer eller kontrollerer en systemleverandør

Polish

"przewoźnik macierzysty" oznacza przewoźnika lotniczego, który jest sprzedawcą systemu lub który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest właścicielem lub kontroluje sprzedawcę systemu;

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

e) »moderluftfartsselskab«: et luftfartsselskab, som er systemleverandoer, eller som direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, ejer eller kontrollerer en systemleverandoer

Polish

e) "przewoźnik macierzysty" oznacza przewoźnika lotniczego, który jest sprzedawcą systemu lub który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest właścicielem lub kontroluje sprzedawcę systemu;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

e) »moderluftfartsselskab«: et luftfartsselskab, som er systemleverandoer, eller som direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, ejer eller kontrollerer en systemleverandoer

Polish

e) "przewoźnik macierzysty" oznacza przewoźnika lotniczego, który jest sprzedawcą systemu lub który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest właścicielem lub kontroluje sprzedawcę systemu;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

(6) det er ønskeligt at få afklaret grundlaget for moderluftfartsselskabers betaling af gebyr for reservationer, de skal acceptere fra konkurrerende edb-reservationssystemer;

Polish

(6) wskazane jest wyjaśnienie zasad, na podstawie których obciąża się przewoźników macierzystych za rezerwacje, których przyjęcie wymagane jest przez konkurencyjne ksr.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. a) et moderluftfartsselskab maa ikke diskriminere mod et konkurrerende crs ved at naegte efter anmodning med samme hastighed at give dette de samme oplysninger om fartplaner, billetpriser og ledig kapacitet med hensyn til egne flyforbindelser, som det giver sit eget crs, ved at naegte at distribuere sine luftfartsprodukter gennem et andet crs eller ved at naegte med samme hastighed at acceptere eller bekraefte reservationer, der er foretaget gennem et konkurrerende crs, for et hvilket som helst af moderluftfartsselskabets luftfartsprodukter, som distribueres gennem dets eget crs. moderluftfartsselskabet er kun forpligtet til at acceptere og bekraefte reservationer, der er i overensstemmelse med dets billetpriser og betingelser.

Polish

1. a) przewoźnik macierzysty nie może dyskryminować konkurencyjnego ksr poprzez odmowę dostarczenia na żądanie jego operatorowi w jednakowym czasie takich samych informacji dotyczących rozkładów, taryf i dostępności w jego własnych połączeniach lotniczych, jakie wprowadza on do swojego ksr, bądź przez odmowę dystrybucji jego produktów transportu lotniczego poprzez inny ksr. nie może także odmawiać przyjęcia lub potwierdzenia równie szybko rezerwacji dokonanej poprzez konkurencyjny ksr, dotyczącej jakiegokolwiek z jego produktów transportu lotniczego, które są dystrybuowane poprzez jego własny ksr. macierzysty przewoźnik jest zobowiązany do przyjęcia i potwierdzania tylko tych rezerwacji, które są zgodne z jego opłatami i warunkami.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. en systemleverandoer har evne til i eget navn som et selvstaendigt foretagende i forhold til moderluftfartsselskabet at erhverve rettigheder og paatage sig forpligtelser af enhver art, indgaa kontrakter bl.a. med moderluftfartsselskaber, deltagende luftfartsselskaber og abonnenter eller foretage andre retshandler samt vaere part i retssager.

Polish

1. sprzedawca systemu ma zdolność, w swoim własnym imieniu jako podmiot niezależny od przewoźnika macierzystego, do bycia podmiotem praw i obowiązków, zawierania umów, między innymi, z przewoźnikami macierzystymi, uczestniczącymi i subskrybentami lub do dokonywania innych czynności prawnych oraz do pozywania i bycia pozywanym.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber maa ikke til en abonnents brug af et bestemt crs knytte en provision for eller andre tilskyndelser til salg eller udstedelse af billetter til deres luftfartsprodukter. 2. et moderluftfartsselskab eller et deltagende luftfartsselskab maa ikke kraeve, at en abonnent anvender et bestemt crs i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer enten direkte eller indirekte.

Polish

1. przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie uzależnia zastosowania poszczególnego ksr przez subskrybenta od otrzymania prowizji lub innej rekompensaty za sprzedaż lub wydanie biletów na swoje produkty transportowe.2. przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie żąda od subskrybenta wykorzystania wybranego ksr do sprzedaży lub wydawania biletów na produkty transportu lotniczego, które dostarcza bezpośrednio lub pośrednio.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. moderluftfartsselskaber maa hverken direkte eller indirekte knytte en abonnents brug af et bestemt crs sammen med en provision eller andre tilskyndelser til at saelge eller til ikke at saelge de luftfartsprodukter, der tilbydes paa deres flyvninger.

Polish

1. przewoźnik macierzysty nie wiąże bezpośrednio ani pośrednio korzystania przez subskrybenta z wybranego ksr z otrzymaniem prowizji lub stosowaniem innego bodźca lub antybodźca do sprzedaży produktów transportu lotniczego dostępnych w swoich lotach.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1. systemleverandoeren skal uden diskrimination tilbyde alle moderluftfartsselskaber og deltagende luftfartsselskaber samme indlaesning-og/eller behandlingsfaciliteter. findes der relevante og almindeligt accepterede luftfartsindustristandarder, skal systemleverandoererne tilbyde faciliteter, som er kompatible med disse.

Polish

1. urządzenia do wprowadzania i/lub przetwarzania danych, dostarczane przez sprzedawcę systemu są oferowane wszystkim przewoźnikom macierzystym i przewoźnikom uczestniczącym bez dyskryminacji. w przypadku gdy pojawią się odpowiednie i ogólnie przyjęte normy w zakresie transportu lotniczego, sprzedawcy systemów zaoferują urządzenia spełniające takie normy.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

2. de i artikel 3a, 4 og 8 anfoerte forpligtelser for moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber gaelder ikke over for et crs, der kontrolleres af (et) luftfartsselskab(er) i et eller flere tredjelande, saafremt der ikke indroemmes moderluftfartsselskabet eller deltagende luftfartsselskaber en behandling uden for faellesskabets omraade svarende til den, der er fastsat i denne forordning og i kommissionens forordning (eoef) nr. 83/91.(*) eft nr. l 10 af 15. 1. 1991, s. 9.«

Polish

2. obowiązki macierzystych przewoźników lub przewoźników uczestniczących, wynikające z przepisów art. 3a, 4 i 8 nie mają zastosowania w odniesieniu do ksr kontrolowanego przez przewoźnika(-ów) z jednego lub więcej państw trzecich, jeżeli macierzyści przewoźnicy lub przewoźnicy uczestniczący nie są poza terytorium wspólnoty tak traktowani, jak przewidziano przepisami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia komisji (ewg) nr 83/91."

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK