Ask Google

Results for nettostigningen translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Nettostigningen i bevillingerne til sukkersektoren skyldes en række markedsrelaterede vilkår.

Polish

Wzrost netto środków na sektor cukru wynika z szeregu warunków rynkowych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I 2010 ventes dette at tegne sig for 50 % af nettostigningen og i 2020 for godt 70 %.

Polish

Oczekuje się, że do roku 2010 energia elektryczna z siły wiatru będzie stanowić 50 % wzrostu netto, a do roku 2020 ponad 70 %.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kommissionen modtog i 2005 201 anmeldelser fra nationale tilsynsmyndigheder (en nettostigning sammenholdt med 89 anmeldelser i 2004).

Polish

Komisja otrzymała od KOR-ów 201 zgłoszeń (wzrost netto w stosunku do 89 powiadomień otrzymanych w 2004 r.).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

NETTOSTIGNING/(-FALD) I LIKVIDE MIDLER _BAR_ _BAR_ 3502624274,88 _BAR_

Polish

ZMIANA STANU NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW _BAR_ _BAR_ 3502624274,88 _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning i beløb, der skal betales fra rentegodtgørelser _BAR_ 78200 _BAR_ — _BAR_

Polish

Wzrost netto kwoty zobowiązania z dotacji na spłatę odsetek _BAR_ 78200 _BAR_ — _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning/-fald i kontanter og likvide midler _BAR_ - 256,00 _BAR_

Polish

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto _BAR_ - 256,00 _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning/nettofald i kontanter og likvide midler _BAR_ -256,00 _BAR_

Polish

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto _BAR_ -256,00 _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Støtteordninger for arbejdstidsdeling, for ydelse af støtte til arbejdende forældre og lignende beskæftigelsesforanstaltninger, som fremmer beskæftigelsen, men ikke fører til en nettostigning i beskæftigelsen, ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere eller ansættelse eller beskæftigelse af handicappede arbejdstagere er fortsat omfattet af anmeldelseskravet i traktatens artikel 88, stk. 3, og vil blive vurderet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 87.

Polish

Systemy pomocy w zakresie dzielenia stanowiska z inną osobą, w celu udzielenia wsparcia pracującym rodzicom i podobne środki dotyczące zatrudnienia, które promują zatrudnienie, jednakże ich skutkiem nie jest wzrost zatrudnienia netto, rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub rekrutacja lub zatrudnienie osób niepełnosprawnych nadal podlegają wymogowi notyfikacji wynikającemu z art. 88 ust. 3 Traktatu i są oceniane przez Komisję zgodnie z art. 87.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ved at liberalisere disse ydelser vil der kunne stimuleres vækst og skabes beskæftigelse. Der vil kunne opnås en nettostigning på 600 000 job, hvis servicesektoren blev liberaliseret. _BAR_

Polish

Liberalizacja sektora usług przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia oraz może pozwolić na stworzenie 600 000 nowych miejsc pracy. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Udgiftsloftet, der er fastsat til 864,363 mia. EUR i kreditbevillinger, udgør en nettostigning på 2 mia. EUR.

Polish

Górny limit wydatków określony na 864 363 miliardów euro w kredytach na zobowiązania stanowi wzrost netto w wysokości 2 miliardów euro.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ved at liberalisere disse ydelser vil der kunne stimuleresvækst og skabes beskæftigelse. Der vil kunne opnås en nettostigning på 600 000 job, hvisservicesektoren blev liberaliseret.

Polish

Liberalizacjasektora us∏ug przyczyni si´ do szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnieniaoraz mo˝e pozwoliç na stworzenie 600 000 nowych miejsc pracy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

3.2.6 Mål for fremtidig vækst og rolle. Ifølge de seneste prognoser fra Europa-Kommissionen forventes det, at vindenergien i Europa kan nå op på omkring 70 GW i 2010. Herudover har EWEA (European Wind Energy Association) sat sig som mål at nå op på 180 GW i 2020, hvoraf 70 GW kommer fra havvindmøller. I 2010 ventes dette at tegne sig for 50% af nettostigningen og i 2020 for godt 70%.

Polish

3.2.6 Perspektywy przyszłego rozwoju oraz znaczenia. Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej oczekuje się, że całkowita moc energii elektrycznej pozyskanej z energii wiatru może do roku 2010 osiągnąć 70 GW. Patrząc dalej w przyszłość, Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) przyjęło za cel osiągnięcie do roku 2020 całkowitej mocy 180 GW, z czego 70 GW pochodziłoby z elektrowni morskich. Oczekuje się, że do roku 2010 energia elektryczna z siły wiatru będzie stanowić 50% wzrostu netto, a do roku 2020 ponad 70%.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

97. I overensstemmelse med markedsanalyseproceduren må de nationale tilsynsmyndigheder stille alle udkast til foranstaltninger vedrørende afgrænsning af relevante markeder, oplysninger om, hvorvidt en virksomhed har en stærk markedsposition eller ej og i så fald de påtænkte afhjælpende foranstaltninger til rådighed for Kommissionen. Kommissionen kan enten fremsætte bemærkninger til disse, og de nationale tilsynsmyndigheder tager nøje hensyn hertil, eller anmode den nationale tilsynsmyndighed om at trække udkastet til foranstaltning tilbage, hvis markedsafgrænsningen og/eller konstateringen af en stærk markedsposition er uforenelig med fællesskabsretten. Kommissionen modtog i 2005 201 anmeldelser fra nationale tilsynsmyndigheder (en nettostigning sammenholdt med 89 anmeldelser i 2004).

Polish

97. Zgodnie z procedurą badania rynku KOR muszą udostępnić Komisji cały projekt środków regulacyjnych dotyczących wyznaczenia właściwych rynków, wykrycia lub braku obecności znaczącej siły rynkowej (ZSR) oraz środków zaradczych, jeśli takie są planowane. Komisja może wystosować uwagi, które KOR muszą uwzględnić w najwyższym możliwym stopniu, lub złożyć do KOR-u wniosek o wycofanie planowanego środka, jeśli definicja rynku i/lub określenie znaczącej siły rynkowej są niezgodne z prawem wspólnotowym. W 2005 r. Komisja otrzymała od KOR-ów 201 zgłoszeń (wzrost netto w stosunku do 89 powiadomień otrzymanych w 2004 r.).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

NETTOSTIGNING/(-FALD) I LIKVIDE MIDLER --3502624274,88 -

Polish

ZMIANA STANU NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW --3502624274,88 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning i beløb, der skal betales fra rentegodtgørelser -78200 -— -

Polish

Wzrost netto kwoty zobowiązania z dotacji na spłatę odsetek -78200 -— -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning/-fald i kontanter og likvide midler --256,00 -

Polish

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto --256,00 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nettostigning/nettofald i kontanter og likvide midler --256,00 -

Polish

Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto --256,00 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Vi må udbygge og uddybe det indre marked … -3.2.1. Udbygning og uddybelse af det indre marked At færdiggøre det indre marked, især inden for tjenesteydelser, lovregulerede erhverv, energi, transport, offentlige indkøb og finansielle ydelser, er fortsat en kæmpe opgave. Det er også nødvendigt at levere ydelser af høj kvalitet af almen interesse for alle borgere og til overkommelige priser. Det bliver stadig vigtigere at have en sund og åben servicesektor, hvis der skal opnås vækst og job i europæisk økonomi. Servicesektoren har stået for næsten alle de nye job, der er skabt i EU i perioden 1997-2002. Tjenesteydelser udgør nu 70% af merværdien i EU. Ved at liberalisere disse ydelser vil der kunne stimuleres vækst og skabes beskæftigelse. Der vil kunne opnås en nettostigning på 600 000 job, hvis servicesektoren blev liberaliseret. -

Polish

Musimy rozszerzyć i pogłębić wspólny rynek… -3.2.1. Rozszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku. Zakończenie tworzenia wspólnego rynku, zwłaszcza w dziedzinie usług, zawodów regulowanych, energii, transportu, zamówień publicznych i usług finansowych, pozostaje ważnym zadaniem. Konieczne jest również dostarczanie wysokiej jakości usług użyteczności publicznej na rzecz wszystkich obywateli po przystępnych cenach. Dobrze funkcjonujący i otwarty sektor usług jest coraz ważniejszy dla rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w gospodarce europejskiej. Sektor usług przyczynił się do stworzenia prawie wszystkich nowych miejsc pracy w UE w okresie 1997-2002 r. Usługi stanowią obecnie 70% wartości dodanej UE. Liberalizacja sektora usług przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia oraz może pozwolić na stworzenie 600 000 nowych miejsc pracy. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK