Ask Google

Results for pesticidanvendelsen translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

Herudover vil der blive foreslået en forordning om indsamling af statistiske oplysninger om pesticidanvendelsen

Polish

Ponadto zostanie opracowany wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie gromadzenia danych statystycznych na temat stosowania pestycydów;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- Indførelse af et system for skatter/afgifter med sigte på at påvirke pesticidanvendelsen kvalitativt.

Polish

- Ustanowienie systemu podatków/opłat jako metody wpływu na jakościowe stosowanie pestycydów.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er i de sidste femten år observeret betydelige, men ujævnt fordelte ændringer i pesticidanvendelsen i medlemsstaterne.

Polish

W ciągu ostatnich piętnastu lat zaobserwowano znaczne lecz nierównomierne zmiany w stosowaniu pestycydów w państwach członkowskich.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den nuværende situation for pesticidanvendelsen i medlemsstaterne er præget af store udsving, ikke blot i det samlede brug, men også i de fremherskende tendenser.

Polish

Obecnie stosowanie pestycydów w państwach członkowskich cechuje znaczna rozbieżność, nie tylko pod względem ogólnego zużycia, ale także pod względem przeważających tendencji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De understregede behovet for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og en betydelig samlet nedbringelse af risikoen og begrænsning af pesticidanvendelsen, dog under hensyntagen til den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Polish

Obie instytucje podkreśliły potrzebę osiągnięcia bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów, a także znaczącego ogólnego zmniejszenia zagrożeń i stosowania pestycydów zgodnie z niezbędną ochroną upraw.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Sundheds- og miljøbeskyttelsesniveauet er endvidere ikke det samme i hele Fællesskabet, og udviklingen i pesticidanvendelsen viser forskellige tendenser i de forskellige medlemsstater.

Polish

Ponadto w obrębie Wspólnoty nie ma równego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, a stosowanie pestycydów wykazuje zróżnicowane tendencje w różnych państwach członkowskich.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Afgørelsen betoner behovet for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og slår til lyd for en betydelig samlet nedsættelse af risiciene og af pesticidanvendelsen, der dog skal være forenelig med den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Polish

Podkreślono potrzebę bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i wezwano do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka i stosowania pestycydów przy zachowaniu koniecznej ochrony upraw.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De betonede behovet for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og slog til lyd for en betydelig samlet nedsættelse af risiciene og af pesticidanvendelsen, der dog skal være forenelig med den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Polish

Podkreśliły one potrzebę bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i wezwały do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka i wykorzystania pestycydów przy zapewnieniu koniecznej ochrony uprawy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Desuden forventes det samlede forbrug af pesticider også at falde som følge af støtten til skadedyrsbekæmpelsesmetoder, der anvender færre pesticider, og udpegningen af områder, hvor pesticidanvendelsen begrænses eller forbydes.

Polish

Ogólne zużycie pestycydów powinno stale zmniejszać się, w miarę jak wy-kwali kowani użytkownicy posługujący się zoptymalizowanym sprzętem do oprysków będą stosować pestycydy w sposób bardziej wydajny oraz ograniczać ich przedostawanie się do środowiska.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- nedsættelse af pesticiders virkninger på sundhed og miljø og mere generelt opnåelse af en mere bæredygtig anvendelse af pesticider samt en betydelig samlet nedsættelse af risici og af pesticidanvendelsen, der dog skal være forenelig med den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Polish

- zmniejszenie wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne i bardziej ogólnie, osiągnięcie bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów a także znaczące ogólne zmniejszenie zagrożeń i stosowania pestycydów zgodnie z niezbędną ochroną upraw.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I aktionen vil indgå overvejelser og afprøvning af, hvordan man bedst kan integrere og udvikle de eksisterende kilder, så den nødvendige information indgår, herunder ændring af undersøgelsen af gødningspraksis, landbrugsmetodeundersøgelsen og undersøgelsen af pesticidanvendelsen.

Polish

Działanie będzie wiązać się z wyborem i przetestowaniem metody jak najlepszej integracji i opracowania istniejących źródeł danych celem zapewnienia wymaganych informacji, w tym ze zmianą badania dotyczącego używania nawozów, badania dotyczącego gospodarstw rolnych oraz badania na temat wykorzystania pestycydów.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Endvidere berøres pesticidanvendelsen – direkte eller indirekte – af lovgivningen på andre områder, f.eks. vandpolitik, landbrugspolitik, arbejderbeskyttelse og forskning.

Polish

Ponadto, na stosowane pestycydów bezpośredni lub pośredni wpływ ma prawodawstwo z innych obszarów polityki, takich jak: polityka wodna, polityka rolna, ochrona pracowników i badania naukowe.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- Fremme af dyrkning med begrænset pesticidanvendelse og skabelse af de nødvendige betingelser fra medlemsstaternes side, til at landbrugerne kan gennemføre integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) .

Polish

- Działanie na rzecz upraw przy zastosowaniu niskich dawek pestycydów i stworzenie przez państwa członkowskie niezbędnych warunków dla wprowadzenia przez rolników zintegrowanego zarządzania szkodnikami (Integrated Pest Management - IPM).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- Udpegning af områder med stærkt reduceret eller ingen pesticidanvendelse, i tråd med foranstaltninger, der er truffet i medfør af anden lovgivning (f.eks. artikel 6, 10 og 12 i habitatdirektivet[20] og artikel 3 og 4, stk. 4, i fugledirektivet[21]).

Polish

- Ustalenie obszarów znacznie ograniczonego lub zerowego stosowania pestycydów zgodnie ze środkami podejmowanymi na mocy innych przepisów (np. art. 6, 10 i 12 dyrektywy siedliskowej[20] i art. 3 i art. 4 ust. 3 dyrektywy ptasiej[21]).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Bedre viden om den faktiske pesticidanvendelse vil være en væsentlig faktor for beregningen af risikoindikatorer – der må derfor hurtigt udvikles informationsindsamlingssystemer, så indikatorerne og tendenserne i udviklingen heraf (også retrospektivt) kan beregnes.

Polish

Lepsza wiedza na temat faktycznego stosowania pestycydów będzie stanowić kluczowy wkład w obliczenia wskaźników zagrożenia – należy szybko ustanowić stosowne systemy gromadzenia informacji, aby umożliwić obliczenie wskaźników oraz tendencji ich kształtowania (również w ujęciu retrospektywnym).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da medlemsstaterne blev hørt om den foreslåede forordning, erkendte de i det store og hele behovet for mere harmoniserede statistikker over pesticidanvendelse.

Polish

Podczas konsultacji w sprawie rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, państwa członkowskie ogólnie uznały, że istnieje potrzeba lepszego zharmonizowania statystyk dotyczących wykorzystania pestycydów.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De økonomiske konsekvenser for brugerne (hovedsagelig i landbruget) anslås til 4 mio. EUR/år, da obligatorisk indsamling af data om pesticidanvendelse vil kæve en stor indsats fra deres side.

Polish

Wpływ gospodarczy na użytkowników (głównie rolników) szacuje się na 4 mln EUR rocznie, ponieważ obowiązkowe gromadzenie danych dotyczących wykorzystania wymagałoby znacznego wkładu z ich strony.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne forordning om statistikker over plantebeskyttelsesmidler skal - inden for det sjette miljøhandlingsprograms generelle ramme - anskues som en væsentlig del af hele den tematiske strategi, Kommissionen har foreslået, idet den rummer forskellige former for foranstaltninger vedrørende de praktiske aspekter af pesticidanvendelse og en mere systematisk indsamling af data om pesticider[8].

Polish

W ogólnym kontekście 6EAP niniejsze rozporządzenie dotyczące statystyk środków ochrony roślin należy uznać za podstawową część całej strategii tematycznej proponowanej przez Komisję, obejmującej różne rodzaje środków dotyczących praktycznych aspektów wykorzystania pestycydów i bardziej systematycznego gromadzenia danych dotyczących pestycydów[8].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der kan kun udarbejdes risikoindikatorer på grundlag af egnede data såsom oplysninger om pesticidanvendelse, men eksperterne har givet udtryk for skepsis med hensyn til disse datas tilgængelighed, gennemsigtighed, tilstrækkelighed og pålidelighed.

Polish

Obliczanie wskaźników ryzyka jest możliwe tylko na podstawie odpowiednich danych, takich jak dane dotyczące wykorzystania pestycydów, przy czym eksperci mieli wątpliwości co do ich dostępności, przejrzystości, odpowiedniości i rzetelności.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Desuden er målet om at mindske alvorlige trusler som følge af pesticidanvendelse helt i tråd med det ledende forsigtighedsprincip for bæredygtig udvikling.

Polish

Ponadto cel, jakim jest ograniczenie znacznych zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów, jest w pełni zgodny z ogólną zasadą ostrożności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK