Ask Google

Results for undersøgelsesgruppe translation from Danish to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Spanish

Info

Danish

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe

Spanish

Grupo de Revisión Científica

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe

Spanish

El Grupo de revisión científica

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

International Undersøgelsesgruppe for Kobber

Spanish

Grupo internacional de estudio sobre el cobre

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den Internationale Undersøgelsesgruppe for Bly og Zink

Spanish

Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og

Spanish

Previa consulta al Grupo de revisión científica,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og

Spanish

Tras consultar al Grupo de revisión científica,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

om Fællesskabets deltagelse i Den Internationale Undersøgelsesgruppe for Bly og Zink

Spanish

relativa a la participación de la Comunidad en el Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe for Beskyttelse af Vilde Dyr og Planter ved Kontrol af Handelen hermed

Spanish

Grupo de revisión científica de protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Fællesskabet accepterer hermed kommissoriet og forretningsordenen for Den Internationale Undersøgelsesgruppe for Bly og Zink.

Spanish

La Comunidad acepta las atribuciones y el Reglamento interno del Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Kommissionen videregiver øjeblikkeligt alle erklæringer fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe til styrelsesrådene i de berørte medlemsstater.

Spanish

La Comisión comunicará inmediatamente cualquier dictamen del Grupo de revisión científica a los órganos de gestión de los Estados miembros interesados.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Efter proceduren i artikel 18 og efter høring af den videnskabelige undersøgelsesgruppe skal Kommissionen to måneder inden gennemførelsen af denne forordning

Spanish

Dos meses antes de que se aplique el presente Reglamento, la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 18 y en consulta con el Grupo de revisión científica,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

For hver enkelt tildragelse bør undersøgelsesorganet nedsætte en relevant undersøgelsesgruppe med den fornødne ekspertise til at afdække de umiddelbare og underliggende årsager.

Spanish

Para cada suceso, el organismo de investigación debe crear un grupo de investigación pertinente con la experiencia necesaria para averiguar las causas inmediatas y subyacentes.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

r) »den videnskabelige undersøgelsesgruppe«: det rådgivende organ, der er nedsat i henhold til artikel 17

Spanish

r) «Grupo de revisión científica»: el órgano consultivo creado en virtud del artículo 17;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Der nedsættes en videnskabelig undersøgelsesgruppe, som består af repræsentanter for et eller flere videnskabsråd i hver medlemsstat, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Spanish

Se crea un Grupo de revisión científica, que estará compuesto por los representantes de la o de las autoridad(es) científica(s) de cada Estado miembro y presidido por el representante de la Comisión.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

a) videnskabsrådet skal efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning være af den opfattelse, at indførsel i Fællesskabet

Spanish

a) que la autoridad científica competente, tomando en consideración cualquier dictamen del Grupo de revisión científica, considere que la introducción en la Comunidad:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

Spanish

por la que se crea un grupo de estudio del asesoramiento sobre normas contables que orientará a la Comisión sobre la objetividad y neutralidad de los dictámenes del Grupo consultivo europeo en materia de información financiera (EFRAG)

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

EØSU udstedte den 27. oktober 2005 efter møder med ordføreren og den ansvarlige undersøgelsesgruppe en generelt positiv rapport (CESE 1256/2005).

Spanish

En el CESE, tras realizar reuniones con el ponente y el grupo de estudio designado, se adoptó un informe generalmente favorable el 27 de octubre de 2005 (CESE 1256/2005).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

(5) Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe har endvidere konkluderet, at der ikke længere er belæg for at suspendere indførsel i Fællesskabet af arten Psittacus erithacus fra Den Demokratiske Republik Congo på grund af dennes bevaringsstatus.

Spanish

(5) Además, el Grupo de revisión científica ha llegado a la conclusión de que la suspensión de la introducción en la Comunidad de la especie Psittacus erithacus de la República Democrática del Congo ya no está justificada a causa de su estado de conservación.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Efter høring af de berørte oprindelseslande i henhold til proceduren i artikel 18 og efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning kan Kommissionen fastsætte generelle restriktioner eller restriktioner, der vedrører visse oprindelseslande, for indførsel i Fællesskabet:

Spanish

En consulta con los países de origen afectados, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 y teniendo en cuenta el dictamen del Grupo de revisión científica, la Comisión podrá fijar limitaciones, bien de carácter general o bien con relación a determinados países de origen, para la introducción en la Comunidad:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, og efter høring af den videnskabelige undersøgelsesgruppe skal Kommissionen to måneder inden gennemførelsen af denne forordning:«.

Spanish

Dos meses antes de que se aplique el presente Reglamento, la Comisión, con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 18, apartado 2, y en consulta con el Grupo de Revisión Científica:».

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK