Ask Google

Results for eksklusivlicens translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

konkurrencebegrænsende eksklusivlicens

Swedish

konkurrensbegränsande exklusivt licensavtal

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Under sådanne omstændigheder kan en eksklusivlicens afskærme markedet for tredjepartslicenstagere og sætte licenstageren i stand til at fastholde sin markedsstyrke.

Swedish

Under sådana omständigheter kan en exklusiv licens utesluta licenstagare som utgör tredje man och göra det möjligt för licenstagaren att behålla sin marknadsstyrka.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Desuden kan disse anvendelsesområder, på samme måde som geografiske områder, tildeles licenstageren i form af en eksklusivlicens eller en enelicens.

Swedish

Dessutom kan dessa användningsområden, som i fallet med områden, tilldelas licenstagaren med en exklusiv licens eller ensamlicens.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I disse tilfælde kan overdragelsen af ejendomsret og udstedelsen af eksklusivlicens først finde sted, når der er truffet sikkerhedsforanstaltninger til Kommissionens tilfredshed.

Swedish

I sådana fall skall överföringen av äganderätt eller beviljandet av exklusiv licens inte äga rum, såvida inte kommissionen övertygas om att lämpliga garantier införs.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Inden for plantebeskyttelse tilbød virksomhederne at afhænde deres aktiviteter inden for isoproturon og give en tredjepart en eksklusivlicens på et af deres insektbekæmpelsesmidler mod kakerlakker.

Swedish

På växtskyddsområdet erbjöd sig företagen att avyttra sin verksamhet avseende Isoproturonbaserade bekämpningsmedel och att bevilja en tredje man en exklusiv licens för ett av sina insektsdödande medel mot kackerlackor.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan skal underrettes på forhånd om sådanne overdragelser af ejendomsret eller udstedelsen af eksklusivlicens.

Swedish

När så är lämpligt ska det i bidragsavtalet anges att kommissionen eller det berörda finansieringsorganet i förväg ska informeras om alla sådana överlåtelser av äganderätt eller beviljanden av exklusiv licens.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det er især i den situation, hvor en dominerende licenstager opnår eksklusivlicens på en eller flere konkurrerende teknologier, at det kan være berettiget at skride ind.

Swedish

Det kan dock krävas ett ingripande om en licenstagare med dominerande ställning får exklusiv licens på en eller flera konkurrerande tekniker.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I disse tilfælde kan overdragelsen af ejendomsret og udstedelsen af eksklusivlicens først finde sted, når der er truffet sikkerhedsforanstaltninger til Kommissionens eller det relevante finansieringsorgans tilfredshed.

Swedish

I sådana fall ska överlåtelsen av äganderätt eller beviljandet av exklusiv licens inte ske, såvida inte kommissionen eller det berörda finansieringsorganet förvissas om att lämpliga skyddsåtgärder kommer att vidtas.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For at imødegå alle eventuelle problemer gik Glaxo med til at meddele eksklusivlicens til en tredjepart på et af de migrænepræparater, som enten Glaxo eller Wellcome vil udvikle.

Swedish

För att undanröja alla eventuella tvivel om koncentrationens förenlighet gick Glaxo med på att bevilja en exklusiv licens till ett utomstående företag för ett medel mot migrän som antingen Glaxo eller Wellcome för närvarande håller på att utveckla.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Begrænsninger med hensyn til anvendelsesområde kombineret med en eksklusivlicens eller en enelicens sætter også grænser for licensgiverens udnyttelse af sin egen teknologi, herunder gennem meddelelse af licens til andre.

Swedish

En begränsning av användningsområdet som kombineras med en exklusiv licens eller ensamlicens begränsar också licensgivarens möjligheter att utnyttja sin egen teknik, bland annat genom att ge andra licens på den.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

en direkte eller indirekte forpligtelse for licenstageren til at meddele licensgiveren eller en tredjepart udpeget af licensgiveren eksklusivlicens på licenstagerens egne selvstændige forbedringer af den overførte teknologi eller på nye anvendelser af den overførte teknologi udviklet af licenstageren

Swedish

En direkt eller indirekt skyldighet för licenstagaren att bevilja licensgivaren eller tredje man som utsetts av licensgivaren en exklusiv licens för de särskiljbara förbättringar eller nya tillämpningar som licenstagaren själv har tillfört den licensierade tekniken.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

A og B har lagt deres respektive produktionsteknologier sammen i et joint venture for at opnået større output og et lavere råmaterialeforbrug. Dette joint venture får en eksklusivlicens på parternes respektive produktionsteknologier.

Swedish

A och B bildar ett gemensamt företag där de slår ihop sin produktionsteknik för att uppnå större produktion och mindre råvaruförbrukning.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Begrænsninger med hensyn til anvendelsesområde kombineret med en eksklusivlicens eller en enelicens behandles på samme måde, som de eksklusivlicenser eller enelicenser, der er redegjort for i afsnit 2.2.1 ovenfor.

Swedish

En begränsning av användningsområdet som kombineras med exklusiva licenser och ensamlicenser behandlas på samma sätt som de exklusiva licenser och ensamlicenser som behandlades i avsnitt 2.2.1 ovan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En forpligtelse for licenstageren til at meddele licensgiveren eksklusivlicens på selvstændige forbedringer af den overførte teknologi eller til at overdrage sådanne forbedringer til licensgiveren vil sandsynligvis mindske licenstagerens tilskyndelse til at innovere, da det vil forhindre licenstageren i at udnytte sine egne forbedringer, herunder gennem licensaftaler med tredjeparter.

Swedish

En skyldighet att ge licensgivaren exklusiv licens till särskiljbara förbättringar av den licensierade tekniken eller att överlåta sådana förbättringar till licensgivaren skulle sannolikt minska licenstagarens incitament till innovation, eftersom det skulle hindra licenstagaren från att utnyttja sina egna förbättringar, bland annat genom licensiering till tredje man.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvis licenstageren indtager en stærk stilling på produktmarkedet, kan en aftale, hvorved han opnår eksklusivlicens på en konkurrerende teknologi, resultere i en betydelig begrænsning af konkurrencen sammenlignet med en situation, hvor licensgiveren ikke meddeler eksklusivlicens eller også meddeler andre virksomheder licens.

Swedish

Om licenstagaren har en stark ställning på produktmarknaden kan ett avtal som ger denne exklusiv licens till en konkurrerande teknik begränsa konkurrensen märkbart, jämfört med om licensgivaren inte beviljar en exklusiv licens eller beviljar licens till andra företag.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii), er der ikke er tale om en hardcore-begrænsning, når licensgiveren som led i en ikke-gensidig aftale meddeler licenstageren en eksklusivlicens til produktion af produkter på basis af den overførte teknologi inden for et bestemt geografisk område og dermed forpligter sig selv til ikke at producere aftaleprodukterne i det pågældende geografiske område eller levere aftaleprodukterne fra dette område.

Swedish

Enligt artikel 4.1 c ii är det inte fråga om en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning för licensgivaren i ett ensidigt avtal att bevilja licenstagaren exklusiv licens att producera med den licensierade tekniken i ett visst område och således gå med på att inte själv producera avtalsprodukterna i eller tillhandahålla avtalsprodukterna från det området.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det betyder især, at en gensidig eksklusivlicens udgør en hardcore-begrænsning i forbindelse med licensaftaler mellem konkurrenter, jf. gruppefritagelsesforordningens artikel 4, stk. 1, litra c).

Swedish

För licensiering mellan konkurrenter innebär detta framför allt att ömsesidiga exklusiva licenser är särskilt allvarliga begränsningar enligt artikel 4.1 c.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a) og b), er ikke betinget af, om licensgiveren betaler et vederlag for forbedringen eller en eksklusivlicens eller ej.

Swedish

Tillämpningen av artikel 5.1 a och 5.1 b påverkas inte av om licensgivaren betalar ersättning för att få tillgång till förbättringen eller för att erhålla en exklusiv licens.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvad angår resultater frembragt af deltagere, der har modtaget EU-finansiering, kan det i tilskudsaftalen fastsættes, at Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan kan modsætte sig, at ejerskabet overdrages, eller at der udstedes eksklusivlicens til en tredjepart, der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med Horisont 2020, hvis dette efter deres opfattelse ikke er i overensstemmelse med interessen i at udvikle Unionens økonomiske konkurrenceevne eller er uforeneligt med Unionens etiske principper eller sikkerhedshensyn.

Swedish

När det gäller resultat som tas fram av deltagare som har erhållit unionsfinansiering får det i bidragsavtalet föreskrivas att kommissionen eller det berörda finansieringsorganet kan motsätta sig överlåtelse av äganderätt eller beviljande av exklusiv licens till tredje parter etablerade i ett tredjeland som inte är anslutet till Horisont 2020 om beviljandet eller överlåtelsen anses strida mot intresset att utveckla konkurrenskraften i unionens ekonomi eller mot etiska principer eller säkerhetshänsyn.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(9) I betragtning af de lighedspunkter, der består mellem salg af et patent og meddelelse af eksklusivlicens, og den deraf følgende risiko for, at bestemmelserne i denne forordning omgås ved at lade konkurrencebegrænsende eksklusivlicenser fremstå som overdragelser, bør denne forordning tillige finde anvendelse på aftaler om overdragelse og erhvervelse af patenter og knowhow, når risikoen i forbindelse med den økonomiske udnyttelse forbliver hos overdrageren.

Swedish

(9) Med hänsyn till de likheter som finns mellan försäljning och exklusiva licensavtal och risken att kraven i förordningen kan kringgås genom att konkurrensbegränsande exklusiva licensavtal ges sken av överlåtelser, bör denna förordning tillämpas också på avtal om överlåtelse och förvärv av patent eller know-how i den mån risken som är förknippad med att utnyttja dem ekonomiskt kvarblir hos överlåtaren.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK