Ask Google

Results for mindretalsaktionærer translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

Mindretalsaktionærer bør dog sikres ret til at kræve en sådan vurdering.

Swedish

Dock bör minoritetsaktieägarnas rätt att kräva en sådan värdering garanteras.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Imidlertid bør mindretalsaktionærer sikres retten til at kræve en sådan vurdering.

Swedish

Dock bör minoritetsaktieägarnas rätt att kräva en sådan värdering garanteras.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

På værdipapirmarkedet hersker der uklare forhold, og mindretalsaktionærer er dårligt beskyttet.

Swedish

Det förväntas att Slovakien fullt ut kan tillnärma sig EG:s direktiv för banksektorn under de kom mande tre åren.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Interesserne hos mindretalsaktionærer, der er imod flytningen, hos kreditorer og andre rettighedshavere bør beskyttes passende og rimeligt.

Swedish

Ett adekvat skydd av intressena för de minoritetsaktieägare som motsätter sig flyttningen samt av borgenärers och andra rättsinnehavares intressen bör vara proportionerligt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at der findes en hensigtsmæssig procedure, så der sikres en rimelig behandling af alle mindretalsaktionærer.

Swedish

Medlemsstaterna skall garantera ett tillfredsställande förfarande som garanterar en rättvis behandling av alla minoritetsaktieägare.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Et par af punkterne, f.eks. obligatorisk tilbud for at beskytte mindretalsaktionærer, er dog en lille forbedring.

Swedish

Några inslag, till exempel obligatoriskt erbjudande som ett sätt att skydda minoritetsaktieägare, utgör en viss förbättring.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Denne forordning berører ikke de nationale lovgivninger, der giver mindretalsaktionærer eller andre personer eller myndigheder adgang til at udnævne en del af selskabsorganernes medlemmer.

Swedish

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av de nationella lagstiftningar som tillåter en minoritet av aktieägare eller andra personer eller myndigheter att välja en del av ledamöterna i organen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Medlemsstaterne sikrer, at mindretalsaktionærer i et børsnoteret selskab enten samlet eller enkeltvis kan kræve, at flertalsaktionæren køber deres aktier i selskabet til en rimelig pris.

Swedish

Medlemsstaterna skall säkerställa att minoritetsaktieägare i ett börsnoterat bolag skall kunna kräva, gemensamt eller enskilt, att majoritetsaktieägaren köper deras värdepapper i bolaget till ett skäligt pris.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En medlemsstat kan for så vidt angår SE-selskaber, som er registreret på dens område, vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af mindretalsaktionærer, der udtaler sig mod flytningen.

Swedish

En medlemsstat får när det gäller SE-bolag som är registrerade inom dess territorium anta bestämmelser som är avsedda att säkerställa ett lämpligt skydd för de minoritetsaktieägare som motsätter sig flyttning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En medlemsstat kan for så vidt angår de selskaber, som deltager i fusionen, og som hører under dens lovgivning, vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af mindretalsaktionærer, der har udtalt sig mod fusionen.

Swedish

En medlemsstat får, vad beträffar fusionerande bolag som faller under dess lagstiftning, anta bestämmelser avsedda att säkerställa lämpligt skydd för de minoritetsaktieägare som motsatt sig fusionen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Klagen drejer sigom, at artikel 158, 159 og 293 i denne lov dels skulle stilleaktionærer i aktieselskaber ringere end købere eller indehavere af konverteringsobligationer i disse selskaber, delsstille mindretalsaktionærer i selskaberne ringere endhovedaktionærer.

Swedish

Enligt klagomålet skulle artiklarna 158, 159 och 293 i denna lag missgynna aktieägarna iaktiebolag i förhållande till köpare eller innehavare av konvertibla skuldebrev i dessa bolag och också missgynnaminoritetsaktieägare i dessa företag i förhållande till majoritetsaktieägarna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det gælder f.eks. definition af mindretalsaktionærer, inddragelse af samordnede aktioner i direktivets anvendelsesområde samt præcisering af de tilfælde, hvor medlemsstaterne kan bemyndige deres tilsynsmyndigheder til at indrømme undtagelser fra direktivbestemmelserne.

Swedish

Till dessa hör exempelvis definitionen av minoritetsaktieägare , införlivandet av samordnade aktioner inom direktivets tillämpningsområde samt precisering av de fall , där medlemsstaterna kan befullmäktiga sina tillsynsmyndigheter, att bevilja undantag från direktivets bestämmelser .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Sagsanlæg med henblik på at erklære aftalen om salg af AGB1 til GECB ugyldig, sag indbragt den 27. juli 1998 for den regionale handelsret i Prag af Václav Sládek mod AGB under afvikling og køber, hvortil støttede sig en sammenslutning af mindretalsaktionærer i AGB som medsagsøger.

Swedish

Talan om ogiltigförklaring av avtalet om försäljning av AGB1 till GECB väckt den 27 juli 1998 vid handelsdomstolen i Prag av Václav Sládek mot AGB i likvidation och mot köparen, med en sammanslutning av AGB:s minoritetsaktieägare som medkärande.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Den 29. maj nåede vi til enighed om otte ændringsforslag, hvorefter der var tre udestående hovedstridsområder: afværgeforanstaltninger, squeeze-out og mindretalsaktionærer og level playing field.

Swedish

Den 29 maj nådde vi en överenskommelse om åtta ändringsförslag , vilket innebar att tre stora tvisteområden återstod: försvarsåtgärder, forcerade överlåtelser och minoritetsaktieägare samt lika villkor.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Daewoo erhvervede 70 % af det nyoprettede selskab DAEWOO-FSO MOTOR S.A. Ca. 25 % af selskabet ejedes af den polske stat og resten af mindretalsaktionærer.

Swedish

Det nybildade företaget, i vilket Daewoo erhöll 70 % av aktierna, fick namnet DAEWOO-FSO MOTOR S.A. Staten innehade ca 25 % av aktierna och återstoden innehades av minoritetsaktieägare.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En medlemsstat kan for selskaber, som tager initiativ til stiftelse af et SE-selskab, vedtage bestemmelser for at sikre, at mindretalsaktionærer, der modsætter sig stiftelsen, samt kreditorer og medarbejdere beskyttes.

Swedish

En medlemsstat får när det gäller de initiativtagande bolagen anta bestämmelser som avser att säkerställa skydd för minoritetsaktieägare som motsätter sig bildandet samt för borgenärer och arbetstagare.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvis De mener, at det rigtige er retfærdighed og gennemsigtighed over for alle aktionærer- både hovedaktionærer og mindretalsaktionærer- vil det afgøre, hvordan De stemmer i forbindelse med en række af disse spørgsmål.

Swedish

Om ni anser att det rätta är rättvisa och öppenhet mot alla aktieägare - majoritet och minoritet i lika grad- då avgör det er röst för flera av frågorna här.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Denne nye formulering, der skal beskytte mindretalsaktionærer i tilfælde af overtagelsestilbud, og som løser dette spørgsmål, der er så vigtigt både selskabsretligt og for det internationale økonomiske og finansielle liv, gør, at jeg støtter denne betænkning.

Swedish

Denna nya lydelse, som är utformad för att skydda minoritetsaktieägare i händelse av ett uppköpserbjudande och som öppnar denna fråga, vilken är av betydelse för bolagsrätt och för internationell ekonomisk och finansiell verksamhet , får mig att anse att detta betänkande förtjänar en positiv röst från mig .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Yderligere undersøgelser viste, at den kinesiske stat ganske vist (indirekte) havde en vis andel i den pågældende virksomhed, men at staten var mindretalsaktionær i UP.

Swedish

Vidare undersökningar visade att den kinesiska staten verkligen (indirekt) ägde en viss andel i detta företag, men att staten under undersökningsperioden var minoritetsaktieägare.

Last Update: 2015-01-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Linux2001

Danish

Den polske stat var mindretalsaktionær i GFR.

Swedish

Staten var minoritetsägare i GFR.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Linux2001

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK