Ask Google

Results for specialtjenester translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

Specialtjenester og offerstøtteorganisationer

Swedish

Specialtjänster och organisationer till stöd för brottsoffer

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kommissionen er opdelt i 26 generaldirektorater (GD) med yderligere 15 specialtjenester.

Swedish

Kommissionen är indelad i 26 generaldirektorat och har dessutom cirka 1 5 specialiserade avdelningar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Samarbejdet med programmerne og med FN's specialtjenester bør udvides og antage operationel karakter.

Swedish

Samarbetet med FN:s olika program bör fördjupas och breddas på operativ nivå.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (de enkelte specialtjenester under denne forvaltningsgren)

Swedish

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (olika fackorgan för offentliga arbeten)

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Af de undersøgte specialtjenester tilbød de fleste korte behandlingskurser for cannabisbrug, der normalt var på under 20 sessioner.

Swedish

De flesta av de specialiserade tjänster som undersöktes erbjöd korta behandlingskurer för cannabismissbruk som vanligen inte sträckte sig över mer än 20 sessioner.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det næste punkt, som der lægges vægt på i min betænkning, er udviklingen af de såkaldte fælleseuropæiske specialtjenester.

Swedish

En annan punkt att uppmärksamma i mitt betänkande , som kommer upp, är utvecklingen av de så kallade paneuropeiska servicenumren .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

kapacitetsopbygning af nationale myndigheder og specialtjenester, som medlemsstaterne og udbyderne af mikrokredit har udpeget som ansvarlige for at fremme den geografiske mobilitet

Swedish

Kapacitetsuppbyggnad hos nationella förvaltningar och facktjänster som medlemsstaterna utsett att ansvara för att främja den geografiska rörligheten och hos mikrokreditgivare.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(10) Det er vigtigt, at specialtjenester og offerstøtteorganisationen inddrages både før, under og efter straffesagen.

Swedish

(10) Det är viktigt med insatser från specialiserade enheter och organisationer för stöd till brottsoffer såväl före som under och efter det straffrättsliga förfarandet.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Der bør etableres hensigtsmæssige samarbejdsformer mellem finansielle efterretningsenheder og operationelle specialtjenester, herunder udveksling af oplysninger om mistænkelige transaktioner til efterretningsbrug og for om muligt at forhindre terrorhandlinger.

Swedish

Det bör skapas lämpliga former för samarbete mellan finansunderrättelseenheterna och operativa specialavdelningar, inklusive utbyte av information om misstänkta transaktioner i syfte att skaffa underrättelser och om möjligt förebygga eventuella terroristattacker.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

At dette er tilfældet ses af de faktiske forhold og underbygges af de erfaringer, som Kommissionen og medlemsstaternes specialtjenester har indhøstet i forbindelse med de gennemførte undersøgelser1).

Swedish

54), s.k. karuseller med spritpartier eller med jordbruksprodukter, bedrägerier med antidumpningsavgifter (se kapitel 6.1, fr.o.m. s.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det er ved at blive uacceptabelt i en tid, hvor vi råder over satellitadvarsler og prognoser, overvågningsradarer, specialtjenester og desuden den massive mekanisering, som burde gøre det muligt at udføre beskyttende arbejde.

Swedish

Detta blir alltmer oacceptabelt i en tid då vi har satellitvarningar och prognoser, radarövervakning, specialenheter och, vad mer är, en oerhörd teknisk utveckling som gör att vi borde kunna få fram skyddskonstruktioner.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Siden oprettelsen af UCLAF (i 1988) er der afholdt en række generelle seminarer for at oplyse om den koordinerende ind sats, der gøres af dette direktorat og af Kommissionens andre specialtjenester.

Swedish

Efter inrättandet av SG/UCLAF (1988) organiserades ett flertal allmänna informationsseminarier för att göra det samordna de arbete som detta direktorat och andra specialavdelningar inom kommissionen ut för allmänt känt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Nu er vi dog kommet i besiddelse af nogle mere præcise oplysninger. Vi ved, at Ruslands midlertidige præsident, Vladimir Putin, selv har bedt de russiske specialtjenester om at sørge for at beskytte Andrej Babitskijs liv og frihed.

Swedish

Men under alla omständigheter besitter vi nu mer exakt information: vi vet att Rysslands president ad interim, Vladimir Putin, har uppmanat de ryska specialförbanden att garantera och skydda Andrej Babitskijs liv och frihet.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Medlemsstaternes nationale specialtjenester, de retslige myndigheder og de relevante EU-instanser, som f.eks. Europol og Eurojust, har ubetinget behov for oplysninger for at kunne udføre deres opgaver.

Swedish

Medlemsstaternas specialiserade nationella myndigheter, rättsliga myndigheter och behöriga organ på EU-nivå (till exempel Europol och Eurojust) har ett stort behov av information för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

6.4.2.7 Under planlægningsproceduren for udviklingshjælpsprogrammerne for civilsamfundet skal EU også skele til andre internationale organisationers udviklingsprogrammer. Samarbejdet med programmerne og med FN's specialtjenester bør udvides og antage operationel karakter.

Swedish

6.4.2.7 När EU utarbetar program för utvecklingsstöd riktade till det civila samhället bör hänsyn även tas till utvecklingsprojekt som genomförs av andra internationella organisationer. Samarbetet med FN:s olika program bör fördjupas och breddas på operativ nivå.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En specialtjeneste som Southern California Telefonselskab forsyner FBI med.

Swedish

En specialtjänst som Southern California Telephone Förser FBI med.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

aksen EURES, der støtter aktiviteter, som udøves af EURES, dvs. specialtjenester udpeget af EØF-landene og Det Schweiziske Forbund, i fællesskab med arbejdsmarkedet parter, andre arbejdsformidlingsaktører og andre interesserede parter med henblik på at udvikle mekanismer til informationsudveksling og -formidling og andre former for samarbejde såsom grænseoverskridende partnerskaber for at fremme frivillig geografisk mobilitet blandt arbejdstagerne på lige vilkår og bidrage til et højt niveau af kvalitet og bæredygtighed i beskæftigelsen

Swedish

Programdelen Eures, som ska stödja verksamhet som utförs av Eures, det vill säga de särskilda förmedlingar som EES-länderna och Schweiz utser, tillsammans med arbetsmarknadens parter, andra arbetsförmedlare och andra berörda parter, för att utveckla utbyte och spridning av information och andra former av samarbete, såsom gränsöverskridande partnerskap, för att främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet på ett rättvist sätt och bidra till en hög sysselsättning som är hållbar och av god kvalitet.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

opkald til specialtjeneste

Swedish

specialtjänstanrop

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

En væsentlig del af de midler, som frigøres til udvikling af de 10 nye medlemsstater, vil således vende tilbage til de lande, som er nettobidragyderne til EU-budgettet (markedet for teknologisk og elektronisk udstyr, levering af specialtjenester, overførsel af knowhow osv.).

Swedish

En stor del av de medel som skall avsättas för utvecklingen av de tio nya medlemsländerna kommer därför också att återvända till de länder som är nettobidragsgivare till gemenskapsbudgeten (marknaden för teknisk och elektronisk utrustning, specialtjänster, överföring av know-how etc.).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Hver medlemsstat udpeger inden for sit politi eller andre retshåndhævende myndigheder en specialtjeneste, der i overensstemmelse med national ret skal have adgang til og indsamle alle relevante oplysninger, der vedrører og stammer fra strafferetlig efterforskning gennemført af dens retshåndhævende myndigheder i forbindelse med terrorhandlinger, og videregive dem til Europol i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

Swedish

Varje medlemsstat skall utse en specialiserad avdelning inom polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter som, i enlighet med nationell lagstiftning, skall ha tillgång till och samla in all relevant information som rör och är ett resultat av brottsutredningar som genomförs av medlemsstatens brottsbekämpande myndigheter avseende terroristbrott och skicka den till Europol i enlighet med punkterna 3 och 4.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK