Results for typeafprøvningsattesten translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af ef-typeafprøvningsattesten.

Swedish

den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av eg-typintyget.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

den tekniske dokumentation vedrørende den godkendte type og en kopi af ef-typeafprøvningsattesten.

Swedish

den tekniska dokumentationen för den godkända typen samt en kopia av eg-typintyget.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

- i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af ef-typeafprøvningsattesten.

Swedish

- i förekommande fall den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av eg-typintyget.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Danish

kvalitetssystemet skal sikre, at apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Swedish

kvalitetssystemet skall säkerställa att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at produkterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i den retsakt, som de er omfattet af.

Swedish

kvalitetssystemet ska säkerställa att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och med de tillämpliga kraven i rättsakten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

fabrikanten eller dennes i fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af ef-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Swedish

tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen skall tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara kopior av eg-typintyg och tillägg till dessa under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten og med direktivets krav til virkningsgrad.

Swedish

tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och med kraven på verkningsgrad i direktivet.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

det bemyndigede organ underretter den i henhold til artikel 4 kompetente myndighed, hvis typeafprøvningsattesten eller godkendelsen suspenderes eller inddrages eller der pålægges restriktioner, eller hvis et indgreb fra de kompetente myndigheder eventuelt er nødvendigt.

Swedish

om ett intyg eller ett godkännande upphävs eller dras tillbaka eller begränsas, eller om det visar sig nödvändigt för den behöriga myndigheten att ingripa, skall det anmälda organet underrätta den behöriga myndigheten enligt artikel 4.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

et bemyndiget organ efter fabrikantens valg foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at kontrollere, at produkterne er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i retsakten.

Swedish

ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra undersökningar och provningar för att kontrollera att produkterna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i rättsakten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

fabrikanten anbringer den krævede overensstemmelsesmærkning som beskrevet i retsakten på hvert enkelt produkt, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten, og som opfylder kravene i retsakten.

Swedish

tillverkaren ska anbringa den erforderliga märkningen om överensstämmelse i enlighet med rättsakten för varje enskild produkt som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i rättsakten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv.

Swedish

denna modul beskriver den del av förfarandet genom vilken tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen säkerställer och försäkrar att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at kedlerne og apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten.

Swedish

denna modul beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 säkerställer och försäkrar att pannorna och anordningarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget.

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af ef-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af attestens gyldighedsperiode.

Swedish

det anmälda organet ska förvara en kopia av eg-typintyget med bilagor och tillägg och av det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget är giltigt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i den retsakt, de er omfattet af.

Swedish

tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den leder till att de tillverkade produkterna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och med de tillämpliga kraven i rättsakten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

fabrikanten anbringer den krævede overensstemmelsesmærkning som beskrevet i retsakten og på det i punkt 3 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert produkt, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i ef-typeafprøvningsattesten, og som opfylder kravene i retsakten.

Swedish

tillverkaren ska anbringa den erforderliga märkning om överensstämmelse som fastställs i rättsakten och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer på varje enskild produkt som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i eg-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i rättsakten.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

ef-typeafprøvningsattester og ef-konstruktionsafprøvningsattester med bilag udstedt af bemyndigede organer samt tillægsgodkendelser, ændringer og tilbagekaldelser, der vedrører tidligere udstedte attester

Swedish

eg-typintyg och eg-intyg om konstruktionskontroll och bilagor till dessa som utfärdats av anmälda organ samt tillägg, ändringar och återkallanden som rör redan utfärdade intyg,

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 7
Quality:

Danish

(16) ifølge oplysninger fra bureau veritas var ef-typeafprøvningsattest nr. 11582/a1 ec vedrørende model new-iso-hv-80 udstedt til ventiler med en løfteskive med nominel diameter 155 mm i overensstemmelse med den til formålet afprøvede prototype.

Swedish

(16) enligt uppgifter från bureau veritas har ett eg-typintyg (nr 11582/a1 ec) utfärdats för modell new-iso-hv-80. intyget avser ventiler vars lyftskiva har en nominell diameter på 155 mm i enlighet med den prototyp som genomgått provning för detta ändamål.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 7
Quality:

Danish

j) ef-typeafprøvningsattester eller ef-konstruktionsafprøvningsattester i forbindelse med instrumenter, der indeholder dele, der er identiske med de dele, der er i konstruktionen.

Swedish

j) eg-typintyg eller eg-intyg om konstruktionskontroll för instrument som innehåller delar som är identiska med dem som ingår i konstruktionen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Danish

i bilag iv, del i, i modul d, punkt 1, første punktum, i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led og i punkt 3.2, første afsnit, ændres udtrykket "ef-typeafprøvningsattest" til "ef-typeafprøvningsattest eller ef-konstruktionsafprøvningsattest".

Swedish

ordet%quot%eg-typkontrollintyget%quot% skall ersättas med orden%quot%intyg om eg-konstruktionskontroll%quot% i punkt 1 första meningen, punkt 3.1 andra stycket tredje strecksatsen samt punkt 3.2 första stycket i del i modul d i bilaga iv.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

(14) det er nødvendigt at fastsætte en hensigtsmæssig overgangsperiode for medicinsk udstyr, der allerede er omfattet af en ef-konstruktionsafprøvningsattest eller en ef-typeafprøvningsattest.

Swedish

(14) det behövs en tillräcklig övergångsperiod för medicintekniska produkter som redan omfattas av eg-intyg om konstruktionskontroll eller av eg-intyg om typprovning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK