Ask Google

Results for subsidiaire translation from Dutch to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Bulgarian

Info

Dutch

subsidiaire bescherming

Bulgarian

субсидиарна закрила

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

subsidiaire bevoegdheid

Bulgarian

субсидиарна компетентност

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend

Bulgarian

чужденец с предоставена международна закрила

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

weigering van toekenning van de vluchtingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus

Bulgarian

отхвърляне на молбата за убежище

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

II — Subsidiaire vordering tot verlaging van de opgelegde geldboete

Bulgarian

II — По евентуалното искане за намаляване на наложената глоба

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Verzoekster voert ter ondersteuning van haar subsidiaire vordering zes middelen aan.

Bulgarian

Жалбоподателят изтъква шест правни основания в подкрепа на евентуалното си искане.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

het instellen of beheren van gespecialiseerde commissies en andere subsidiaire instellingen;

Bulgarian

учредяването или функционирането на специализирани комитети и други спомагателни органи

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De subsidiaire vragen van het Arbeitsgericht Bonn hebben betrekking op het nondiscriminatiebeginsel van artikel 12 EG.

Bulgarian

Въпросите на Arbeitsgericht Bonn, поставени при условията на евентуалност, се отнасят до принципа на недопускане на дискриминация, който е закрепен в член 12 ЕО.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De subsidiaire stelling van de Commissie wordt eveneens door Kadi, alsook door het Koninkrijk Spanje en de Franse Republiek betwist.

Bulgarian

Евентуалната теза на Комисията също се оспорва от г-н Kadi, както и от Кралство Испания и Френската република.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Bij die uitlegging kan het argument gemakkelijk worden ontkracht, als men kijkt vanuit het oogpunt van de liberalisering, waarin elke verplichting een subsidiaire rol vervult.

Bulgarian

Прибягвайки до това тълкуване, доводът лесно може да бъде отхвърлен, ако бъде разгледан от гледна точка на либерализацията, където което и да е задължение има субсидиарно значение.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Bij de behandeling van verzoeken om internationale bescherming gaat de beslissingsautoriteit eerst na of de verzoekers als vluchteling kunnen worden aangemerkt en zo niet, of zij voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen.

Bulgarian

При разглеждането на молбите за международна закрила решаващият орган определя първо дали кандидатите отговарят на условията за статут на бежанци и ако те не отговарят на тези условия, определя дали кандидатите отговарят на условията за субсидиарна закрила.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

„subsidiairebeschermingsstatus” de erkenning door een lidstaat van een onderdaan van een derde land of een staatloze als een persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt;

Bulgarian

„статут на лице под субсидиарна закрила“ означава признаването от държава-членка на гражданин на трета страна или лице без гражданство за лице, което отговаря на условията за субсидиарна закрила;

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Vooraf moet worden vastgesteld welke inrichtingen of voorzieningen zullen worden bezocht, maar indien nodig kunnen tijdens de audit aanvullende of subsidiaire voorzieningen worden bezocht;

Bulgarian

Идентичността на предприятията или на съоръженията, които ще бъдат предмет на посещение, трябва предварително да се посочи. Въпреки това допълнителните или алтернативните посещения на съоръжение могат да се провеждат по време на одита, ако това се прецени за необходимо;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Ook die opmerkingen van het Gerecht zijn mijns inziens, ondanks hun beknoptheid, boven iedere mogelijke kritiek verheven (zij worden trouwens geformuleerd in zuiver subsidiaire overwegingen).

Bulgarian

Дори тези съображения на Първоинстанционния съд, макар и лаконични (впрочем развити изцяло при условия на евентуалност), ми се струват извън всяка възможна критика.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Ten slotte dient ook afwijzend te worden beslist op het subsidiaire argument van de Commissie, dat de vóór 1 november 1993 betaalde steun in elk geval onder de afwijking van artikel 87, lid 3, sub c, EG viel.

Bulgarian

Накрая следва да се отхвърли изтъкнатият при условията на евентуалност довод на Комисията, според който помощите, изплатени преди 1 ноември 1993 г., попадали при всички случаи под дерогацията по член 87, параграф 3, буква в) ЕО.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van nonrefoulement te garanderen.

Bulgarian

Съюзът развива обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки гражданин на трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането на принципа на неотблъскване.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Behalve indien de lidstaat of de met de uitvoering belaste overheidsinstantie het bewijs levert dat hij, respectievelijk zij, voor de onregelmatigheid geen verantwoordelijkheid draagt, is de lidstaat voor de terugbetaling van de ten onrechte betaalde bedragen subsidiair aansprakelijk.

Bulgarian

Освен ако държавата-членка и/или съответният публичен орган изпълнител не представят доказателства, че не носят отговорност за нередността, държавата-членка отговаря субсидиарно за възстановяване на всякакви недължими плащания.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

„persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt” een onderdaan van een derde land of een staatloze die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, onder f), van Richtlijn 2011/95/EU;

Bulgarian

„лице, което отговаря на условията за субсидиарна закрила“ означава всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство, който/което отговаря на изискванията на член 2, буква е) от Директива 2011/95/ЕС;

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

het Gerecht slechts subsidiair de totaalindruk van de woordcombinatie onderzocht en elke relevantie ontkend van aspecten als het bestaan van een fantasie-element, waarmee in het kader van een dergelijk onderzoek rekening dient te worden gehouden.

Bulgarian

Жалбоподателят посочва, че и по двете дела Първоинстанционният съд е разгледал цялостното впечатление, което се създава от съчетанието на думите, само като второстепенен въпрос и е отрекъл всякаква релевантност на обстоятелства, като например наличие на въображаем елемент, за които следва да се държи сметка в рамките на такава проверка.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Subsidiair erkent de Commissie dat indien verzoeksters’ handelingen geen deel hadden uitgemaakt van één enkele voortdurende inbreuk, het bedrag van de aan UCB opgelegde geldboete met minstens 75 % had moeten worden verminderd.

Bulgarian

При условията на евентуалност Комисията приема, че ако деянията на жалбоподателите не са се вписвали в рамките на едноединствено непрекъснато нарушение, UCB е щяло да се ползва от намаление на размера на неговата глоба най-малко със 75 %.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK