Ask Google

Results for afschrijvingsbedrag translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Geeft het afschrijvingsbedrag voor elke boekhoudperiode.

English

Returns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period

Last Update: 2014-09-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Geeft het afschrijvingsbedrag voor een bepaalde afrekeningperiode op basis van het Franse boekhoudsysteem.

English

Returns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period

Last Update: 2014-09-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag moet worden berekend volgens de lineaire of de degressieve afschrijvingsmethode.

English

The amount of annual depreciation should be calculated according to the linear or diminishing balance method.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Bij een afschrijvingspercentage van slecht 25% zou een groot deel van het afschrijvingsbedrag echter pas op het moment van de vervangingsinvestering zijn verrekend.

English

At a depreciation rate of only 25%, however, a large portion of total depreciation would only be offset at the moment of replacement investment.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Geeft het afschrijvingsbedrag van activa over een bepaalde termijn volgens de ‘Double-declining balance’-methode.

English

Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method.

Last Update: 2014-10-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

Gebruik deze functie om het afschrijvingsbedrag te berekenen voor één periode in de totale afwaarderingstermijn van een goed. Meetkundig-degressieve afwaardering vermindert iedere periode het afwaarderingsbedrag met een vast bedrag.

English

Use this function to calculate the depreciation amount for one period of the total depreciation span of an object. Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.

Last Update: 2017-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Doordat het afschrijvingsbedrag niet is beperkt tot het bedrag van de ontvangen leasebetaling, verminderd met de andere kosten van het verleasete activum, is het immers mogelijk het afschrijvingsbedrag op te trekken in de eerste boekjaren die deficitair zijn.

English

The fact that the amount of the depreciation is not limited to the amount of the leasing charges collected, less any other charges relating to the leased asset, makes it possible to increase the amount of the depreciation during the first few loss-making financial years.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Overwegende dat de afschrijvingsbedragen voor de betrokken produkten in Ecu/ton, onderscheidenlijk Ecu/hl 100°, worden vastgesteld; dat de nadere voorschriften voor de aangifte van de betrokken uitgaven aan het EOGFL dienen te worden vastgesteld;

English

Whereas the amounts of depreciation have to be established in ECU per tonne for the relevant products; whereas the detailed rules necessary to enable corresponding expenditure to be claimed from the EAGGF have to be laid down;

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

Voor granen, boter, rundvlees, alcohol en tabak worden de in artikel 8, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1883/78 bedoelde afschrijvingsbedragen als volgt vastgesteld:

English

For cereals, butter, beef, alcohol and tobacco, the depreciation amounts within the meaning of the second subparagraph of Article 8 of Regulation (EEC) No 1883/78 are hereby fixed as follows:

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_AMORDEGRC\"\>Berekent het afschrijvingsbedrag voor een vereffeningsperiode als degressieve afschrijving.\</ahelp\> In tegenstelling tot AMORLINC wordt hier een afschrijvingscoëfficiënt gebruikt die niet afhankelijk is van de afschrijvingsperiode.

English

\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_AMORDEGRC\"\>Calculates the amount of depreciation for a settlement period as degressive amortization.\</ahelp\> Unlike AMORLINC, a depreciation coefficient that is independent of the depreciable life is used here.

Last Update: 2017-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_AMORLINC\"\>Berekent het afschrijvingsbedrag voor een vereffeningsperiode als lineaire afschrijving. Als het kapitaalgoed gekocht wordt tijdens de vereffeningsperiode, wordt het proportionele afschrijvingsbedrag in aanmerking genomen.\</ahelp\>

English

\<ahelp hid=\"HID_AAI_FUNC_AMORLINC\"\>Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization. If the capital asset is purchased during the settlement period, the proportional amount of depreciation is considered.\</ahelp\>

Last Update: 2016-10-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Ten tweede werd vastgesteld dat in het boekhoudsysteem van deze onderneming niet was voorzien in een reserve voor oninbare vorderingen; er was geen duidelijk beleid ten aanzien van de verschillende categorieën vaste activa; er waren fouten in de afschrijvingsbedragen; er werden voorzieningen aangetroffen die niet waren verantwoord, en er waren leningen die niet door bewijs werden gestaafd.

English

Secondly, it was established that the accounting system of this company made no provision for bad debts; there was no clear policy regarding different fixed assets categories; there were errors in the depreciation amounts; unjustified provisions were found; and there were loans which were not supported by evidence.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

De rubriek moet worden ingevuld en, indien van toepassing, moeten de afschrijvingsbedragen in kolom DY worden vermeld.

English

The heading must be completed and, if applicable, the amounts of depreciation recorded at column DY.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Voor de belanghebbende is niet duidelijk of in het ondernemingsplan rekening is gehouden met de financiering van vervangingsinvesteringen door middel van afschrijvingsbedragen.

English

the interested party cannot see whether the financing of replacement investments is taken into account in the business plan in the form of depreciations.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

In deze zaak is de Commissie van oordeel dat artikel 39 C, tweede alinea, van de CGI — door de beperking van het afschrijvingsbedrag dat kan worden afgetrokken — daadwerkelijk het misbruik wil bestrijden van fiscaal transparante structuren met als doel fiscale winst te behalen in het kader van financieringstransacties voor goederen die worden verleaset of ter beschikking gesteld.

English

In the present case, the Commission considers that, by limiting the amount of deductible depreciation, the second paragraph of Article 39 C of the General Tax Code does in fact seek to combat abusive recourse to tax-transparent structures with a view to achieving a tax saving as part of operations to finance assets leased out or otherwise made available.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

Cel E13 bevat de formule die gebruik]]]]]t wordt om na te gaan wat het totaal is van de afschrijvingsbedragen. Daarbij wordt de functie SOM.ALS gebruikt gezien de negatieve waarden in E8:E11 niet in beschouwing mogen worden genomen. De voorwaarde >0 is in cel A13 opgenomen. De formule in E13 luidt als volgt:

English

Cell E13 contains the formula used to check the total of the depreciation amounts. It uses the SUMIF function as the negative values in E8:E11 must not be considered. The condition >0 is contained in cell A13. The formula in E13 is as follows:

Last Update: 2013-06-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK