Ask Google

Results for backtest translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Als externe expert valideren wij uw modellen, van de ‘conceptuele juistheid’ tot het benchmarken of backtesten van resultaten.

English

As external expert, we validate the conceptual and technical soundness of your risk models.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Continue monitoring en regelmatige backtests zijn dan ook van belang voor een accuraat en robuust voorzieningenmodel, met name in de eerste jaren na de invoering van het model.

English

Therefore, regular back-testing and continuous monitoring are important for an accurate and robust provision mechanism, especially in the first years after the model is introduced.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

(n) de verificatie van de accuraatheid van het model middels frequente backtesten als beschreven in de punten b) tot en met e) van artikel 287, lid 1;

English

(n) the verification of the model's accuracy through frequent back-testing as set out in points (b) to (e) of Article 287(1);

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het programma van backtesten maakt het mogelijk slechte prestaties bij risicometingen van een EPE-model vast te stellen;

English

The back testing programme shall be capable of identifying poor performance in an EPE model's risk measures;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In BIB-document "The Supervisory Framework for the use of "Backtesting" in conjunction with the internal models approach tot Market Risk Capital Requirements" (blz. 3) wordt duidelijk opgemerkt dat de aldaar beschreven controletests risicometingen omvatten die zijn toegesneden op een periode van één dag tijdens dewelke een positie wordt aangehouden.

English

Basle's paper "The Supervisory Framework for the use of 'Back testing' in conjunction with the internal models approach to Market Risk Capital Requirements" makes it clear (p. 3) that because daily trading outcomes are being used "the back testing framework described here involves the use of risk measures calibrated to a one-day holding period".

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Indien bij de backtesten blijkt dat een model niet precies genoeg is, trekken de bevoegde autoriteiten de modelgoedkeuring in of leggen zij passende maatregelen op om ervoor te zorgen dat het model onmiddellijk wordt verbeterd.

English

If back-testing indicates that a model is not sufficiently accurate, the competent authorities shall revoke its permission for the model, or impose appropriate measures to ensure that the model is improved promptly.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Toetsing van modellen, stresstests en backtests

English

Review of models, stress testing and back testing

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Zij onderwerpt haar modellen aan strenge stresstests om hun veerkracht te testen in extreme maar plausibele marktomstandigheden, en voert backtests uit om de betrouwbaarheid van de vastgestelde methode te beoordelen.

English

It shall subject the models to rigorous and frequent stress tests to assess their resilience in extreme but plausible market conditions and shall perform back tests to assess the reliability of the methodology adopted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de doorlopende validatie van de tegenpartijkredietrisicomodellen, waaronder backtesten, wordt periodiek getoetst door een managementniveau dat voldoende bevoegdheden heeft om maatregelen te nemen om zwakke punten in de modellen aan te pakken.

English

the on-going validation of counterparty credit risk models, including back-testing, shall be reviewed periodically by a level of management with sufficient authority to decide the action that will be taken to address weaknesses in the models.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de instelling voert backtesten uit met behulp van historische gegevens over bewegingen in de marktrisicofactoren vóór de toestemming van de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met artikel 277, lid 1.

English

the institution shall carry out back-testing using historical data on movements in market risk factors prior to the permission by the competent authorities in accordance with Article 277(1).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de modellen van de instelling hebben in het verleden bewezen redelijk accuraat te zijn bij het meten van risico's, hetgeen kan worden aangetoond door de output ervan achteraf te testen ("backtesting") aan de hand van gegevens over een periode van ten minste één jaar;

English

the institution's models have a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks demonstrated through the back-testing of its output using at least one year of data;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

de prestaties van de CCR-uitzettingsmodellen en de risicometingen ervan zijn onderworpen aan een passende praktijk van backtesten.

English

the performance of CCR exposure models and its risk measures shall be subject to appropriate back-testing practice.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

een instelling voert backtesten uit die bestemd zijn om de belangrijkste veronderstellingen van het CCR-uitzettingsmodel en de toepasselijke risicometingen, waaronder de gemodelleerde relatie tussen dragers van dezelfde risicofactor en de gemodelleerde relaties tussen risicofactoren, te testen;

English

an institution shall conduct back-testing that is designed to test the key assumptions of the CCR exposure model and the relevant risk measures, including the modelled relationship between tenors of the same risk factor, and the modelled relationships between risk factors;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

zij voert backtesten uit inzake de prestaties van haar CCR-uitzettingsmodel en de toepasselijke risicometingen van het model alsook de marktrisicofactorvoorspellingen.

English

it shall back-test the performance of its CCR exposure model and the model's relevant risk measures as well as the market risk factor predictions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

zij voert regelmatig een programma van backtesten uit, waarbij de door het model gegenereerde risicometingen met de gerealiseerde risicometingen, en de hypothetische veranderingen op basis van statische posities met de gerealiseerde metingen worden vergeleken;

English

it shall conduct a regular programme of back-testing, comparing the risk measures generated by the model with realised risk measures, and hypothetical changes based on static positions with realised measures;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Backtests

English

Back testing

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De historische tijdhorizons die worden gebruikt voor backtests, omvatten gegevens die betrekking hebben op ten minste het voorgaande jaar, of op een periode zo lang als een CTP het betreffende financieel instrument cleart, als dat minder dan een jaar is.

English

The historical time horizons used for back tests shall include data from at minimum the most recent year or as long as a CCP has been clearing the relevant financial instrument if that is less than a year.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De resultaten en analyse van backtests worden beschikbaar gesteld voor alle clearingleden en cliënten, voor zover bekend bij de CTP.

English

Back testing results and analysis shall be made available to all clearing members and, where known to the CCP, clients.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Deze informatie is bijeengevoegd in een vorm die geen inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, en clearingleden en cliënten hebben uitsluitend toegang tot de gedetailleerde resultaten en analyse van backtests voor hun eigen portefeuilles.

English

Such information shall be aggregated in a form that does not breach confidentiality and clearing members and clients shall only have access to detailed back testing results and analysis for their own portfolios.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een CTP analyseert en bewaakt haar modelprestaties en de dekking van haar financiële middelen in geval van wanbetalingen door ten minste dagelijks backtests voor de margindekking uit te voeren en ten minste dagelijks stresstests uit te voeren met behulp van standaard- en vooraf vastgestelde parameters en aannames.

English

A CCP shall analyse and monitor its model performance and financial resources coverage in the event of defaults by back testing margin coverage at least daily and conducting at least daily stress testing using standard and predetermined parameters and assumptions.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK