Ask Google

Results for groothandelstransacties translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Bovendien voorziet het voorstel in een echte Europese toezichtsfunctie voor groothandelstransacties op de energiemarkten.

English

In addition, the proposal will introduce a genuine European level wholesale energy transaction monitoring function

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

De verordening verplicht marktdeelnemers het Agentschap informatie te verstrekken over hun groothandelstransacties met betrekking tot energieproducten.

English

The Regulation requires market participants to provide the Agency with a record of their transactions in wholesale energy products.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het regelmatige toezicht op groothandelstransacties en de fundamentele marktinformatie zijn essentieel voor de integriteit en de reglementaire transparantie van de OTC-energiemarkten.

English

The regular monitoring of wholesale transactions together with fundamental market information is an essential function for integrity and regulatory transparency of traded energy markets.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het gebruik van voorwetenschap kan ook betrekking hebben op groothandelstransacties in energieproducten door personen die weten of zouden moeten weten dat de informatie waarover zij beschikken, voorwetenschap betreft.

English

Use of inside information can also consist in trading in wholesale energy products by persons who know, or ought to know, that the information they possess is inside information.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het ACER brengt de Commissie geregeld verslag uit over zijn activiteiten met betrekking tot het toezicht op groothandelstransacties, over de gevallen van marktmisbruik die het heeft vastgesteld en over de onderzoeksresultaten van wetshandhavingsinstanties.

English

ACER shall report to the Commission on a regular basis on its activities in the field of wholesale transaction monitoring and about market abuses that it identified and the results of investigations carried out by enforcement authorities

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Nu de euro fysiek is ingevoerd, gebeuren financiële retail- en groothandelstransacties in de eurozone wel in dezelfde munt, maar jammer genoeg nog niet op een eengemaakte markt.

English

With the physical introduction of the Euro, both retail and wholesale financial markets within the eurozone use one currency but unfortunately do not form one unified market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Met het oog op voldoende flexibiliteit bij het verzamelen van informatie over groothandelstransacties in energieproducten moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin zij bepaalt welke marktdeelnemer welke informatie op welk moment en in welke vorm dient mee te delen.

English

In order to ensure the necessary flexibility in collecting information on transactions in wholesale energy products, the Commission should be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty setting out the timing, form and content of the information which market participant are required to provide.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het ACER zal marktmisbruik op efficiënte wijze kunnen opsporen en ontmoedigen door regelmatig en tijdig toezicht op de groothandelsmarkten voor energie, inclusief gegevens over groothandelstransacties en de exploitatie van energieactiva (uitgesplitste productiecijfers, onderbrekingen, stroomgegevens, opslagoperaties, enz.).

English

Regular and timely monitoring of wholesale energy markets, including details of wholesale transactions and the operation of energy assets (disaggregated production figures, outages, flow data, storage operation, etc) will allow ACER to efficiently detect and deter market abuses.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Teneinde het efficiënte toezicht op alle aspecten van de groothandel in energieproducten te vergemakkelijken, moet het Agentschap mechanismen vaststellen die andere betrokken instanties toegang verlenen tot de informatie die het over groothandelstransacties in energieproducten ontvangt, met name de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) die is opgericht bij Verordening (EU) ---/---- van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten [EAEM-verordening – Voorstel 2009/0144 (COD) van de Commissie], de nationale regelgevende instanties, de bevoegde financiële autoriteiten van de lidstaten, de mededingingsautoriteiten van de lidstaten en andere betrokken instanties.

English

In order to facilitate efficient monitoring of all aspects of trading in wholesale energy products, the Agency should establish mechanisms to give access to the information which it receives on transactions on wholesale energy markets to other relevant authorities, in particular to the European Securities and Markets Authority (ESMA) established by Regulation (EU) ---/---- of the European parliament and of the Council establishing a European Securities and Markets Authority [ESMA regulation – Commission proposal 2009/0144 (COD)] national regulatory authorities, competent financial authorities of the Member States, competition authorities of the Member States and other relevant authorities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Daarom moeten marktdeelnemers, met inbegrip van transmissiesysteembeheerders, leveranciers, handelaren, producenten, effectenmakelaren en grootverbruikers, die groothandelstransacties voor energieproducten aangaan, verplicht worden deze informatie aan het Agentschap ter beschikking te stellen.

English

For this reason market participants, including transmission system operators, suppliers, traders, producers, brokers and large users, who trade wholesale energy products should be required to provide that information to the Agency.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Dutch

Teneinde efficiënt toezicht op alle aspecten van de groothandel in energieproducten te vergemakkelijken, moet het Agentschap mechanismen vaststellen om andere betrokken instanties toegang te verlenen tot de informatie die het over groothandelstransacties in energieproducten ontvangt, met name aan ESMA, de nationale regulerende instanties, de bevoegde financiële autoriteiten van de lidstaten, de nationale mededingingsautoriteiten en andere betrokken instanties.

English

In order to facilitate efficient monitoring of all aspects of trading in wholesale energy products, the Agency should establish mechanisms to give access to the information which it receives on transactions on wholesale energy markets to other relevant authorities, in particular to ESMA, national regulatory authorities, competent financial authorities of the Member States, national competition authorities, and other relevant authorities.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK