Ask Google

Results for phytosanitary translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Division of Phytosanitary Control

English

Division of Phytosanitary Control

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 and Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No.

English

Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 and Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No 12 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.

English

Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

De invoer in de Gemeenschap van aardappelen van oorsprong uit Egypte werd verboden, behalve voor aardappelen van oorsprong uit de ziektevrije gebieden die zijn afgebakend overeenkomstig de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4:

English

The import into the Community of potatoes originating in Egypt was banned except where the potatoes originating in pest-free areas established in accordance with the FAO International standard for phytosanitary measures part 4:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De lidstaten aanvaarden de in lid 1 bedoelde certificaten alleen, indien deze zijn ingevuld met inachtneming van de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 12 „Guidelines for Phytosanitary Certificates” van de FAO.

English

Member States shall only accept the certificates referred to in paragraph 1 provided that they have been completed taking into account the FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 12 on Guidelines for phytosanitary certificates.

Last Update: 2013-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Mvrisekoop

Dutch

(3) De Commissie heeft de lidstaten bij de Beschikkingen 96/301/EG(3), 98/105/EG(4) en 98/503/EG(5) opgedragen om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: de invoer in de Gemeenschap van aardappelen van oorsprong uit Egypte werd verboden, behalve voor aardappelen van oorsprong uit de ziektevrije gebieden die zijn afgebakend in overeenstemming met de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements of the Establishment of Pest-Free Area".

English

(3) The Commission, by Decisions 96/301/EC(3), 98/105/EC(4) and 98/503/EC(5), required Member States to take additional measures temporarily against the dissemination of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith as regards Egypt: the import into the Community of potatoes originating in Egypt was banned except where the potatoes originated in pest-free areas established in accordance with the FAO international standard for phytosanitary measures part 4: pest surveillance - requirements of the establishments of pest-free area.

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

2. De Commissie stelt vast of in Egypte 'ziektevrije gebieden' overeenkomstig de 'FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-free Areas', en met name overeenkomstig punt 2.3 van dat document, zijn erkend voor het invoerseizoen 2000/2001, en stelt een 'lijst van erkende ziektevrije gebieden' op, waarin nadere identificatiegegevens over de percelen in die 'erkende ziektevrije gebieden' zijn opgenomen.

English

2. The Commission shall establish whether 'pest-free areas' have been approved in Egypt for the import season 2000/2001 in accordance with the 'FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas', in particular point 2.3 thereof, and shall compile a 'list of approved pest-free areas', including identification details of the fields located in the above 'approved pest-free areas'.

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

Voorts is, nadat in de invoerseizoenen 1996/1997 en 1997/1998 bij een onaanvaardbaar groot aantal uit Egypte ingevoerde partijen Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is aangetroffen, Beschikking 96/301/EG gewijzigd en aangescherpt bij Beschikking 98/105/EG(3) en nogmaals bij Beschikking 98/503/EG(4), waardoor de invoer in de Gemeenschap van aardappelen van oorsprong uit Egypte is verboden, behalve voor aardappelen van oorsprong uit de ziektevrije gebieden die zijn afgebakend in overeenstemming met de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements of the Establishment of Pest-Free Areas".

English

Furthermore as a result of unacceptable numbers of interceptions of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith on imports of potatoes originating in Egypt during the import season 1996/97 and 1997/98, Decision 96/301/EC was amended and further strengthened by Decision 98/105/EC(3) and again by Decision 98/503/EC(4), with the result that the import into the Community of potatoes originating in Egypt was banned except where the potatoes originated in pest free areas established in accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements of the Establishment of Pest-Free Areas.

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

(6) De Commissie heeft de lidstaten daarom bij Beschikking 98/503/EG(5) gemachtigd om ten aanzien van Egypte tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, uitgaande van het concept van "ziektevrije gebieden", dit zijn gebieden waarvoor door officiële onderzoeken en controles in overeenstemming met de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest Free Areas" is aangetoond dat er geen Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith voorkomt.

English

(6) therefore the Commission, by Decision 98/503/EC(5), authorised Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith as regards Egypt, based on the concept of "pest-free area" in which Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is known not to occur, as established by official surveys and monitoring procedures in accordance with the "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas";

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

2. De Commissie stelt vast of in Egypte 'ziektevrije gebieden' overeenkomstig de 'FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas', en met name overeenkomstig punt 2.3 van dat document, zijn erkend voor het invoerseizoen 1999/2000, en stelt een 'lijst van erkende ziektevrije gebieden' op, waarin nadere identificatiegegevens over de percelen in die 'erkende ziektevrije gebieden' zijn opgenomen.

English

2. The Commission establishes whether 'pest-free areas' have been approved in Egypt for the import season 1999/2000 in accordance with the 'FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas', in particular point 2.3 thereof, and compiles a 'list of approved pest-free areas', including identification details of the fields located in the above 'approved pest-free areas'.

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

2. De Commissie stelt vast of in Egypte "ziektevrije gebieden" zijn erkend overeenkomstig de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures - Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest Free Areas", en met name punt 2.3, en stelt een "lijst van erkende ziektevrije gebieden" samen met nadere identificatiegegevens.

English

2. The Commission establishes whether "pest-free areas" have been approved in Egypt in accordance with the "FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-free Areas", in particular point 2.3 thereof, and compiles a "list of approved pest-free areas", including identification details.

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Overwegende dat het bijgevolg duidelijk is dat de bij Beschikking 98/105/EG vastgestelde verscherpte maatregelen niet voldoende zijn om insleep van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith te voorkomen of dat deze maatregelen niet zijn nageleefd; dat maatregelen waarbij wordt uitgegaan van "in aanmerking komende gebieden" - dit zijn gebieden waarin geen uitbraak van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is voorgekomen -, ontoereikend blijken te zijn om het risico op insleep te voorkomen en dat moet worden uitgegaan van "ziektevrije gebieden" waarvan men door officiële onderzoeken en controles in overeenstemming met de "FAO International Standard for Phytosanitary Measures - Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest Free Areas" weet dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith er niet voorkomt;

English

Whereas, therefore it has become apparent that the strengthened measures laid down in Decision 98/105/EC are not sufficient to prevent the entry of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith or have not been complied with; whereas, in particular, the operation of a 'qualified area`, in which no outbreak of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith has occurred, seems to be insufficient to prevent such a risk of entry and should be altered to operate on the basis of 'pest-free area` in which Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith is known not to occur, as established by official surveys and monitoring procedures in accordance with the 'FAO International Standard for Phytosanitary Measures Part 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-free Areas`;

Last Update: 2019-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Op de vergadering van het Committee on Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in november 2002 hebben de VS, Canada, Argentinië en de Filipijnen nogmaals hun bezorgdheid laten blijken inzake de wijze waarop de EU de goedkeuring van nieuwe GGO's blijft behandelen en inzake de verenigbaarheid met de WTO van nieuwe en toekomstige Europese wetgeving, met name de voorstellen van de Commissie inzake traceerbaarheid en etikettering van GGO's en betreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

English

At the November 2002 meeting of the World Trade Organisation (WTO) Committee on Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS), the US, Canada, Argentina and the Philippines again raised their concerns regarding the EU’s continued handling of the approval of new GMOs and on the WTO compatibility of new and forthcoming European legislation, namely the Commission proposals on the traceability and labelling of GMOs and on GM food and feed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

ISPM 15 ("International Phytosanitary Measure 15") is een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention (een onderorganisatie van United Nations Food and Agriculture Organizations (FAO)) in maart 2002 met een aanpassing in 2006.

English

15 (ISPM 15) is an International Phytosanitary Measure developed by the International Plant Protection Convention (IPPC) that directly addresses the need to treat wood materials of a thickness greater than 6mm, used to ship products between countries.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De Internationale Norm nr. 15 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen (hierna „ISPM nr. 15” genoemd) inzake „Guidelines for regulating wood packaging material in international trade” (Richtsnoeren voor de reglementering inzake verpakkingsmateriaal van hout in het internationale handelsverkeer) is in maart 2002 goedgekeurd door de Fourth Interim Commission on Phytosanitary Measures (hierna „ICPM” genoemd).

English

The FAO International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 15 on ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’ was adopted in March 2002 by the Fourth Interim Commission on Phytosanitary Measures (ICPM).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

de nader omschreven planten zijn permanent geteeld in een gebied dat vrij van schadelijke organismen is, zoals voor het nader omschreven organisme door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM) van de FAO nr. 4 [1];

English

The specified plants have been grown throughout their life in a pest free area, established as regards the specified organism by the National Plant Protection Organisation (hereinafter ‘the NPPO’) of the country of origin in accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures (hereinafter ‘ISPM’) No 4 [1].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

Het actieplan houdt rekening met de International Standard for Phytosanitary Measures nr. 9 en is gebaseerd op een geïntegreerde aanpak overeenkomstig de beginselen van de International Standard for Phytosanitary Measures nr. 14.

English

The action plan shall take account of International Standard for Phytosanitary Measures No 9 and shall be based on an integrated approach according to the principles set out in the International Standard for Phytosanitary Measures No 14.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

"Onverminderd de verbodsbepalingen die gelden voor de planten die zijn genoemd in de punten 9, 9.1 en 18 van deel A, planten en levende pollen voor bestuiving van Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. en Sorbus L., met uitzondering van vruchten en zaden, van oorsprong uit andere derde landen dan die welke volgens de procedure van artikel 18, lid 2, als vrij van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zijn erkend, en die waar ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. overeenkomstig de desbetreffende internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standard for Phytosanitary Measures) ziektevrije gebieden zijn ingesteld die als zodanig zijn erkend volgens de procedure van artikel 18, lid 2.".

English

"Without prejudice to the prohibitions applicable to the plants listed in Annex IIIA(9), (9.1), (18), where appropriate, plants and live pollen for pollination of: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L., other than fruit and seeds, originating in third countries other than those recognised as being free from Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in accordance with the procedure laid down in Article 18(2), or in which pest free areas have been established in relation to Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in accordance with the relevant International Standard for Phytosanitary Measures and recognised as such in accordance with the procedure laid down in Article 18(2)".

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De Commissie stuurt naar de lidstaten een door Egypte vóór elk invoerseizoen ingediende lijst van ziektevrije gebieden, die de ziektevrije gebieden bevat, die zijn vastgesteld overeenkomstig de „FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 4: Pest Surveillance - Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas”.

English

The Commission shall convey to the Member States a list of pest-free areas submitted by Egypt before each import season and which contains the pest-free areas established in accordance with the ‘FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 4: Pest Surveillance — Requirements for the Establishment of Pest-Free Areas’.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Dutch

De maatregelen in verband met laadborden, kisten en stuwhout brengen de communautaire maatregelen in overeenstemming met de Internationale Norm nr. 15 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen inzake „Guidelines for regulating wood packaging material in international trade” (Richtsnoeren voor de reglementering inzake verpakkingsmateriaal van hout in het internationale handelsverkeer), die in maart 2002 is goedgekeurd door de Fourth Interim Commission on Phytosanitary Measures (ICPM).

English

The measures related to pallets, boxes and dunnage align Community measures with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 15 on ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’ which was adopted in March 2002 by the Fourth Interim Commission on Phytosanitary Measures (ICPM).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: SecretAgent879

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK