Ask Google

Results for productieverminderingen translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Indien zij op de juiste wijze wordt doorgevoerd, behoeft de vereiste aanpassing niet noodzakelijkerwijze ten koste te gaan van productieverminderingen op korte termijn.

English

The required adjustment does not need necessarily to be costly in terms of short-term output losses, if pursued in the right way.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De verkochte hoeveelheden bedroegen 52 % van de hoeveelheden die in de overeenkomstige negen maanden van 2008 werden verkocht, maar door langetermijncontracten en productieverminderingen bleven de gemiddelde verkoopprijzen op hetzelfde niveau als in 2008.

English

Sales volume amounted to 52 % of the quantity sold in the corresponding 9 months of 2008 although average selling prices remained at the same level as in 2008 due to long-term contracts and production cuts.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Er is bepaald dat de Commissie de situatie vóór 31 december 2002 moet evalueren teneinde te beslissen of er voor de Gemeenschap productieverminderingen moeten worden voorgesteld voor de periode na 2008.

English

It is foreseen that the Commission reviews the situation before 31 December 2002, to decide whether production cuts ahead of the year 2008 should be proposed for the Community.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het laatste verslag laat zien dat er de afgelopen twee jaar sprake was van een productievermindering en bevestigt eens te meer dat de moeilijkheden voor de scheepswerven in de EU als gevolg van oneerlijke handelspraktijken kritisch beginnen te worden.

English

The latest report demonstrates the slowdown in the industry over the last two years and once again confirms that the difficulties that unfair trading practices create for EU yards are becoming critical.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

lopen de standpunten over de prijsverlaging uiteen: sommige delegaties vinden 39% een minimum en andere vinden dat de doelstelling van productievermindering met een minder drastische prijsdaling kan worden bereikt;

English

diverging opinions were expressed on the price cut, with some delegations considering 39% as a minimum and others considering that the aim of reducing production could be attained by a less radical price cut;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Bijgevolg moeten de lidstaten de Commissie regelmatig in kennis stellen van alle (gebundelde) gegevens met betrekking tot de directe of indirecte steunmaatregelen die zij ten behoeve van de kolenindustrie voornemens zijn te nemen, en de motieven en strekking van de beoogde steunmaatregelen nauwkeurig aangeven, alsmede de samenhang ervan met een plan tot veiligstelling van de kolenvoorraden en zo nodig met een plan tot productievermindering, voorzover deze reeds zijn ingediend.

English

Member States should therefore regularly provide the Commission with a consolidated report showing the full details of the direct or indirect aid which they plan to grant to the coal industry, specifying the reasons for and scope of the proposed aid, its relationship with a plan to safeguard coal resources and, where appropriate, any activity-reduction plan submitted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Afdeling kan zich vinden in het uitgangspunt van de Commissie dat een op productievermindering gericht beleid alleen zou leiden tot een toename van de tabaksinvoer, tot een onomkeerbare sociaal-economische crisis in gebieden met toch al ernstige ontwikkelingsachterstand en tot verhoging van de werkloosheid in Europa.

English

The section endorses the Commission's initial point that a policy aiming to cut Community production would push up the level of imports, trigger an irreversible social and economic crisis in seriously underdeveloped areas, and increase EU unemployment figures.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De EG stelt een combinatie voor van een aantal maatregelen om dit te bereiken: 1) de ontwikkeling van multilaterale overeenkomsten, 2) adequate etiketteringsvoorschriften, 3) de compensering voor extra kosten om aan de dierenwelzijnsnormen te voldoen, niet koppelen aan verbintenissen inzake productievermindering.

English

The EC propose a combination of a number of actions to address this legitimate concern: (1) the development of multilateral agreements, (2) appropriate labelling rules, (3) to exempt compensation of additional costs to meet animal welfare standards from reduction commitments.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De nieuwe productievermindering die in de nieuwe steunregeling wordt voorgeschreven zal tot een inkrimping van het personeelsbestand leiden.

English

The further reductions in production required by the new aid scheme will imply cutbacks in the workforce.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Deze ontwikkeling is het gevolg van de belangrijke herstructureringsmaatregelen in alle steenkoolproducerende lidstaten, waarbij de omvang van de productievermindering in elke lidstaat, weer afhangt van de op energiegebied gemaakte keuzen en van het aanpassingstempo dat door de nationale autoriteiten sociaal en regionaal gezien acceptabel werd geacht.

English

This development is the result of major restructuring in all producer countries, with the size of the fall in production in each country depending on the energy choices and pace of adaptation judged socially and regionally acceptable by the national authorities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Deze productievermindering is een van de redenen waarom de graanprijzen in 1995 zijn gestegen.

English

It was partly as a result of this reduction that cereal prices rose in 1995.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Deze productievermindering is merendeels te wijten aan de algemene ondoelmatigheid van veel bedrijven die met ongeschikte technieken en verouderde apparatuur werken alsook, en in belangrijke mate, aan de fragmentatie van de industriële sector.

English

The reasons for this slow-down are mainly the general inefficiency of large numbers of companies operating with inappropriate technology and obsolete machinery and, significantly, fragmentation of the industrial sector.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een op productievermindering gericht beleid zou alleen leiden tot een toename van de tabaksinvoer, tot een onomkeerbare sociaal-economische crisis in gebieden met toch al ernstige ontwikkelingsachterstand en tot verhoging van de werkloosheid in Europa.

English

Such a policy would simply push up the level of imports, trigger an irreversible social and economic crisis in seriously underdeveloped areas, and increase EU unemployment figures.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In 1991 bedroeg deze nog zo'n 1.330 mln ecu; in 1995 is deze, als gevolg van de hervorming van 1992, die gericht was op productievermindering en afschaffing van de interventie- en exportsteunregelingen, teruggebracht tot 993 mln ecu (een vermindering met 337 mln ecu).

English

In 1991 it stood at around ECU 1,330 million; by 1995, in the wake of the 1992 reform which sought to cut production and abolished intervention and export refunds, it had fallen to ECU 993 million (a drop of ECU 337 million).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Mogelijk wordt het roken binnen de EU niet aangemoedigd door de steun aan de Europese tabaksteelt, omdat elke productievermindering in de EU tot verhoging van de tabaksinvoer zou leiden.

English

Subsidies for EU tobacco growing may not add to smoking in the EU because any fall in EU production is replaced by imports.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Net zoals voor de andere opties die leiden tot een drastische productievermindering zullen in dit scenario waarschijnlijk maatregelen nodig zijn om de herstructurering van de sector te bevorderen en om de sociale gevolgen van de sluiting van suikerfabrieken op regionaal niveau op te vangen.

English

As with the other options which would lead to a drastic reduction in production, measures would probably be called for to facilitate restructuring the sector and to provide social and regional support when sugar-mills are closed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ten eerste worden markten hierdoor efficiënter en flexibeler en zou het mogelijk moeten worden om via het prijsbeleid en niet via productievermindering en het schrappen van banen aanpassingen uit te voeren.

English

First, it makes markets more efficient and flexible and should allow adjustments to take place via prices instead of output reductions and job cuts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Vóór 31 december 2002 evalueert de Commissie het productieniveau voor chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2007 teneinde te bepalen of er nog vóór 2008 een productievermindering dient te worden voorgesteld.

English

Before 31 December 2002, the Commission will review the level of production of hydrochlorofluorocarbons in the period 1 January 2003 to 31 December 2007 with a view to determining whether a production cut ahead of the year 2008 should be proposed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

of er nog vóór 2008 een productievermindering dient te worden voorgesteld,

English

whether a production cut ahead of the year 2008 should be proposed, and/or

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

In combinatie met een constante werkgelegenheid zorgde de productievermindering tussen 2008 en 2009 tot een scherpe daling van de productiviteit in die periode.

English

The decline of production between 2008 and 2009 combined with constant employment over the same period caused a drop in productivity between 2008 and 2009.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK