Results for sorteercentra translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

vervoer van administratieve post tussen de sorteercentra,

English

transporting personal files between sorting centres

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de capaciteitsherstructurering bestaat in de automatisering van de sorteercentra en de invoering van nieuwe bezorgmethoden om de bedrijfsactiviteiten efficiënter te maken.

English

the capacity restructuring consists of the automation of the sorting centres and the introduction of new delivery methods to achieve more efficient operations.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

het bestaan van interne controleprocedures die vorm en frequentie van de controles beschrijven die de instellingen moeten uitvoeren om te zorgen dat hun sorteercentra en personeel de in dit lid neergelegde onderrichtingen opvolgen.

English

the existence of internal control procedures describing the modalities and the frequency of the controls to be carried out by institutions to ensure that their sorting centres and their personnel follow the instructions set out in this paragraph.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

beide faciliteiten zijn van cruciaal belang voor concurrenten die hun brieven bij de sorteercentra inleveren voor uiteindelijke bezorging aan de klant omdat zij zelf niet over downstream-bezorgingsnetwerken beschikken.

English

both facilities are essential for competitors who deliver their letters to the sorting centres for the final delivery to customer because they do not themselves possess downstream delivery networks.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

volgens de belgische autoriteiten was de kapitaalverhoging van 2003 bedoeld om het aandelenkapitaal van de post te versterken met het oog op de bouw en modernisering van de sorteercentra, de optimalisering van postdistributieroutes en de automatisering.

English

according to the belgian authorities, that capital increase aimed at strengthening dplp’s equity capital for the construction and upgrade of the sorting centres, the optimisation of mail distribution routes and automation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

op 20 oktober heeft de commissie een beschikking op grond van artikel 86 gegeven ten aanzien van een aantal bepalingen in de duitse postwetgeving die beletten dat commerciële postverwerkingsbedrijven korting krijgen wanneer ze voorgesorteerde brieven bij sorteercentra van deutsche post ag aanleveren.

English

on 20 october, the commission adopted a decision based on article 86 regarding certain provisions of germany’s postal regulatory framework which bar commercial mail preparation firms from earning discounts for handing over pre-sorted letters at deutsche post ag’s (dpag) sorting centres.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

verder werden diverse bundels proefbiljetten getest in de snelle sorteermachines van de sorteercentra van de nationale centrale banken ( ncb 's ) .

English

several bundles of test banknotes were also tested in the national central banks » ( ncb ) high-speed sorting machines .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

verder werden diverse bundels proefbiljetten getest in de snelle sorteermachines van de sorteercentra van de nationale centrale banken( ncb's).

English

several bundles of test banknotes were also tested in the national central banks »( ncb) high-speed sorting machines.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

toegangsconcurrentie op de downstreammarkt houdt in dat de derde exploitant de post via zijn eigen netwerk ophaalt en verwerkt alvorens deze bij de sorteercentra van rmg af te leveren, waar de post in het netwerk van rmg wordt gebracht voor de eindsortering en bezorging bij de klant.

English

downstream access competition involves the third party operator collecting and processing the mail through its own network until delivered to rmg’s sorting centres, where it is injected into rmg’s network for final sorting and delivery to receiving customers.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

sluiting van vestigingen: de franse autoriteiten delen mee dat sernam, wat de sluiting van sorteercentra betreft, de in het besluit van 23 mei 2001 opgenomen doelstellingen zal overtreffen:

English

closure of sites: the french authorities indicate that sernam will go beyond the targets fixed in its decision of 23 may 2001 regarding the closure of sorting centres:

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

uw openbaar bestuur kan via een concessieovereenkomst een deel van zijn activiteiten voor een bepaalde periode laten uitvoeren door indaver. dat kan onder meer voor de exploitatie van sorteercentra, stortplaatsen, composteringsinstallaties, enzovoort.

English

a public authority can have indaver carry out a part of its activities for a certain period via a concession agreement for operating the sorting centres, landfills, composting installations, etc.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

ten tweede wordt deutsche post aangezet tot discriminatie tussen bulkpostbedrijven met toegang tot downstream-sorteercentra en de daaraan verbonden kortingen, en de commerciële aanbieders van dat soort diensten, die dergelijke kortingen niet kunnen krijgen.

English

secondly, they induce dpag to discriminate between, on the one hand, bulk mailers who have access to the downstream sorting centres and the related discounts and, on the other, commercial providers of such services who do not have access to these discounts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de kapitaalinjectie van 2003: volgens de belgische autoriteiten was de kapitaalverhoging van 2003 gericht op een versterking van het aandelenkapitaal van de post tegen de achtergrond van het feit dat de onderneming grote financiële verplichtingen had, met name voor de bouw van vier nieuwe sorteercentra en de aanpassing van een bestaand sorteercentrum, de optimalisering van postdistributieroutes en de automatisering.

English

2003 capital injection: according to the belgian authorities, the 2003 capital increase was aimed at strengthening dplp’s equity capital with regard to the major financing commitments it had undertaken, in particular for the construction of four new sorting centres and the upgrade of an existing one, the optimisation of mail distribution routes and automation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de kosten voor personeelsherstructurering omvatten onder meer afvloeiingskosten van […] miljoen gbp voor werknemers die moeten vertrekken als gevolg van de sluiting van sorteercentra en de rationalisering van de externe bezorging, en […] miljoen gbp aan reis- en outplacementkosten voor werknemers die in dienst zijn gehouden maar thans op een andere locatie werkzaam zijn.

English

in particular, the labour restructuring costs contain, inter alia, redundancy payments of gbp […] million for leaving staff due to the closing down of sorting centres and the rationalisation of outdoor delivery; and gbp […] million of travel and outplacement costs for staff that has been retained but now works at alternative locations.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

met deze maatregelen wordt de inefficiëntie van de brievenactiviteiten (overbezetting, onvoldoende automatisering, te veel sorteercentra) ten opzichte van andere europese gevestigde postbedrijven die deze moderniseringsinspanningen reeds achter de rug hebben en financieel gezond zijn, aangepakt.

English

those measures address the inefficiencies of the letter operations (overstaffing, lacking automation, too high number of mail sorting centres) compared to other european postal incumbent who have already undertaken those modernisation efforts and have achieved a financially sound standing.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

reorganisatie van vestigingen: het oude sernam-netwerk was uiterst slecht ingesteld op het maken van winst; het was namelijk te uitgebreid (qua aantal vestigingen) en geografisch slecht opgezet (met name met in het centrum van parijs gelegen en dus zeer kostbare vestigingen), en werkte met gebrekkig ingerichte sorteercentra [31].

English

reorganisation of sites: sernam’s former network was poorly adapted to making profits because there were too many sites, they were poorly located (some sites were very costly because they were situated in the city centre (paris)) and it had sorting centres that were unsuitable in the way that they were laid out.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

voorts heeft frankrijk zich aan de sernam 1-beschikking gehouden wat betreft het aantal sluitingen van sorteercentra van sernam en hun reorganisatie, de opleiding van werknemers, het verloop van de vermindering van het aantal werknemers, de geleidelijke invoering van een nieuw vervoersplan, de omschakeling van de informaticasystemen op die van geodis, vermindering van de omzet met 18 % tussen 2000 en 2005, het niet vervangen door de staat van de 67 miljoen euro die geodis niet aan sernamzal bijdragen, een ontwikkeling in de richting van een omschakeling door sernam van conventionele koeriersdiensten op express koeriersvervoer en vooral op een innovatieve spoorvervoerdienst, een combinatie van de nieuwe „express diensten” met de „tbe (train bloc express s)”, waarmee een nieuw marktsegment wordt betreden waarvan de mogelijkheden nog niet ten volle zijn ontwikkeld.

English

moreover, france has complied with the sernam 1 decision with regard to the number of closures of sernam’s sorting centres and their reorganisation, employee training, development in terms of staff reduction, phasing in a new transport plan, switching computer systems to those of geodis, reducing turnover by 18% between 2000 and 2005, non-replacement by the state of the €67 million which geodis will not provide to sernam, changeover from sernam’s traditional mail activities to express mail services, and in particular the changeover to an innovative service in railway transport focusing on the new combination of “range of express services” and “train bloc express (tbe)” which occupies a new market segment whose full potential remains to be developed.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

zoals in overweging (227) is uiteengezet, is de schuldreductiemaatregel van 1089 miljoen gbp voornamelijk bedoeld voor de herstructurering van de essentiële downstreamactiviteiten van rmg (bijvoorbeeld sorteercentra, bezorging op de „laatste kilometer”).

English

as explained in recital (227), the debt reduction measure of gbp 1089 million supports primarily the restructuring of rmg’s essential downstream activities (for example sorting centres, delivery on ‘last mile’).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

zowel de herstructureringskosten met betrekking tot het personeel als met betrekking tot de capaciteit betreffen uitsluitend de modernisering van de sorteercentra en de downstream-brievenbezorging (bijvoorbeeld „de laatste kilometer” naar de klanten).

English

both the labour and the capacity restructuring costs concern solely the modernisation efforts for the sorting centres and the downstream delivery of letters (for example ‘on the last mile’ to customers).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

5.9 sinds een tiental jaren is de werkgelegenheid in de postsector met tienduizenden banen teruggelopen (0,7% volgens de commissie), terwijl er ook nog eens een groot aantal banen zijn omgevormd tot werk met onzekere of slechte arbeidsvoorwaarden, in sorteercentra, bij de bezorging en op postkantoren.

English

5.9 over the last ten years or so, tens of thousands of jobs (0.7% according to the commission's figures) have already been lost, and many other jobs have been replaced by precarious or low-quality jobs, in sorting centres, delivery services and post offices.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK