Ask Google

Results for verenigingsrecht translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

verenigingsrecht

English

association law

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het verenigingsrecht in een democratische staat is een fundamenteel recht.

English

El derecho de asociación en un Estado democrático es un derecho fundamental.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Middenin het starre absolutisme verovert het proletariaat van Rostov voor de eerste maal verenigingsrecht en vrijheid van het woord.

English

In the midst of rigid absolutist Russia the proletariat of Rostov won for the first time the right of assembly and freedom of speech by storm.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het was het hof dat heeft gezegd dat het stakingrecht en het verenigingsrecht grondrechten zijn, maar minder gegrond dan de economische vrijheden.

English

It is the Court that has said that the right to strike and the right of association are fundamental rights, but not as fundamental as the economic freedoms.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het verenigingsrecht in een democratische staat is een fundamenteel recht. Ik verzet mij tegen de zware voorwaarden die de rapporteur hierop voorstelt.

English

The right of association is a fundamental right in any democratic state, and I reject the tough conditions which the rapporteur is proposing to apply here and sincerely hope that the amendment on this point will be adopted.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het werkelijke en natuurlijke verloop van de gebeurtenissen kan slechts omgekeerd zijn: alleen uit een krachtige, spontane massastakingsactie kan praktisch het verenigingsrecht voor spoorwegarbeiders en postbedienden geboren worden.

English

The actual and natural course of events can only be the opposite of this: only from a spontaneous powerful mass strike action can the right of combination for the German railway workers, as well as for the postal employees, actually be born.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Alle middelen worden aangegrepen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. De noodtoestand, de wet inzake het verenigingsrecht en het rechtsstelsel leggen de dwalingen van de regering op het gebied van mensenrechten bloot.

English

El Estado de Emergencia, la Ley de Asociaciones, el sistema judicial están instrumentalizados para reprimir todas las manifestaciones, lo cual pone de relieve la pérdida de rumbo del gobierno en el respeto a los derechos humanos, materializada en la tortura y los malos tratos.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De lidstaten moeten de regels van de IAO inzake arbeidsomstandigheden en bescherming van het verenigingsrecht, verbod op kinderarbeid enzovoort eerbiedigen, zodat dergelijke zaken niet als concurrentieparameters door de lidstaten kunnen worden gebruikt om investeerders aan te trekken.

English

Los países deben reconocer las normas de la OIT sobre condiciones laborales y protección de los derechos para sindicarse, prohibición del trabajo infantil, etc., así tales cosas no pueden convertirse en un parámetro competitivo con el que los estados traten de atraer a los inversores.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Tegelijk merken wij ook op dat u wetsvoorstellen terugtrekt waaraan wij veel waarde hechten, hoewel wij moeten toegeven dat er problemen mee zijn. Dat geldt voor het statuut van de onderlinge maatschappijen en voor het Europees verenigingsrecht.

English

Sin embargo, al mismo tiempo no puedo dejar de advertir que se retiran propuestas legislativas que suponen mucho para nosotros, si bien debemos admitir que son problemáticas, como el estatuto de las sociedades mutuas y el derecho europeo de asociaciones voluntarias.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Tegelijk merken wij ook op dat u wetsvoorstellen terugtrekt waaraan wij veel waarde hechten, hoewel wij moeten toegeven dat er problemen mee zijn. Dat geldt voor het statuut van de onderlinge maatschappijen en voor het Europees verenigingsrecht.

English

At the same time, though, we cannot fail to note that you are withdrawing proposals for legislation that matter a great deal to us, although we have to admit that there are problems with them, for example the statute on companies established on a mutual basis, and European law on voluntary associations.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Alle middelen worden aangegrepen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. De noodtoestand, de wet inzake het verenigingsrecht en het rechtsstelsel leggen de dwalingen van de regering op het gebied van mensenrechten bloot.

English

The state of emergency, the law on association and the judicial system have been put in place to repress all freedom of expression, which reveals how far off course the government is with regard to respect for human rights, especially where torture and ill treatment are concerned.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De lidstaten moeten de regels van de IAO inzake arbeidsomstandigheden en bescherming van het verenigingsrecht, verbod op kinderarbeid enzovoort eerbiedigen, zodat dergelijke zaken niet als concurrentieparameters door de lidstaten kunnen worden gebruikt om investeerders aan te trekken.

English

Countries must recognize the ILO's regulations on working conditions and the protection of the right to form unions, the prohibition of child labour and so on, so that such matters cannot become a competitive consideration used by states to try to attract investors.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Nu komen echter grote categorieën van het proletariaat ter sprake, die bij normaal verloop van het politiek gebeuren in Duitsland, van alle mogelijkheid tot geordende economische strijd tot verbetering van hun bestaan en van elk gebruik van het verenigingsrecht volstrekt uitgesloten zijn.

English

Now, however, whole great categories of the proletariat have to be taken into account which, in the “normal” course of things in Germany, cannot possibly take part in a peaceful economic struggle for the improvement of their condition and cannot possibly avail themselves of the right of combination.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Optreden van georganiseerde arbeiders, zoals in Petersburg, werkloosheid zoals in Bakoe, loongeschillen zoals in Odessa, strijd om verenigingsrecht als in Moskou, zijn in Duitsland bestendig aan de dagorde.

English

Punishment of organised workers in Petersburg and unemployment as in Baku, wage struggles as in Odessa, struggles for the right of combination as in Moscow are the order of the day in Germany.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De sociaaldemocraten begonnen naar aanleiding van de staking een heftige agitatie voor de uitbreiding van de eisen en zetten de eisen voor een 8-urendag, verenigingsrecht, woord- en persvrijheid door.

English

The social democrats seized the occasion of the strike to begin a lively agitation for the extension of the demands and set forth demands for the eight-hour day, the right of combination, freedom of speech and of the press, etc.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Enerzijds heet het, bij een eventueel aanbrekende periode van politieke massa-actie zullen vooral de meest verachterde lagen van het Duits proletariaat, de landarbeiders, de spoorwegarbeiders, de postslaven eerst hun verenigingsrecht veroveren, de ergste uitwassen van uitbuiting eerst verwijderd moeten worden. Anderzijds zou de politieke taak van deze periode reeds de politieke machtsverovering door het proletariaat zijn!

English

On the one hand it means that in an eventual future period of political mass action the most backward layers of the German proletariat – the land workers, the railwaymen, and the postal slaves – will first of all win the right of combination, and that the worst excrescences of exploitation must first be removed and on the other hand, the political task of this period is said to be the conquest of power by the proletariat!

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het doet daarbij beroep op advocaten die de sector zeer goed kennen. Door een goede kennis van klassieke rechtsdomeinen zoals het strafrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het sociaal recht, het mededingingsrecht, het administratief recht, het vennootschaps- en verenigingsrecht wordt gepoogd aan de actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, beroepsbeoefenaars, adviesorganen, beleidsmakers, de industrie enz.) specifiek advies te geven.

English

The office offers legal advice and aid to this sector. To do so it works with lawyers having a considerable knowledge of this secotr. It gives specific advice to the actors within the health care sectors (hospitals and care institutions, professional practitioners, advisory boards, policymakers, the industry,…) by boasting a thorough bank of knowledge in classical fields of law such as criminal law, liability law, competition law, company and association law.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Hetzelfde geldt voor de strijd tegen het ‘huisherenstandpunt’, voor de strijd om arbeidersvertegenwoordiging in alle fabrieken, om de afschaffing van de huisarbeid in het handwerk, om de afschaffing van het stukwerk, om volledige doorvoering van de zondagsrust, om erkenning van het verenigingsrecht.

English

This applies also to the struggle for the “mastery of the household” platform, to the struggle for the introduction of workers’ committees into all the factories, for the abolition of piece-work, for the abolition of homework in handicraft, for the complete observance of Sunday rest, and for the recognition of the right of combination.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten en de organen voor de verbintenissen van een vennootschap, een vereniging of rechtspersoon, en van de personen die met het wettelijke toezicht op de boekhoudkundige bescheiden zijn belast: deze kwestie kan niet worden losgekoppeld van het vennootschaps- of verenigingsrecht dat van toepassing is op deze rechtspersonen, bij de exploitatie waarvan zich een schadegeval heeft voorgedaan.

English

The personal legal liability of officers and members as such for the debts of a company or firm or other body corporate or unincorporate, and the personal legal liability of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents: this question cannot be separated from the law governing companies or firms or other bodies corporate or unincorporate that is applicable to the company or firm or other body corporate or unincorporate in connection with whose management the question of liability arises.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Er is ook geen sprake van een "sociale clausule" waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de IAO-conventies, met name nr. 87 over het verenigingsrecht, en nr. 98 over het recht op collectieve onderhandelingen.

English

Nor is there a "social clause" explicitly referring to ILO Conventions, and particularly No. 87 on the right of organization and No. 98 on the right of collective bargaining.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK